εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Η Σήμανση Προέλευσης των Τροφίμων στο Συμβούλιο Γεωργίας της Ε.Ε.

0 comments
Η Σήμανση Προέλευσης των Τροφίμων στο Συμβούλιο Γεωργίας της Ε.Ε.

 

Το ζήτημα της ενημέρωσης των καταναλωτών για την προέλευση των προϊόντων διατροφής έφερε στο τραπέζι του Συμβουλίου της Ε.Ε. η Ελλάδα, από κοινού με άλλα κράτη του νότου της ΕΕ.

 

Συγκεκριμένα, οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ζήτησαν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., στις 16 Δεκεμβρίου ένα πιο συγκεκριμένο και αναλυτικό πλαίσιο επισήμανσης της προέλευσης των τροφίμων.

Οι προαναφερθείσες αντιπροσωπίες έκριναν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση της προέλευσης σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, πρέπει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Οι αντιπροσωπείες ζήτησαν τη βελτίωση της επισήμανσης προέλευσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από τη φάρμα στο πιάτο», και επιπλέον την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση προέλευσης των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων, αναφέροντας πως αναμένουν τις προτάσεις της Κομισιόν στο θέμα αυτό.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι αντιπροσωπίες των κρατών – μελών εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να υπάρχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με την υποχρεωτική σήμανση, τουλάχιστον για ορισμένους τομείς, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τις απαιτήσεις των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση των τροφίμων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και στην ανακοίνωση του Συμβουλίου σημειώνεται ότι «κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση της Ε.Ε. για την υποχρεωτική επισήμανση, τουλάχιστον για ορισμένους τομείς».