εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Γρίπη των Πτηνών

0 comments
Γρίπη των Πτηνών

 

Η γρίπη των πτηνών επανεμφανίστηκε σε διάφορες χώρες μετά από ένα διάστημα κάποιων μηνών αναγκάζοντας όλες τις χώρες να επανεκτιμήσουν τα συστήματα προφύλαξης και τα μέτρα αντιμετώπισης.

 

Η γρίπη των πτηνών είναι μια από τις πιο παθογόνες ασθένειες στον κόσμο. Η ασθένεια μεταδίδεται από πουλί σε πουλί, ή και από πουλί σε άνθρωπο με διαφόρους τρόπους, είτε απευθείας μέσω των κοπράνων είτε μέσω μολυσμένου νερού από τα άγρια πτηνά, είτε μέσω μολυσμένου εξοπλισμού, ή ακόμη μέσω ανθρώπων που εκτέθηκαν σε μολυσμένα πτηνά.

Η βιοασφάλεια στις πτηνοτροφικές μονάδες και ο εμβολιασμός αποτελούν τις μεθόδους πρόληψης σε μια μονάδα.

Η βιοασφάλεια περιλαμβάνει μέτρα υγιεινής και αποφυγής εισαγωγής μολυσμένων πτηνών, νερού και εξοπλισμού και ανθρώπων από μολυσμένες μονάδες. Περιλαμβάνει, επίσης, την εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται στις πτηνοτροφικές μονάδες.

Στις μη εμπορικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζεται ένα φυσικό σύστημα ανοσίας των πτηνών, σύμφωνα με το οποίο κρατάνε τα μικρά πουλιά κοντά στις μητέρες τους, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στην τροφή αμέσως μετά την εκκόλαψη. Η πρώιμη διατροφή έχει πάντα πολύ θετική επίπτωση στο ανοσοποιητικό σύστημα των νεαρών πουλιών.

Οι σύγχρονες εμπορικές εκμεταλλεύσεις έχουν αντικαταστήσει τη μητέρα με τον κατάλληλο εξοπλισμό εκκόλαψης ώστε να «βγαίνουν» πολλά πουλιά συγχρόνως. Αυτό όμως στερεί από τα νεαρά πουλιά τη γρήγορη ανάπτυξη του ανοσοποιητικού τους συστήματος καιο έτσι γίνονται ευάλωτα σε διάφορες ασθένειες, μεταξύ αυτών η Σαλμονέλλωση, η Καμπυλοβακτηριδίαση και φυσικά η γρίπη.