εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Η Σημασία της Αντιμετώπισης της Σαλμονέλλας

0 comments
Η Σημασία της Αντιμετώπισης της Σαλμονέλλας

 

Σύμφωνα με την EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), η σαλμονέλλα ήταν το 2018 η πιο κοινή αιτία των τροφιμογενών λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μια στις τρεις να οφείλονται σ’ αυτήν.

 

Αυτό είναι ένα από τα κύρια ευρήματα της ετήσιας έκθεσης για τις τάσεις και τις αιτίες των ζωοανθρωπονόσων που δημοσίευσε το Δεκέμβριο του 2019 η EFSA και το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών).

Η σαλμονέλλωση ήταν η δεύτερη πιο κοινή γαστεντερική λοίμωξη στους ανθρώπους στην ΕΕ μετά την καμπυλοβακτηρίωση.

Το 2018, τα κράτη μέλη ανέφεραν 5.146 κρούσματα τροφιμογενούς σαλμονέλλωσης σε 48.365 ανθρώπους. Ένα κρούσμα τροφιμογενούς ασθένειας σημαίνει επεισόδιο, το οποίο συνέβη σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους και προήλθε από την ίδια μολυσμένη τροφή ή το ίδιο μολυσμένο ρόφημα.

Η Σλοβακία, η Ισπανία και η Πολωνία ήταν οι χώρες στις οποίες διαπιστώθηκε το 67% των 1.581 κρουσμάτων από σαλμονέλλα. Τα κρούσματα αυτά σχετίζονταν με μολυσμένα αυγά κυρίως. Εξάλλου, είναι γνωστό, ότι τα πουλερικά και τα αυγά αποτελούν την κύρια πηγή τροφικής δηλητηρίασης στις ΗΠΑ.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι λιγότερο από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών κατανάλωσαν τροφή μολυσμένη από βακτήρια. Ο αριθμός των αναφερομένων κρουσμάτων δηλώνει, ότι υπάρχει ανάγκη για αυξημένη ενημέρωση των καταναλωτών και επαγρύπνηση από πλευράς των αρχών ελέγχου.

Η EFSA ανακοίνωσε, ότι θα θέσει αυστηρότερους στόχους για τη σαλμονέλλα στις ωοτόκες όρνιθες στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα.

Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το σύστημα εκτροφής των ωοτόκων ορνίθων στις πτηνοτροφικές μονάδες παίζει ρόλο στα επίπεδα της παρουσίας της σαλμονέλλας στην ίδια τη μονάδα, αλλά κυρίως στα αυγά. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε, ότι σε μονάδες με κλωβοστοιχίες τα επίπεδα της σαλμονέλλας στις κότες ήταν υψηλότερα σε σχέση με άλλα συστήματα, π.χ. ελευθέρας βοσκής ή βιολογικής εκτροφής.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το επίπεδο της σαλμονέλλας είναι η πυκνότητα των ορνίθων ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μεγάλη πυκνότητα που σημαίνει μειωμένη δυνατότητα κίνησης προκαλεί στρες στα πουλιά και έτσι μειώνει τη δυνατότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αντισταθεί στη σαλμονέλλα.