Σεπ 05

Πρόληψη και Έλεγχος της Λιστέριας

 

 

Το μικρόβιο λιστέρια αποτελεί έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη βιομηχανία κρέατος και κρέατος πουλερικών και γι′ αυτό όσοι εμπλέκονται στη παραγωγή και στη μεταποίηση του κρέατος στοχεύουν στην πρόληψη και τον έλεγχο της επέκτασης της μόλυνσης από αυτήν.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αγροτικής Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ και σε ειδική συνεδρίαση – εργαστήρι (workshop) συζητήθηκε το θέμα της πρόληψης και του ελέγχου της λιστέριας (Listeria Monocytogenes).

Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να κάνουν τη λιστέρια να αποτελέσει κίνδυνο. Οι επιπτώσεις της μόλυνσης από λιστέρια δεν αφορούν μόνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά μπορούμε να πούμε, ότι η λιστέρια σχεδόν συναντάται φυσικά στο περιβάλλον, έτσι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε προκειμένου να ελέγξουμε τις επιπτώσεις από την παρουσία της στο περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Τα μέτρα που προτάθηκαν στο εργαστήρι είναι:

  1. Πρόληψη εισαγωγής

Πολλά μπορούν να γίνουν, ώστε να ελεγχθεί η είσοδος του μολυσματικού παράγοντα, της λιστέριας δηλαδή, καθώς είναι πολλές οι δυνητικές πηγές εισόδου. Αυτές μπορεί να είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή στη μεταποιητική μονάδα, ο εξοπλισμός, οι πρώτες και δευτερεύουσες ύλες που χρησιμοποιούνται, τα υλικά συσκευασίας και άλλα. Γι′ αυτί είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες για την κάθε εργασία και την κυκλοφορία των εργαζομένων, των ζώων και των υλικών, να υπάρχει αποτελεσματικό πρόγραμμα φροντίδας του περιβάλλοντος της μονάδας και ατομικό πρόγραμμα υγιεινής του προσωπικού και όσων επισκέπτονται τη μονάδα.

  1. Πρόληψη ανάπτυξης

Για το έλεγχο της παραπέρα ανάπτυξης της λιστέριας, οι εργαζόμενοι στις μονάδες μεταποίησης πρέπει να συντάξουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υγειονομικής προφύλαξης, το οποίο, εκτός των άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο των προμηθευτών της επιχείρησης, με την έννοια, ότι τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα που παίρνει μια επιχείρηση δεν μπορούν να ακυρώνονται από ένα μη σωστό-«ακάθαρτο» προμηθευτή.

  1. Περιορισμός των σημείων που εντοπίζεται

Σ’ ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος υπάρχουν πολλά σημεία για να ψάξει κανείς («nooks and crannies») και να εντοπίσει εστίες με λιστέρια. Η σχεδίαση και η διατήρηση ενός χαμηλών προσδοκιών υγειονομικού προγράμματος θα ακυρώσει τα καλύτερα προγράμματα καθαρισμού.

Παραδείγματα εντοπισμού εστιών με λιστέρια περιλαμβάνουν κοιλότητες στον εξοπλισμό, υλικά διαφορετικών κατηγοριών που αποθηκεύονται μαζί κ.λ.π.

  1. Πρόληψη διασποράς και επέκτασης

Όσα αναφέρθηκαν για την είσοδο και την ανάπτυξη της λιστέριας ισχύουν και για την πρόληψη της επέκτασης της μόλυνσης. Αλλά το σημαντικότερο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι μια πιο προσεκτική ματιά στους σημαντικότερους υγειονομικούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα χημικά προϊόντα, να υπάρχει η κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία στο χώρο της επεξεργασίας του κρέατος, να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να δράσουν τα καθαριστικά και τα απολυμαντικά και αυτά να εφαρμοστούν σε όλες τις επιφάνειες και σε όλους τους χώρους.

Σεπ 05

Το Κτηνιατρικό Επάγγελμα στην Ευρώπη

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί έρευνα (2015) της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Ομοσπονδίας και των οργανώσεων μελών της για την πορεία και τις εξελίξεις στο κτηνιατρικό επάγγελμα στις χώρες της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι είναι έρευνα του 2015, πιστεύουμε, ότι εξακολουθεί να έχει την αξία της, γι′ αυτό και τη δημοσιεύουμε.

 

Οι ευκαιρίες για εργασία και οι προκλήσεις για τους κτηνιάτρους συμβαίνουν και συζητιούνται συνεχώς. Όμως, μέχρι τώρα δεν στηρίζονταν σε αξιόπιστα δεδομένα. Γι′ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (FVE) πραγματοποίησε έρευνα προκειμένου να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, την αγορά εργασίας και οικονομικούς δείκτες, που σχετίζονται με το κτηνιατρικό επάγγελμα.

 

Η μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκε, βασίζεται στη συνεισφορά των οργανώσεων μελών και γι′ αυτό έγινε με ζήλο και ενθουσιασμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 13.000 κτηνίατροι από 24 χώρες μέλη της FVE, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο καταρτίστηκε από ανεξάρτητη εταιρεία και έτσι συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δεδομένων. Σε αυτά προστέθηκαν τα δεδομένα 2 επιπλέον χωρών που ήδη υπήρχαν (συνολικά 26 χώρες από τις 36 χώρες μέλη της FVE), καθώς και δεδομένα από εγκεκριμένες πηγές και τα οποία αποτέλεσαν μια σταθερή βάση με αξιοπιστία, ενώ μπορούσε να γίνει και σύγκριση με άλλα επαγγέλματα.

 

Εξάλλου, η έρευνα για το κτηνιατρικό επάγγελμα ακολούθησε την ίδια μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί και για σχετικές έρευνες σε άλλα επαγγέλματα στην Ευρώπη. Ο αριθμός των κτηνιάτρων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν το 8% του συνολικού αριθμού των κτηνιάτρων των 24 χωρών. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ένα υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας και αποδεκτό επίπεδο στατιστικής αξιοπιστίας στις περισσότερες χώρες.

 

Κατάσταση αγοράς στο κτηνιατρικό επάγγελμα

 

Στην Ευρώπη υπάρχουν 243.000 κτηνίατροι, οι οποίοι φροντίζουν 157 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς και 342 εκατομμύρια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι. Η έρευνα δείχνει, ότι το κτηνιατρικό επάγγελμα είναι νεαρό επάγγελμα με το 44% των κτηνιάτρων να είναι κάτω των 40 ετών. Αυτό δηλώνει, ότι είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα με πολύ περισσότερους κτηνιάτρους να εισέρχονται στο επάγγελμα παρά να συνταξιοδοτούνται. Επίσης, είναι ένα επάγγελμα που υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ένα επάγγελμα όπου το 17% εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, το 21% έχουν τουλάχιστον 2 διαφορετικές δουλειές εντός του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Στο επάγγελμα υπάρχει μια μικρή ανεργία, μόλις 3%, το οποίο αυξάνεται στις χώρες με υψηλή ανεργία.

