εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Νομοσχέδιο για τα Ζώα Συντροφιάς

0 comments
Νομοσχέδιο για τα Ζώα Συντροφιάς

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επαναφέρει το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, που είχε αποσυρθεί και ξεκινά το διάλογο µε όλους τους αρμόδιους φορείς με τη νέα ηγεσία του υπουργείου αποφασισµένη να απαλείψει τις διατάξεις εκείνες που είχαν ξεσηκώσει διαμαρτυρίες.

 

Συγκεκριμένα, από τη νοµοθετική ρύθµιση θα λείπουν οι διατάξεις που όριζαν πρόσθετα τέλη στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων.

Ο διάλογος του υπουργείου µε τις φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και µεµονωµένες δηµοτικές Αρχές για την κατάρτιση του νέου νοµοσχεδίου έχει ξεκινήσει εδώ και δύο µήνες και θα συνεχιστεί το προσεχές διάστηµα µε τη συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους αναµένεται να κινηθεί η νέα πρόταση είναι:

  • Η δηµιουργία µητρώου των φιλοζωικών οργανώσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν αποτελούν «σωµατεία-σφραγίδα».
  • Η πλήρης οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δήµων και των οργανώσεων όσον αφορά στην προστασία και στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
  • Η µη υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων.
  • Η µη επιβάρυνση µε τέλη των ιδιοκτητών ζώων.
  • Η δηµιουργία κουλτούρας από την παιδική ηλικία ώστε να εκλείψει το φαινόµενο της εγκατάλειψης ζώων. Ήδη, σε συνεργασία µε τον παγκόσµιο οργανισµό για την υγεία των ζώων, έχει δηµιουργηθεί οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της φιλοζωίας στα σχολεία, το οποίο έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει προωθηθεί σε πολλά σχολεία της χώρας.
  • Ο ακριβής προσδιορισµός του ρόλου καθενός συµµετέχοντος στις επιτροπές όσον αφορά στη διάσωση, τη στείρωση και τη φιλοξενία ζώων.
  • Ο ορισµός του επιθετικού ζώου.
  • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις δοµές φιλοξενίας.

Ένα σημαντικό ζήτημα, που έχει δημιουργηθεί, είναι αυτό των στοιχείων. Δηλαδή, από τη διασταύρωση των στοιχείων από τους Δήμους, τις φιλοζωικές οργανώσεις και το ΥΠΑΑΤ προκύπτουν αντιφατικά συμπεράσματα κι αυτό είναι κάτι που αναμένεται να ξεκαθαριστεί.