εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Βιώσιμη γαλακτοπαραγωγική εκμετάλλευση

0 comments
Βιώσιμη γαλακτοπαραγωγική εκμετάλλευση

 

 

Η έννοια της βιώσιμης γαλακτοπαραγωγής έχει διαφορετικές έννοιες εντός του κλάδου. Από την προοπτική της υγείας και της ευζωίας των ζώων μέχρι τη διατροφική πτυχή.

 

 

Η εργασία με τα ζώα και η παραγωγή για κατανάλωση δεν είναι απλώς ένας ευθύς δρόμος που πηγαίνει από το Α στο Β – υπάρχουν πολλά μέρη αυτής της αλυσίδας που πρέπει να ληφθούν υπόψη και που επηρεάζουν τόσο το περιβάλλον όσο και τους γαλακτοπαραγωγούς.

Οι αγρότες επιδιώκουν την αποδοτικότητα των ζωοτροφών για να κάνουν καλύτερη χρήση των πρώτων υλών και των ζωοτροφών και να έχουν καλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Υπάρχουν συνεχή ερωτήματα αλλά και ορισμένες εντυπωσιακές λύσεις. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί μια στρατηγική για τις ζωοτροφές ώστε να επηρεάσει θετικά τόσο το τελικό αποτέλεσμα όσο και τον πλανήτη; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το ζώο παίρνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές στον τομέα της κτηνοτροφίας; Και φυσικά, γίνεται επίσης πολύς λόγος για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων με λιγότερους πόρους. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα επισημανθούν σε αυτό το συναρπαστικό επερχόμενο διαδικτυακό σεμινάριο.

«Στρατηγικές διατροφής για τη μείωση της παραγωγής μεθανίου στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής»

Σε αυτή την παρουσίαση, θα γίνει μια εισαγωγή στους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από την παραγωγή μεθανίου στον πυρετό. Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες διεθνώς για τη μελέτη διαφορετικών στρατηγικών διατροφής που μπορούν να μετριάσουν την παραγωγή μεθανίου. Η παρουσίαση αυτή θα συνοψίσει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με αυτές τις στρατηγικές μετριασμού και την αποτελεσματικότητά τους.

«Επίτευξη γαλακτοπαραγωγής με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των ζωοτροφών»

Η βιωσιμότητα στη γαλακτοκομία είναι ένα σύνθετο θέμα που εστιάζει στην ευζωία των ζώων, στην κερδοφορία του κτηνοτρόφου και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροφής. Η συμπλήρωση προβιοτικών ζύμης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας στη γαλακτοπαραγωγική γεωργία μέσω της βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των ζωοτροφών. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύεται σε μια αξιολόγηση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) που λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και το αποτύπωμα άνθρακα στη γαλακτοπαραγωγή.

«Στρατηγικές μετριασμού του μεθανίου για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής»

Σε αυτή την παρουσίαση θα τονίσουμε τη σημασία του μετριασμού του μεθανίου για τα συστήματα γαλακτοπαραγωγής και ποια είναι η προσέγγιση της Cargill για την υποστήριξη της γαλακτοβιομηχανίας σε αυτή την πρόκληση. Ενώ συνεχίζουμε να παρέχουμε λύσεις σίτισης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης για πιο παραγωγικά ζώα, αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη για πιο συγκεκριμένες λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Ως εκ τούτου, θα συζητήσουμε δύο βασικές προσεγγίσεις για μια πιο βιώσιμη γαλακτοπαραγωγική εκμετάλλευση: μετριασμός του μεθανίου μέσω της αυξημένης έντασης παραγωγής (λύσεις ζωοτροφών) και άμεση μείωση του μεθανίου (SilvAir).