 

Οι μισοί κτηνίατροι από αυτούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θεωρούν ότι τους υπολογίζουν οι πελάτες τους, αλλά μόνο το ένα τρίτο πιστεύουν ότι τους υπολογίζει το κοινό.

 

Οικονομικές απολαβές από το επάγγελμα

 

Οι κτηνίατροι είναι γενικά ικανοποιημένοι από την επαγγελματική τους επιλογή, αλλά λιγότερο ικανοποιημένοι με τις οικονομικές τους απολαβές. Ο μέσος όρος των ετήσιων εσόδων τους είναι της τάξης των 38.500 €, ποσόν το οποίο αυξάνεται με την ηλικία. Οι άνδρες έχουν γενικά περισσότερα κέρδη κατά 28% σε σχέση με τις γυναίκες.

Η ιδιωτική πρακτική άσκηση της Κτηνιατρικής επιστήμης είναι η πιο σημαντική απασχόληση των κτηνιάτρων και αποτελεί το 60% της συνολικής απασχόλησης, ενώ δημιουργεί σε αξία έναν πλούτο 11.100 εκατομμυρίων ευρώ στις 24 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό σημαίνει 111.000 € ανά κτηνίατρο κατά μέσο όρο. Το 50% αυτών των εσόδων προέρχεται από τη θεραπεία των ζώων και ένα 20% από τη χειρουργική. Τα έσοδα από τις πωλήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων αποτελούν το 13% και από τις πωλήσεις τροφών το 6%.

 

Απασχόληση

Ως προς την απασχόληση στην επιχείρηση, το 25% απασχολεί 1 άτομο, ένα ποσοστό 20% απασχολεί 2 άτομα και μόλις το 4% απασχολεί πάνω από 30 άτομα. Τα έσοδα από την απασχόληση ατόμων στο κτηνιατρείο είναι για 3-5 άτομα 12.000 € και για 6-10 άτομα προσωπικό έως 800.000 €. Περίπου το 50% των κτηνιάτρων που εργάζονται εκτός της ιδιωτικής πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος, είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

 

Προοπτικές

 

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι κτηνίατροι αισθάνονται εμπιστοσύνη σχετικά με τις προσδοκίες τους. Σχεδόν το 75% δηλώνουν, ότι περιμένουν να αυξηθούν τα έσοδά τους ή να παραμείνουν τα ίδια για τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ το 61% δηλώνουν ότι τα έσοδά τους έμειναν τα ίδια ή βελτιώθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Το 79% θεωρούν, ότι οι δουλειές τους θα αυξηθούν ή θα παραμείνουν οι ίδιες τους επόμενους 12 μήνες.

 

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν, ότι περισσότεροι κτηνίατροι θα χρειαστούν στο μέλλον στον τομέα της ευζωίας των ζώων, στον έλεγχο των ασθενειών, στο περιβάλλον, καθώς επίσης και στους τομείς των ζώων συντροφιάς και των εξωτικών ζώων. Γι′ αυτό θα πρέπει οι κτηνίατροι να «εξοπλιστούν» με περισσότερες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αυτή τη ζήτηση. Για να υποδεχθούν τις μελλοντικές προκλήσεις με επιτυχία, οι κτηνίατροι θεωρούν, ότι χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση και περισσότερη κατάρτιση, επιστημονική και επαγγελματική.


 

Σεπ 03

Σκάνδαλο Αυγών – και όχι μόνο – στη Β. Ευρώπη


Καίτη Μυλωνά

Κτηνίατρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας

aikmilona@3volve.io

 

Από τις 22 Ιουλίου, όπου η ολλανδική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων δήλωσε ότι έθεσε επτά εταιρείες πουλερικών υπό έρευνα, αφού διαπίστωσαν την ύπαρξη της ουσίας fipronil σε παρτίδα αυγών, το σκάνδαλο με τα μολυσμένα αυγά έχει περάσει τα σύνορα της Ολλανδίας και έχει εξελιχθεί σε σκάνδαλο των χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

 

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι όλα τα διατροφικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συμβαίνουν και διαπιστώνονται σε χώρες της Β. Ευρώπης. Συμβαίνουν σε χώρες, όπως η Ολλανδία και η Γερμανία όπου σκοπός της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό τομέα δεν είναι μόνο, ούτε κυρίως, η επάρκεια στη διατροφή των πολιτών τους, αλλά οι εξαγωγές. Έτσι, και ο τρόπος εκτροφής των ζώων και επεξεργασίας των κτηνοτροφικών προϊόντων για την παρασκευή τροφίμων είναι στην κατεύθυνση της ποσότητας και όχι της ποιότητας. Αυτή εξάλλου είναι και η κεντρική κατεύθυνση της ΚΑΠ.

 

Ο τρόπος αυτός της παραγωγής, που βασίζεται, εκτός από τα παραπάνω, στην απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κέρδους σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, είναι η φιλοσοφία των επιχειρήσεων σε όλη την αλυσίδα της διατροφής στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και είναι αυτή η αιτία όλων των σκανδάλων στον τομέα της διατροφής.

 

Είναι η ίδια αντίληψη που εμπεριέχεται στις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και που θεωρεί εμπόδιο οτιδήποτε αναφέρεται σε προδιαγραφές υγιεινής και πρότυπα ποιότητας. Γι′ αυτό, εξάλλου, οι Ενώσεις των Γεωργών και των Κτηνοτρόφων (με επικεφαλής τις Copa – Cogeca) και οι Ενώσεις των Βιομηχανιών Ζωοτροφών και Τροφίμων είναι υπέρ των Συμφωνιών αυτών.

 

Στη Γερμανία, επίσης, έχει έδρα η συγχωνευμένη (με τη Monsanto) πολυεθνική εταιρεία Bayer, η οποία διακινεί το επίσης εντομοκτόνο Roundup της Monsanto, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ενδοκρινικός διαταρράκτης με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην υγεία, καρκίνους κ.λ.π. Αλλά και παγκόσμια περιβαλλοντικά σκάνδαλα στη Γερμανία έχουν την έδρα τους και αναφέρομαι στο σκάνδαλο με το «πειραγμένο» σύστημα των εκπομπών καυσαερίων της γερμανικής εταιρείας αυτοκινήτων VW.

