εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Η πολιτική της νέας κυβέρνησης της Χιλής στη ζωική παραγωγή

0 comments
Η πολιτική της νέας κυβέρνησης της Χιλής στη ζωική παραγωγή

 

 

Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για την κλιματική έκτακτη ανάγκη, την καλή διαβίωση των ζώων και άλλα ζητήματα, οι νέες πολιτικές ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκτρέφονται τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, οι όρνιθες ωοπαραγωγής και οι γαλοπούλες στη Χιλή.

 

 

Η Χιλή δεν είναι υπερδύναμη από πλευράς αριθμών στην παραγωγή πουλερικών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κατέλαβε την έκτη θέση στη Λατινική Αμερική το 2020 με 301,6 εκατομμύρια κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και 18,3 εκατομμύρια όρνιθες ωοπαραγωγής. Στην παραγωγή γαλοπούλας, είναι ο δεύτερος παραγωγός στην περιοχή, με λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια πτηνά.

Ο μέσος Χιλιανός καταναλώνει 32,2 κιλά κοτόπουλου, λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Λατινικής Αμερικής, και 236 αυγά, στο 85% του μέσου όρου της περιοχής.

Αλλά υπάρχει κάτι που η Χιλή υπερέχει στα πουλερικά: είναι μια από τους λίγες χώρες τους Λατινικής Αμερικής που εξάγει προϊόντα πουλερικών. Η ποιότητα των προϊόντων τους είναι από τους καλύτερες και ο υγειονομικός έλεγχος και η επίβλεψή τους είναι πρώτης τάξεως.

Έχοντας αυτές τις πληροφορίες ως εισαγωγή, ας δούμε τι πρεσβεύει η πρόσφατα εκλεγείσα νέα κυβέρνηση στη Χιλή και ο Γκάμπριελ Μπόριτς, ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Η πρόταση του κυβερνητικού προγράμματος του αναφέρει ελάχιστα για τη ζωική παραγωγή. Επικεντρώνεται περισσότερο στην αλιεία και τη δασοκομία, δύο βασικούς τομείς για τη χώρα. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι θα δώσει έμφαση στην «έρευνα και την καινοτομία και θα ενισχύσει την τεχνολογική βοήθεια και μεταφορά μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα». Ο ρόλος των ερευνητικών κέντρων της χώρας θα ενισχυθεί επίσης επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένου του νερού) και του περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα αναφέρονται όροι όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η επισιτιστική κυριαρχία, η κυκλική οικονομία, η κλιματική έκτακτη ανάγκη, ακόμη και οι αρχαίοι σπόροι. Ο άλλος σημαντικός όρος που έχει αντίκτυπο στη ζωική παραγωγή είναι η καλή διαβίωση των ζώων. Ας θυμηθούμε ότι η Χιλή ήταν στην πρώτη γραμμή των θεμάτων καλής διαβίωσης των ζώων στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Chilean Animal Welfare Association, που αποτελείται από επαγγελματίες της βιομηχανίας ζωοτροφών. Η κυβέρνηση του Μπόριτς προτείνει να υπάρξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ζωικής παραγωγής, χωρίς κλουβιά, και καλές συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

Αν και δεν αναφέρεται τίποτα συγκεκριμένο για τα πουλερικά, ορισμένες από τις προαναφερθείσες πτυχές θα έχουν αντίκτυπο στην πτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα.