εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντ...

Δημοσιεύουμε την ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,...

Συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών
posted on: Ιούν 8, 2021 | author: Καίτη Μυλωνά

Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων ουσιών σ...

  Δημοσιεύουμε την έκθεση της EFSA, η οποία συνοψίζει τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέχθηκαν το 2018 σχετικά...

Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων ουσιών σε ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στην ΕΕ
posted on: Ιούν 8, 2021 | author: Καίτη Μυλωνά

Επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα...

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (άρθρο 32, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια...

Επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα
posted on: Ιούν 8, 2021 | author: Καίτη Μυλωνά

Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (FVE) – Στρατηγικ...

    Δημοσιεύουμε σε μετάφραση (Κ.Μ.) τα κυριότερα σημεία της Στρατηγικής της Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων της...

Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (FVE) – Στρατηγική 2021-2025
posted on: Ιούν 2, 2021 | author: Καίτη Μυλωνά

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο κρέατος στη...

  Σύμφωνα με μελέτη, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου, και η οποία αναλύει τις επιπτώσεις...

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο κρέατος στην ΕΕ
posted on: Ιούν 2, 2021 | author: Καίτη Μυλωνά