 

Ως προς το σκάνδαλο καθεαυτό, ευρύτερες, αν και ακόμη ελεγχόμενες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει το διατροφικό σκάνδαλο με τα τοξικά αυγά στη Γερμανία και σε γειτονικές χώρες, Βέλγιο, Γαλλία και Μ.Βρετανία. Ετησίως εισάγονται στη Γερμανία 400 εκατομμύρια αυγά από ολλανδικές φάρμες.

 

Έλεγχοι που έχουν γίνει σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ δείχνουν υψηλά επίπεδα του εντομοκτόνου Fipronil (φιπρονίλη), μία ουσία υψηλής τοξικότητας, η οποία σε υψηλές ποσότητες μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά και άλλα ζωτικά όργανα.

 

Το Fipronil αποτελεί δημοφιλές εντομοκτόνο για τη θεραπεία των κατοικίδιων ζώων από τους ψύλλους και τα τσιμπούρια. Ωστόσο, απαγορεύεται η χρήση του στην τροφική αλυσίδα, διότι σε περίπτωση λήψης μεγάλων ποσοτήτων, μπορούν να προκληθούν βλάβες σε ζωτικά όργανα του ανθρώπου. Η χρήση της συγκεκριμένης χημικής ουσίας έχει απαγορευθεί στην εκτροφή των ζώων, καθώς οι ερευνητές έχουν συνδέσει το  fipronil με σειρά προβλημάτων υγείας  ιδιαίτερα στα παιδιά, ενώ παραμένει να δούμε αν το σκάνδαλο περιορίζεται στα αυγά ή αν το fipronil επηρεάζει επίσης τα τρόφιμα που περιέχουν αυγό ή ακόμη και το κρέας από κοτόπουλο. 

Οι αρμόδιες αρχές της Βόρειας Ευρώπης προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο κλείσιμο εκατοντάδων πτηνοτροφικών μονάδων αλλά και την απόσυρση εκατομμυρίων αυγών, μετά την ανακάλυψη ότι πολλές παρτίδες περιείχαν το τοξικό εντομοκτόνο fipronil. Το σκάνδαλο είναι ακόμη ένα πλήγμα στον τομέα των πουλερικών της Ευρώπης, το οποίο επλήγη από έναν καταστροφικό αγώνα της γρίπης των πτηνών πέρυσι.


Η υπόθεση αρχίζει να παίρνει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο υπουργός Γεωργίας στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας επικρίνει και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση. Η Κάτω Σαξονία είναι μαζί με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία τα κρατίδια που μέχρι στιγμής πλήττονται περισσότερο από το διατροφικό σκάνδαλο.


 

Βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων η ποσότητα φιπρονίλης στα μολυσμένα αυγά δεν αποτελεί οπωσδήποτε κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, και συγκεκριμένα για το συκώτι, τα νεφρά και το θυρεοειδή αδένα. Θα πρέπει κανείς να καταναλώσει επτά αυγά σε διάστημα μιας ημέρας για να ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο. Ακόμη όμως και αυτή η ποσότητα δεν σημαίνει οπωσδήποτε κάποιον κίνδυνο για την υγεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, βλάβες προκαλούνται μόνο σε περίπτωση που η φιπρονίλη καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες και για μακρύ χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση κρέατος κοτόπουλων που τους έχει χορηγηθεί φιπρονίλη, προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.


 

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας την Τρίτη, τα μολυσμένα αυγά βρέθηκαν σε πέντε εργοστάσια παραγωγής τροφίμων και συνεπώς, όλα τα προϊόντα που παραμένουν στα εργοστάσια αυτά απαγορεύονται να πουληθούν.

Απρ 07

Η Ζήτηση Ξεπερνά την Παραγωγή Προϊόντων Μαύρου Χοίρου

 

 

 

 
Μπορεί το ενδιαφέρον των ξένων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία κρεάτων, όπως και στο λιανεμπόριο, να καταγράφεται έντονο για τον ελληνικό μαύρο χοίρο, ωστόσο "με τις ποσότητες που έχουμε στη χώρα μας, δυστυχώς δεν μπορούμε να ευνοηθούμε από το μαύρο χρυσάφι της χοιροτροφίας", όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της "Φάρμας Φωτιάδη", Νίκος Φωτιάδης.
 
 
 
 
"Στην Ελλάδα πάσχουμε από πολιτιστικό αυτισμό, ενώ έννοιες όπως συνεργατισμός και συναντίληψη λείπουν από το λεξιλόγιο της μεγαλύτερης μερίδας των Ελλήνων. Ως αποτέλεσμα, μπορεί η χώρα να αποτελεί το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου, όμως παραμένουν αναξιοποίητες οι τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σε διάφορα πεδία" τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας όμως ότι "το μαύρο γουρούνι του Δία θα βρει τον δρόμο του, αφού έχουμε περισσή υπομονή και επιμονή".
 
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Φωτιάδης επισήμανε: "ναι, συνεχίζουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τον ελληνικό μαύρο χοίρο Βέλγοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία κρεάτων, όπως και στο λιανεμπόριο. Μάλιστα έχουμε και συνεργασία μαζί τους, αφού τους στέλνουμε κάποιες ποσότητες. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί, αλλά και Γερμανοί, Βρετανοί και Ολλανδοί".
 
Βασική η παραγωγή άνω των 400 τόνων
 
Ωστόσο, κατά τον ίδιο, "στην ΕΕ μπορεί να υπάρχει μια γκουρμέ αγορά που ψάχνει συνεχώς καινούρια προϊόντα και ενώ τα προϊόντα από μαύρο χοίρο κερδίζουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς, ωστόσο εάν δεν έχει κάποιος περισσότερους από 400 τόνους να διαθέσει, δύσκολα μπορεί να κλείσει δουλειές".
 
Υπενθυμίζεται ότι οι διοργανωτές της γαστρονομικής εκδήλωσης "Hellenic Excellence Gastronomic Culture" του 2016 υπογράμμισαν εμφατικά τις δυνατότητες που έχει ο ελληνικός μαύρος χοίρος, αν οι εκτροφείς του στηριχθούν από την πολιτεία. "Με δεκάδες αιώνες ιστορία πίσω του, ο ελληνικός μαύρος χοίρος είναι ο χοίρος που γνωρίζουμε από την Οδύσσεια. Σήμερα, 3.000 χρόνια μετά, οι εκτροφείς αυτής της εγχώριας φυλής αγωνίζονται απέναντι σε πάμπολλες αντιξοότητες χωρίς να σταματούν να αισιοδοξούν ότι ίσως τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα" επισήμανε ο κ. Φωτιάδης.
 
