εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κατακερματισμός των Ελέγχων στα Τρόφιμα

0 comments
Κατακερματισμός των Ελέγχων στα Τρόφιμα

 

Με ερώτησή τους 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρουν στη Βουλή το μεγάλο θέμα των ελέγχων στα τρόφιμα επισημαίνοντας τρεις θεσμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι οποίες κατά την άποψή τους αποσυντονίζουν πλήρως το πεδίο των ελέγχων στα Τρόφιμα και διαμελίζουν τις αρμοδιότητες σε αυτόν το κρίσιμο τομέα.

 

 

Πρόκειται συγκεκριμένα για Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε την 1η Ιουλίου και αφορά «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχε εκδοθεί ο Ν. 4691/2020 που δεν αναφέρει στις αρμόδιες αρχές ελέγχου των τροφίμων το Υπουργείο Υγείας.

Η ΠΟΓΕΔΥ σε ανακοίνωσή της αναφέρεται σε Παρεμβάσεις «αναρμόδιων Υπουργείων» στον έλεγχο τροφίμων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

  1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Υγείας

ΘΕΜΑ: «Συντονισμός Ελέγχων στα Τρόφιμα»

Την 1η Ιουλίου δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2678/Β/1-7-2020) η ΥΑ του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. Δ1γ/Γ.Π/38282/18-6-2020 «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος». Με αυτή την Απόφαση, το Υπουργείο Υγείας καθορίζει τις διαδικασίες ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι 1. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους επεξεργασίας. 2. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας. 3. Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μεν, αλλά ούτε ένα μήνα πριν, στις 9/6/2020 δημοσιεύεται ο Ν. 4691/2020 όπου στο  άρθρο 23 στις αρμόδιες αρχές ελέγχου των τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας δεν αναφέρεται ως τέτοια. Αντίθετα, στο Άρθρο 23 στον ορισμό κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ορίζεται με σαφήνεια ο ΕΦΕΤ ως κεντρική αρμόδια αρχή ελέγχου στις παραπάνω επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ήτοι στις 1. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους επεξεργασίας. 2. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας. 3. Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών.

Ακόμη, η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά από την υπογραφή της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ. 3/177020/2-6-2020 με την οποία συγκροτείται η Συντονιστική Επιτροπή για τον συντονισμό των κεντρικών αρμόδιων Αρχών των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων. Η Επιτροπή αυτή θεσπίστηκε μετά την υπογραφή της Απόφασης, με το Άρθρο 23 του Ν. 4691/2020 και δημοσιεύθηκε στις 15/6/2020, ήτοι έξι (6) ημέρες μετά τη δημοσίευση (9/6/2020) του Ν. 4691/2020.

Επειδή με τις παραπάνω πράξεις και νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης συστήνονται μέσα σε δυο ημέρες παράλληλα συστήματα ελέγχου στον τομέα ελέγχου ασφάλειας των τροφίμων σε δυο Υπουργεία,

Επειδή οι παραπάνω πράξεις και νομοθετικές παρεμβάσεις αποτελούν δείγματα αποσυντονισμού και διαιώνισης  ενός κατακερματισμένου και αναποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού διενέργειας των ελέγχων στον τομέα των τροφίμων,

Επειδή μετά τη δημοσίευση (9/6/2020) του Ν. 4691/2020 γεννώνται ερωτήματα για την Υ.Α του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. Δ1γ/Γ.Π/38282/18-6-2020 και το κατά πόσον συνάδει με το πνεύμα του Νόμου και για το κατά πόσον  ικανοποιεί την απαίτηση του συντονισμού που ορίζεται από το ενωσιακό πλαίσιο  για τους ελέγχους στον τομέα των τροφίμων,

Επειδή ο επιχειρούμενος αποσυντονισμός και κατακερματισμός ευνοεί ακριβώς μόνο την εξάπλωση της κάθε μορφής παραβατικότητας και όχι τον έλεγχο στον τομέα των Τροφίμων,

Επειδή σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η διασφάλιση της πρωτογενούς παραγωγής και των παραγόμενων τροφίμων απέναντι σε οποιαδήποτε φαινόμενα εντείνουν τις επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας και συμπιέζουν το ήδη πληγέν εισόδημα των παραγωγών που ακόμη αναμένουν την έκτακτη στήριξη. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Η έκδοση της Υ.Α με αριθμ. Δ1γ/Γ.Π/38282/18-6-2020 συνάδει με το πνεύμα περί ορισμού μιας αρμόδιας αρχής για τους ελέγχους στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τον ενωσιακό Κανονισμό (ΕΕ) 625/2015 και την πρόσφατη εναρμόνιση με το Ν. 4691/2020;
  2. Ο συντονισμός των ελέγχων που αναλαμβάνει η συντονιστική επιτροπή των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων αφορά όλους τους τομείς και τα στάδια της αλυσίδας τροφίμων και ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων;
  3. Πως διασφαλίζεται ο συντονισμός των ελέγχων που αναλαμβάνει η συντονιστική επιτροπή των επίσημων ελέγχων στον τομέα των τροφίμων κατά την εφαρμογή της ΥΑ με αριθμ. Δ1γ/Γ.Π/38282; 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές