εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Νέα Ήθη στις Κινητοποιήσεις των Αγροτών

0 comments
Νέα Ήθη στις Κινητοποιήσεις των Αγροτών

 

Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει τους αγρότες να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν για τις τιμές, τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις.

 

Εδώ και λίγους μήνες παρατηρούμε αγρότες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης να διαδηλώνουν για άλλους λόγους, όπως κατά των περιορισμών στη χρήση φυτοφαρμάκων, ή κατά των περιβαλλοντικών περιορισμών, π.χ. για τις εκπομπές αερίων από την εκτροφή των ζώων, τα οποία συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον περασμένο μήνα οι Γερμανοί αγρότες κατέβασαν στο Βερολίνο χιλιάδες τρακτέρ προκειμένου να λάβουν μέρος σε μεγάλη διαδήλωση κατά της δέσμης μέτρων για την αγροτική παραγωγή, που παρουσίασε η γερμανική κυβέρνηση.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται κυρίως για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην χρήση φυτοφαρμάκων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Στα μέτρα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η οριστική κατάργηση της χρήσης του παρασιτοκτόνου γλυφοσάτη από το 2023, που εκτός της επίδρασης στην κλιματική αλλαγή προκαλεί και ενδοκρινικές διαταραχές και καρκίνους.

Άλλος λόγος για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες δεν περιορίζονται στη Γερμανία, αλλά συμβαίνουν και στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, είναι οι Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου που διαπραγματεύεται η ΕΕ με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Οι συμφωνίες αυτές πλήττουν τον αγροτικό τομέα προς όφελος άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως π.χ. την αυτοκινητοβιομηχανία βόρειων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο βασικός λόγος, όμως, είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέτοια μέτρα είναι η μείωση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, καθώς και οι αναμενόμενες αυξήσεις του φόρου του άνθρακα, κυρίως για τους εκτροφείς μοσχαριών/παραγωγούς βοδινού κρέατος, λόγω των υψηλών εκπομπών μεθανίου, το οποίο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι αγρότες θεωρούν, ότι τα μέτρα αυτά θα επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, το οποίο δεν θα καλυφθεί από τα κονδύλια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόσχεται μέσω της ΚΑΠ, πόσω μάλλον που ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ μειώνεται.

Το ζήτημα αυτό, όμως, δεν αφορά μόνο στους αγρότες, αφορά σε ολόκληρο τον κόσμο, αφορά όλους τους πολίτες της γης και τους αγρότες και όχι μόνο ως καταναλωτές, αλλά και ως κατοίκους της γης που υφίστανται και αυτοί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γενικά, αλλά και ειδικά μέσω των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία έχουν επιπτώσεις σε αυτή την ίδια την αγροτική παραγωγή.