Σύμφωνα με τον ίδιο, για να αλλάξει η κατάσταση δεν χρειάζεται να …ανακαλύψουμε τον τροχό. "Αν βρισκόταν ένας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να δώσει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) τον έλεγχο του DNA των ελληνικών προϊόντων, τότε σίγουρα ο αγροδιατροφικός τομέας στη χώρα μας θα εκτοξευόταν σε μόλις τέσσερα χρόνια" υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
 
Η ανάπτυξη του μαύρου χοίρου στη χώρα μας δεν είναι "δύσκολη υπόθεση. Απλώς, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Όχι να τρέχουμε πίσω από τις επιδοτήσεις, αλλά να παράξουμε" τόνισε.
 
Η παραγωγή χοίρων στην Ελλάδα καλύπτει μόλις το 25% της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο 75% καλύπτεται από εισαγωγές. Αυτό σε ό,τι αφορά στους συμβατικούς χοίρους, μιας και η εγχώρια παραγωγή των μαύρων χοίρων είναι ακόμα μικρότερη. Η μεγαλύτερη ελληνική Φάρμα παραγωγής μαύρων χοίρων είναι η Φάρμα Φωτιάδη, με 200 χοιρομητέρες και 3.000 παραγόμενους μαύρους χοίρους τον χρόνο (150 τόνους ετήσια παραγωγή), ενώ ο ετήσιος τζίρος της αγγίζει το 1 εκατ.ευρώ.
 
DNA που φτάνει στην αρχαιότητα
 
Η επιχείρηση Φάρμα Φωτιάδη εδρεύει από το 1925 στην Εξοχή, ένα μικρό χωριό στην περιοχή του Ολύμπου και μπορεί η ιστορία της επιχείρησης σχετικά με την εκτροφή των μαύρων χοίρων να μην είναι αδιάλειπτη, καθώς το 1996 η παραγωγή αντικαταστάθηκε με την εκτροφή αγριογούρουνων, όμως το 2010 έγινε η επιστροφή στην εκτροφή του μαύρου χοίρου. "Τότε λάβαμε το μήνυμα ότι μεγάλο μέρος των Ελλήνων ενδιαφέρονταν να κάνει επίδειξη χρήματος με την κατανάλωση αγριόχοιρου και όχι να ικανοποιήσει πραγματική διατροφική ανάγκη. Διότι, όπως και να το κάνουμε δεν βρίσκεται στη διατροφική μας κουλτούρα το σαλαμάκι με καρύδι αγριογούρουνου, ούτε το πατέ αγριόχοιρου", είπε ο κ. Φωτιάδης.
 
Την περίοδο εκείνη, η Φάρμα Φωτιάδη εντάχθηκε και εφάρμοσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Qubic", το οποίο αφορούσε στη διάσωση της αυτόχθονης ελληνικής φυλής μαύρου χοίρου και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας από το κρέας του. Την πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα, έλαβε από το ΕΚΕΤΑ. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στη Σικελία, όπου εκεί κάθε χώρα έκανε ιστορική αναδρομή στον μαύρο χοίρο και στη διάσωσή του. "Όλοι είχαν να πουν ιστορίες, αλλά είχαν και πάρα πολύ καλή ζώσα πραγματικότητα. Η χώρας μας εκπροσωπήθηκε από τον Ερευνητής Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο ΕΚΕΤΑ, Αναγνώστη Αργυρίου, ο οποίος ύστερα από διετή έρευνα τεκμηρίωσε ιστορικά, ότι ο μαύρος χοίρος της Μεσογείου ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα και έπειτα, διαδόθηκε στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Ωστόσο, δεν είχε να πει κάτι συγκεκριμένο για τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα".
 
Μετά από αυτή την παρουσίαση ο κ. Φωτιάδης και η οικογένειά του πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν πάλι την εκτροφή του μαύρου χοίρου. Όπως μας εξήγησε "ο κ. Αργυρίου τα προηγούμενα χρόνια, παίρνοντας τρίχες από διάφορα ζώα και κάνοντας ανάλυση του DNA βρήκε κάποιες χοιρομητέρες, οι οποίες προσομοιάζανε με τον αρχαίο ελληνικό χοίρο. Εμείς τις αγοράσαμε, τις πιστοποιήσαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε από την αρχή το κοπάδι μας". Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 400 χοιρομητέρες, από τις οποίες οι 200 ανήκουν στη Φάρμα Φωτιάδη.
 
Ευρωπαϊκή πατέντα για τη διατροφή μαύρου χοίρου με ελιά
 
Αναφορικά με την διατροφή των μαύρων χοίρων, ο κ. Φωτιάδης επισήμανε ότι αρχική σκέψη ήταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ισπανών και να ταΐσουν τους ιβηρικούς χοίρους βελανίδια. "Ωστόσο, το δασαρχείο δεν μας επέτρεψε να μαζεύουμε τα βελανίδια από το δάσος, προκειμένου να θρέφουμε τους χοίρους, αναγκαστήκαμε να σκεφτούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, μας ήρθε η ιδέα να ταΐσουμε το εθνικό μας γουρούνι με τον εθνικό μας καρπό που είναι η ελιά" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτιάδης.
 
Μάλιστα, σε ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014, από το ΕΚΕΤΑ, προέκυψε ότι οι μαύροι χοίροι που θρέφονται αποκλειστικά με ελιές, διαθέτουν 68 φορές περισσότερα Ω3-Ω6 λιπαρά στο λίπος τους μαύρου χοίρου σε σχέση με τους συμβατικούς χοίρους. Επιπρόσθετα, το 2016 μετά από ανάλυση στο κρέας των μαύρων χοίρων από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς το κρέας των μαύρων χοίρων, που θρέφονται με ελιές, είχε πολύ περισσότερες πολυφαινόλες από ό,τι οι μαύροι χοίροι που θρέφονται με άλλες τροφές.
 
"Μετά από αυτά τα δεδομένα ξεκινήσαμε να κάνουμε πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, γιατί πιθανόν οι ενδείξεις αυτές μας δείχνουν ότι μπορεί να μιλάμε για μια παγκόσμια καινοτομία στο κομμάτι της υγιεινής του κρέατος", τόνισε. Και συνέχισε λέγοντας, "την ειδική διατροφή του μαύρου χοίρου με ελιά την έχουμε κατοχυρώσει ως ευρωπαϊκή πατέντα από τον Δεκέμβριο του 2015 και τον ίδιο μήνα καταθέσαμε αίτηση, προκειμένου να την κατοχυρώσουμε και ως παγκόσμια". Τονίζεται ότι για τους μαύρους χοίρους της Φάρμας Φωτιάδη απαιτούνται 15 τόνοι ελιάς/μηνιαίως για τη διατροφή τους, οι οποίες και εξασφαλίζονται από ελαιοτριβεία και εργοστάσια επεξεργασίας ελιάς. Ο μαύρος χοίρος πωλείται στη λιανική 13 ευρώ το κιλό.
 
Οργανώνονται οι εκτροφείς
 
Μόλις λίγους μήνες πριν, οριστικοποιήθηκε το καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονου Μαύρου Χοίρου "Ο Εύμαιος". Σκοπός της Ένωσης είναι να προστατεύσει και να αναδείξει τον ελληνικό μαύρο χοίρο και τα προϊόντα του, να τον συστήσει στο καταναλωτικό κοινό, να προωθήσει τη σύσφιγξη των σχέσεων των εκτροφέων-μελών μεταξύ τους. Επιπλέον, όμως, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, καθώς μιλάμε για την εκτροφή μιας φυλής, που ανήκει στις σπάνιες και απειλούμενες.
 
Όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του "Εύμαιου", Νίκος Τσίγκας, οι εκτροφείς ελληνικού μαύρου χοίρου θέτουν το στόχο της ένταξης στις βιολογικές εκτροφές, περιμένουν το οριστικό πλαίσιο για τις ομάδες παραγωγών και αγωνίζονται για να κάνουν γνωστά στο ελληνικό κοινό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος του ελληνικού μαύρου χοίρου.
 
Πάντως, μέχρι να πάρει μπρος η …μηχανή, ο "Εύμαιος" κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχή μείωση στον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων τέτοιου είδους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του, δεν υπάρχουν περισσότερα από 2.000 ζώα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, καθώς "ο μαύρος χοίρος αντικαταστάθηκε από ξένους χοίρους με στόχο των κτηνοτρόφων την εντατική εκτροφή".
 
Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, "οι βελτιωμένες αυτές φυλές εισήλθαν κατά συρροή στην χώρα μας θεωρώντας τες πιο παραγωγικές. Κάπως έτσι παραγκωνίστηκε ο αυτόχθονας μαύρος χοίρος και περιορίστηκε δραματικά ο αριθμός τους", επισήμανε ο κ. Τσίγκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτροφές μαύρου χοίρου στη χώρα μας υπάρχουν σε Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία και Θράκη.
 
Η ιστορία
 
Ο ελληνικός μαύρος χοίρος έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Είναι ο χοίρος που γνωρίζουμε από την Οδύσσεια. Στην φάρμα του Οδυσσέα με χοιροβοσκό τον Εύμαιο (εξ ου και η ονομασία της Ένωσης). Πρόκειται για το ίδιο είδος που πήρε μαζί του ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του στην Ασία. Οι Έλληνες μετέφεραν τον μαύρο χοίρο και στις αποικίες της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το πασίγνωστο prosciutto. Και ακόμα ένα πολύ γνωστό αλλαντικό, το ιβηρικό χαμόν (iberico jamon) προέρχεται από την σπάνια, πλέον, αυτή η φυλή.
 
Δεν είναι μόνο η ιστορία όμως που κάνει τον μαύρο χοίρο ξεχωριστό. Το κρέας του έχει ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, από τα πιο υγιεινά ζωικά λίπη. Ακόμα, ο ελληνικός μαύρος χοίρος ζει σε περιοχές δύσβατες και για αυτό ακριβώς δεν έχει παχύ στρώμα λίπους όπως τα άλλα είδη χοίρων. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της φυλής είναι η ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και η αντοχή του είδους στις ασθένειες. Με λίγα λόγια, ο μαύρος χοίρος μας δίνει ένα γευστικότατο χοιρινό κρέας χωρίς να είναι ένα συμβατικό χοιρινό κρέας.

Πηγή: www.paseges.gr – 22.03.2017 
 

Απρ 07

Η Απασχόληση στον Αγροτικό Τομέα και οι Δημογραφικές Τάσεις στην Ύπαιθρο

 

 

 

Η οικονομική κρίση και η διεθνής διατροφική συγκυρία αλλάζουν τον ρόλο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 Αν κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες η ύπαιθρος ερημώθηκε λόγω της ανέχειας, το διάστημα που ακολούθησε, συνέχισε να πιέζεται δημογραφικά, λόγω των αναγκών των κατοίκων της για βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και τοπική ανάπτυξη. Η βαθιά κρίση που διανύουμε και η διεθνής συγκυρία, ανοίγουν νέες προοπτικές στον ίδιο τον πρωτογενή τομέα. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο ανακόπτει τη φθίνουσα πορεία της αγροτικής απασχόλησης, αλλά, υπό προϋποθέσεις, την αυξάνει.
 
Οι δημογραφικές τάσεις στην ύπαιθρο
 
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών, δηλαδή εκείνων που διαθέτουν έως 2.000 κατοίκους, μειώθηκε δραστικά. Η τάση αυτή ανακόπηκε τη δεκαετία του ‘80, και έκτοτε παρατηρείται έστω και μικρή ανάκαμψη του. Παρόλα αυτά, σήμερα διαμένουν στις αγροτικές περιοχές ένας στους τέσσερις κατοίκους, ενώ τη δεκαετία του ‘50 διέμενε ο μισός πληθυσμός της χώρας.
 
Η εικόνα των ημιαστικών περιοχών, δηλαδή όσων διαθέτουν 2.000-10.000 κατοίκους, είναι εμφανώς καλύτερη. Μετά από μία αρχική μείωση, ο πληθυσμός στις περιοχές αυτές αυξήθηκε σε σχετικά αλλά και σε απόλυτα μεγέθη.
 
Οι εξελίξεις αυτές σχετίζονται με την αγορά εργασίας τόσο του αγροτικού τομέα, όσο και εκτός αυτού. Η μεγάλη ανέχεια των κατοίκων της υπαίθρου και η συγκέντρωση της ζήτησης εργασίας στις μεγάλες πόλεις ή το εξωτερικό, οδήγησε στη «μεγάλη έξοδο», στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Η περιφερειακή ανάπτυξη και οι προοπτικές απασχόλησης από τη δεκαετία του ‘70, ενισχύουν τις ημιαστικές περιοχές. Η εμφάνιση και επέκταση εξωγεωργικών μορφών απασχόλησης, τα χρόνια που ακολούθησαν, οδήγησε στη σταθεροποίηση πολλών αγροτικών περιοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέβαλαν τόσο η βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο, όσο και των έργων υποδομής και των τεχνολογικών εξελίξεων. Πολλοί κάτοικοι αγροτικών περιοχών, πλέον, μπορούν να μετακινούνται καθημερινά με ευκολία, να εργάζονται συμπληρωματικά σε μία ημιαστική περιοχή ή μεγαλύτερη πόλη και αντίστροφα. Όλα αυτά προσδίδουν μία δημογραφική σταθερότητα.
 
Η εξέλιξη της αγροτικής απασχόλησης
 
Τα στατιστικά δεδομένα για την αγροτική απασχόληση είναι ιδιαίτερα προβληματικά. Διαφορετικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ για την ίδια χρονική περίοδο, βγάζουν εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό, η καταγραφή των τάσεων αποτελεί πιο ασφαλή προσέγγιση.
 
Τάση 1: Ανάσχεση της φθίνουσας πορείας με την έναρξη της κρίσης
 
Όπως απεικονίζεται στον σχετικό πίνακα-διάγραμμα, η συμβολή της αγροτικής απασχόλησης στη διαμόρφωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας μειώνεται συνεχώς, από τις 671.000 το 1991, ή 18% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, στις 434.000 το 2009. Το έτος αυτό, που σχετίζεται και με τη διεύρυνση της οικονομικής κρίσης, τα δεδομένα αντιστρέφονται, και ο αριθμός των απασχολούμενων αυξάνεται στις 467.000.
 
Τάση 2: Η πραγματική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα είναι πολύ μεγαλύτερη
 
Όπως προκύπτει από το σχετικό διάγραμμα, οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα είναι πολλοί περισσότεροι από τους 467.000 που καταγράφονται στον επίσημο οικονομικό ενεργό πληθυσμό της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2013, εργάστηκαν 1,2 εκατομμύρια ως αρχηγοί εκμεταλλεύσεων και συμβοηθούντα μη αμειβόμενα μέλη της αγροτικής οικογένειας, 900.000 εποχικοί ή μόνιμοι αγρεργάτες, καθώς και 770.000 κατ’ αποκοπή ή βάση αλληλοβοήθειας. Αυτή η μεγάλη συμβολή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, υποβαθμίζεται.
 
Τάση 3: Η κρίση έφερε εσωτερικές ανακατατάξεις
 
Μέχρι το έτος 2009, η μείωση του αριθμού των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων και των μελών της οικογένειας οφείλεται στη μείωση όσων έχουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία ως αποκλειστική απασχόληση, ή δευτερεύουσα. Σε ό,τι αφορά τους αγρεργάτες, ο αριθμός των εποχικών και των κατ’ αποκοπή αλληλοσυμπληρώνεται και εμφανίζει μία σταθερότητα.
 
Με την έναρξη της κρίσης, διαμορφώνεται μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Η αύξηση της συνολικής απασχόλησης οφείλεται σε αυτούς που έχουν τη γεωργία και κτηνοτροφία ως αποκλειστική απασχόληση, παρά σε αυτούς που την έχουν ως δευτερεύουσα, ο αριθμός των οποίων μειώνεται. Μεγάλη μείωση παρατηρείται επίσης στον αριθμό των αγρεργατών και των απασχολούμενων κατ’ αποκοπή.
 
Καταγράφεται, συνεπώς, η τάση ότι την περίοδο της κρίσης ενισχύεται ο ρόλος όσων έχουν το αγροτικό επάγγελμα ως αποκλειστική απασχόληση. Επιπλέον, ενισχύεται ο ρόλος και η συμβολή του αρχηγού και των μελών της οικογένειας, και συνεπώς η οικογενειακή εκμετάλλευση παραμένει ο πυρήνας της αγροτικής οικονομίας.
 
Τάση 4: Οι νέοι συνεχίζουν να απέχουν, η θέση των πιο ηλικιωμένων διευρύνεται
 
Παρά τις παραπάνω αλλαγές, οι νεότερες γενιές δεν εντάσσονται στο αγροτικό επάγγελμα. Το έτος 2013 για παράδειγμα, μόλις ένας στους πέντε αγρότες ήταν ηλικίας κάτω των 44 ετών. Στο άλλο άκρο, ένας στους τρεις περίπου, είχε ξεπεράσει τα όρια συνταξιοδότησης και τα 65 έτη. Αυτοί οι μέσοι όροι δεν απέχουν πολύ από τη μέση εικόνα της Ευρώπης των 27. Απέχουν, όμως, από τις χώρες εκείνες που ακολουθούν μία επιθετική πολιτική ηλικιακής ανανέωσης, όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Φινλανδία.
 
Τάση 5: Σχετικά μικρή η συμμετοχή των γυναικών
 
Το έτος 2013, το ένα τρίτο περίπου της συνολικής εργασίας προήλθε από αγρότισσες, που απασχολήθηκαν είτε ως αρχηγοί εκμετάλλευσης, είτε ως συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας. Αν και στην Ελλάδα ελλοχεύει μία τάση υποβάθμισης του ρόλου και της συμβολής της γυναίκας, τα ποσοστά αυτά είναι σαφώς χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της υπόλοιπης ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Γυναικών της ευρωπαϊκής οργάνωσης COPA έχει επεξεργαστεί δέσμη προτάσεων ενίσχυσης της θέσης της αγρότισσας, που παρουσιάζεται στη διπλανή στήλη.
 
Τάση 6: Υποαπασχόληση, η μεγάλη υστέρηση
 
Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζουν ότι ο μέσος αυτοαπασχολούμενος αγρότης εργάστηκε στην οικογενειακή εκμετάλλευση, το έτος 2013, 94 ημέρες. Αυτή η μεγάλη μέση υποαπασχόληση, είναι μία βασική αιτία της χαμηλής παραγωγικότητας του μέσου Έλληνα αγρότη. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο εάν αφαιρεθούν οι κτηνοτρόφοι, που κατά κανόνα εργάζονται καθημερινά. Στην περίπτωση αυτή, οι γεωργοί που απομένουν, εργάζονται κατά μέσο όρο περιορισμένο αριθμό ημερών το έτος.
 
Τάση 7: Ο αγροτικός τομέας προσαρμόζεται στην κρίση και τα νέα δεδομένα
 
Πριν τη μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, δεν ήταν λίγοι οι οικονομολόγοι που θεωρούσαν την ύπαρξη μεγάλου αριθμού αγροτών ως ένδειξη αναπτυξιακής υστέρησης μιας χώρας. Στην Ελλάδα, μάλιστα, κάποιοι προέβλεπαν μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων κατά 2/3 περίπου και αντίστοιχη μείωση των απασχολούμενων. Άλλοι διακινούσαν την αυθαίρετη εκτίμησή τους ότι η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία χρειάζονται μόλις 70.000 εκμεταλλεύσεις, δηλαδή το 10% περίπου των όσων διαθέτει. Τέλος, κάποιοι άλλοι, πριν μερικούς μήνες, δημοσίευσαν σε αγροτικά έντυπα ότι χρειαζόμαστε «λίγους και καλούς» αγρότες.
 
Ο αγροτικός τομέας φαίνεται να αντέχει (ακόμα) στην κρίση. Η κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, οι εξαγωγικές του επιδόσεις το τελευταίο διάστημα, αποτελούν μόνο δύο από τα μέσα που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στην παραγωγική του ανάταξη, στην αύξηση της δημιουργικής απασχόλησης στην ύπαιθρο. Σχέδιο και θέληση απαιτείται.
 
Έκκληση Επιτροπής Γυναικών της COPA προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Δέκα Προτάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο
 
1. Ενδυνάμωση της συμμετοχής της αγρότισσας στις διαδικασίες λήψης κρίσιμων αποφάσεων, στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την αγροτική επιχειρηματικότητα.
 
2. Υποστήριξη των γυναικείων δομών και οργανώσεων και της δικτύωσής τους.
 
3. Ενίσχυση της πρόσβασης στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπου οι δυσκολίες είναι σαφώς περισσότερες από αυτές που αντιμετωπίζουν οι άνδρες.
 
4. Στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δικτύων.
 
5. Ενίσχυση των μέτρων της κοινωνικής ασφάλισης, άρση των διακρίσεων, ίδια δικαιώματα για αγρότισσες και αγρότες.
 
6. Προώθηση της πολυλειτουργικότητας και της δημιουργικής απασχόλησης σε εξωγεωργικούς τομείς, στην παραγωγή κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, μέσω για παράδειγμα του οικοτουρισμού, της βιοενέργειας, των τεχνολογιών προστασίας των πόρων, κ.λπ.
 
7. Δημιουργία προγραμμάτων και δομών συμβουλευτικής για την εισαγωγή και τη διάδοση της καινοτομίας.
 
8. Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της σύγχρονης εξειδίκευσης.
 
9. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων πληροφορικής και δικτύων.
 
10. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας σε τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές υποδομές, που βελτιώνουν την παραγωγικότητα της αγρότισσας και διευκολύνουν την πρόσβασή της στην εργασία.

Πηγή: Ύπαιθρος Χώρα 3.4.2017 
Νίκος Λάππας
 

Απρ 07

Σχέση των Γατών με τους Ανθρώπους – Ιδιοκτήτες τους

 

 

 

Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα για τις γάτες, ίσως καταρρίπτεται ο μεγαλύτερος μύθος για τη σχέση τους με τους ανθρώπους.
 
 
 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, 50 γάτες κλήθηκαν να δείξουν τις προτιμήσεις τους και ξάφνιασαν ευχάριστα τους επιστήμονες.
       
Οι λάτρεις των σκύλων καυχιούνται πως οι σύντροφοί τους είναι πολύ δεμένοι μαζί τους, λατρεύουν τη συντροφιά τους και κατακεραυνώνουν τις γάτες ως ζώα που στην πραγματικότητα θέλουν να είναι ανεξάρτητα, είναι ενστικτωδώς εγωίστριες, αλλά έχουν ανάγκη τον ιδιοκτήτη τους.
 
Όμως μια νέα μελέτη έρχεται να καταρρίψει τη θεωρία αυτή και ισχυρίζεται πως οι γάτες δεν συμπαθούν τους ανθρώπους απλά επειδή τους προσφέρουν τροφή. Οι γάτες εκτιμούν, θέλουν και επιδιώκουν τη συντροφιά των ανθρώπων, ισχυρίζονται οι ερευνητές από το Oregon State University.   
 
Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες μέρες (27.03.2017) και αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι γάτες απολαμβάνουν την ανθρώπινη παρουσία, περισσότερο και από το φαγητό.   Διαλύοντας τη φήμη ότι οι γάτες είναι αντικοινωνικές, τα ζώα που συμμετείχαν στην έρευνα πέρασαν μια σειρά δοκιμασιών για να αποδείξουν αυτό που επιλέγουν σε διαφορετικές καταστάσεις.
 
Οι ερευνητές πήραν αρχικά 50 γάτες από καταφύγια και σπίτια και τους στέρησαν για αρκετές ώρες την τροφή, την ανθρώπινη επαφή, την επαφή με οσμές και τα παιχνίδια τους.   Στη συνέχεια κλήθηκαν να έρθουν ξανά σε επαφή με τα τέσσερα βασικά ερεθίσματα και οι περισσότερες επέλεξαν την ανθρώπινη επαφή.   Mόλις το 37% των γατών που συμμετείχαν στη δοκιμασία αυτή επέλεξαν το φαγητό ενώ πάνω από το 50% έδειξαν κατευθείαν προτίμηση στην ανθρώπινη επαφή.  
 
Οι επιστήμονες εκτιμούν πως οι γάτες είναι περίπλοκα ζώα ως προς την κοινωνικοποίησή τους, αλλά αυτό το πρώτο εύρημα που προέκυψε είναι πολύ σημαντικό για τη λύση του γρίφου της γατίσιας ψυχολογίας. Οι δοκιμασίες θα συνεχιστούν με τη συμμετοχή νέων ζώων και ανάλογα πειράματα.   
 
Πηγή: www.lifo.gr
 

Απρ 07

Απόφαση για τη Μεταποίηση

 
 
 
 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.
 
 
 
 
Το υπομέτρο 4.2 αποτελείται από τις κατωτέρω δράσεις:
 
α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)», με δικαιούχους τις πολύ μικρές, μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθ. 2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), καθώς και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
 
β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)».
 
γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες». Όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στον ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι δύνανται να μεταποιούν εκτός από την πρώτη ύλη που προ- έρχεται από τη δική τους εκμετάλλευση, και πρώτη ύλη που προέρχεται από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 

Απρ 06

Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υγεία

 

 

 

Δελτίο Τύπου για την Διημερίδα με θέμα την μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υγεία εξέδωσε ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.
 
 
 
 
Δημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου:

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Αθηνά Τραχήλη, παραβρέθηκε στην διημερίδα του Υπουργείου Υγείας με θέμα τον Διάλογο για την μεταρρύθμιση στην Δημόσια Υγεία.

Ο διάλογος αυτός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας από την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.
 
Στην παρούσα φάση της υποστήριξης, ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ελληνικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Ικανότητας Υπηρεσιών Υγείας, το «Υγεία 2020» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 
Βασικά αντικείμενα διαλόγου αποτελέσαν η δημιουργία κοινής αντίληψης για την επείγουσα ανάγκη μετατόπισης της έμφασης από την θεραπευτική φροντίδα προς την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών και η καθιέρωση κοινής αντίληψης για την ανάγκη προσέγγισης σε όλο το κοινωνικό και κυβερνητικό φάσμα αποτελεσματικών διατομεακών μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν επιθυμητά αποτελέσματα. 

Στα πλαίσια της διημερίδας πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου, κ. Τραχήλη, με την Dr. Zsuzsanna Jakob, Περιφερειακή Διευθύντρια ΠΟΥ για την Ευρώπη.
 
Στην συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το δόγμα της Ενιαίας Υγείας, της σύνδεσης της υγείας των ζώων με την υγεία των ανθρώπων μέσω της τροφής. Παρών ήταν και ο Διευθυντής Επιμελητής του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κ. Παπαδογιαννάκης Μανόλης. 
 
Υπήρξε από κοινού δέσμευση για παρουσία της κ. Jakob στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει συζήτηση και σχεδιασμός.
 
Για περισσότερα: http://www.hva.gr/el/article.php?id=1217#sthash.3cXGo6gP.dpuf
 

Απρ 06

Brexit: Αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ

 

 

 

Η βρετανική κυβέρνηση ενεργοποίησε το άρθρο 50 για αποχώρηση από την ΕΕ, ενώ δεν είναι γνωστές ακόμη οι επιπτώσεις στην ΚΑΠ λόγω της αποχώρησης της Μ. Βρετανίας.
 
 
 
 
Η ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της ΕΕ αποτελεί την επίσημη κοινοποίηση της πρόθεσης ενός κράτους μέλους να αποχωρήσει από την Ένωση. Από τις αρχές Απριλίου η ΕΕ και η Βρετανία θα έχουν δύο χρόνια για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία αποχώρησης. Επίσης, οι δύο πλευρές θα πρέπει να προσδιορίζουν τις μελλοντικές εμπορικές τους σχέσεις. Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Χόγκαν εμφανίζεται επιφυλακτικός για τις επιπτώσεις που θα έχει η αποχώρηση της Βρετανίας στα κονδύλια της ΚΑΠ.

Στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, μετά το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που έγινε στις  6 Μαρτίου 2017, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του Brexit στην ΚΑΠ και τόνισε: «όταν έχεις 9 δισ. ευρώ στο σύνολο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από την καθαρή συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου και το γεγονός ότι υπάρχουν φιλοδοξίες για καινούριες πολιτικές σε άλλους τομείς, που έχουν εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν για αυτές τις πολιτικές. Επίσης, σημαίνει ότι έχουμε πολύ περισσότερες προτάσεις από όσο έχουμε χρήματα. Οπότε θα απευθυνθώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα τους πω ότι αν έχουν νέες πηγές άντλησης χρημάτων, με ευχαρίστηση να δεχτώ τις προτάσεις τους».

Αντίθετα καθησυχαστικός εμφανιζόταν σε παλιότερες δηλώσεις του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, για τις επιπτώσεις που θα έχει η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ στην χώρα μας. «Καταρχήν η εξέλιξη είναι αρνητική γιατί πλήττει το ισχυρότερο όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συνοχή της ενώ ταυτόχρονα δικαιώνει αντιλήψεις απομονοτισμού και εθνοκαπηλείας. Στον αγροτικό χώρο πιστεύω ότι οι επιπτώσεις θα είναι μικρές όσον αφορά το κοινοτικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ, αφού η Μεγάλη Βρετανία σχεδόν όσα δίνει τόσα παίρνει. Επιπτώσεις όμως, ίσως μεμονωμένα, θα υπάρξουν στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, λόγω της πτώσης της ισοτιμίας Στερλίνας – Ευρώ», ανέφερε.

Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, την ώρα που ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σερ Μπάροου επέδιδε την επιστολή της στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε ότι το Brexit αποτελεί μία πραγματικότητα από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή.

Επανέλαβε ότι η Μ. Βρετανία θα αποχωρήσει και από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, καθώς οι εταίροι της στην Ε.Ε. της έχουν ξεκαθαρίσει, ότι η αποδοχή της ελευθερίας κίνησης εμπορευμάτων και κεφαλαίων απαιτεί επίσης την αποδοχή της ελευθερίας κίνησης προσώπων, πράγμα που απέρριψαν, όπως είπε, οι Βρετανοί ψηφοφόροι στο δημοψήφισμα.

Έκανε επίσης λόγο για τη δημιουργία μιας ειδικής σχέσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε., σημειώνοντας ότι η Μ. Βρετανία εγκαταλείπει την Ε.Ε. όχι όμως και την Ευρώπη.
 

Απρ 06

Έλεγχος των Ποιμενικών Σκύλων

 

 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλει την προσκόμιση βιβλιαρίων υγείας των ποιμενικών σκύλων, προκειμένου να εκδίδονται άδειες διακίνησης (υγειονομικά πιστοποιητικά) για οποιαδήποτε μετακίνηση των παραγωγικών ζώων για πώληση ή σφαγή.
 
 
 
 
Στόχος είναι η αντιμετώπιση κρουσμάτων λύσσας, τα οποία παρατηρήθηκαν σε άγρια ζώα, κυρίως αλεπούδες, και η πρόληψη μετάδοσης της λύσσας σε σκύλους και από αυτούς στον άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να εκδοθεί άδεια διακίνησης ζώων για οποιοδήποτε λόγο, απαιτείται η προσκόμιση των βιβλιαρίων υγείας των ποιμενικών σκύλων, όπου θα αναγράφεται ο αντιλυσσικός εμβολιασμός (σε ισχύ), το νούμερο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθώς επίσης και το αντίγραφο της καταχώρησης του ζώου στη βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από ιδιώτη κτηνίατρο).
 
Επιπροσθέτως θα ελέγχονται οι ποιμενικοί σκύλοι ως προς τον αντιλυσσικό εμβολιασμό και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση προκειμένου να προμηθεύονται δελτίο ορολογικού ελέγχου και εμβολιασμού βρουκέλλωσης, δελτίο εμβολιασμού οζώδους δερματίτιδας βοοειδών, δελτίο φυματινισμού βοοειδών κλπ.
 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εκδίδονται άδειες διακίνησης, δελτία των παραπάνω Προγραμμάτων Εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου καθώς και βεβαιώσεις συνεργασίας.
 

Παλαιότερα άρθρα «