εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Το Κτηνιατρικό Επάγγελμα το 2018

0 comments
Το Κτηνιατρικό Επάγγελμα το 2018

 

Η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (FVE) με την υποστήριξη της MSD Animal Health EURAM δημοσιοποίησε  τη 2η έκδοση της Επιθεώρησης για το Κτηνιατρικό Επάγγελμα στην Ευρώπη (VetSurvey 2018).

 

Σκοπός της μελέτης  αυτής είναι να αξιολογηθούν στο σύνολό τους τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για την πορεία του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ευρώπη. Αναφερόμαστε σε στατιστικά στοιχεία, όπως το δημογραφικό, η αγορά εργασίας και οι οικονομικοί δείκτες, που βοηθούν την FVE να κατανοήσει την τρέχουσα κατάσταση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και να διερευνήσει τις πιθανές ενέργειες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του κλάδου στο μέλλον.

Η προηγούμενη μελέτη/επιθεώρηση μάζεψε τις απαντήσεις 13.000 κτηνιάτρων από 24 χώρες της ΕΕ.  Τα ευρήματα από την ανάλυση των απαντήσεων είχαν μεγάλη σημασία και βοήθησαν στην εμβάθυνση της γνώσης μας για το κτηνιατρικό επάγγελμα στην ΕΕ.

Ιδιαίτερα ζητήματα που απασχόλησαν τη μελέτη ήταν:

  • Η κατάσταση των ελεύθερων επαγγελματιών

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος των κτηνιάτρων παίζει έναν σημαντικό ρόλο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και εκπληρώνει ένα μεγάλο μέρος της ευζωίας πολλών ανθρώπων. Οι κτηνίατροι – ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέρουν υπηρεσίες μεγάλης σπουδαιότητας σε βοήθεια των κρατικών λειτουργιών. Το ευρύ κοινό δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους κτηνιάτρους, έτσι ώστε το κτηνιατρικό επάγγελμα να χαρακτηρίζεται ως “trust profession”.

  • Η σχέση των κτηνιάτρων με την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων

Ο τρόπος που ασκείται ο δημόσιος έλεγχος στα τρόφιμα βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Η FVE θεωρεί, ότι η αναθεώρηση των Κανονισμών γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Με δεδομένη την έξαρση διαφόρων ασθενειών, όπως η Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων, με κρούσματα σε πολλές χώρες της γης και την αύξηση των κινδύνων στον άνθρωπο που προέρχονται από τα τρόφιμα και μέσω των ζωοτροφών, η FVE καλεί τις αρμόδιες θεσμικές υπηρεσίες της ΕΕ  να ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών και τη θέση των κτηνιάτρων στους επίσημους ελέγχους.

  • Χρήση ανθελμινθικών στα παραγωγικά ζώα

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Υπεύθυνη Χρήση Φαρμάκων στα Ζώα – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals (EPRUMA) περιέχει σε ειδική έκδοση το πλαίσιο για τη χρήση αντιπαρασιτικών φαρμάκων στα ζώα, που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων. Η ανθεκτικότητα των παρασίτων στα ανθελμινθικά φάρμακααναφέρεται κυρίως στα αιγοπρόβατα, στα βοοειδή και στα άλογα και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευζωία των ζώων και συνεπώς στην παραγωγικότητα του ζωικού κεφαλαίου. Με τη μπροσούρα η EPRUMA προωθεί το συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων.

  • Έλεγχος της λύσσας παγκοσμίως μέσω των σκύλων

Η FVE αναγνωρίζει, ότι η λύσσα στο σκύλο αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο. Αν και πολλά στελέχη του ιού της λύσσας διατηρούνται σε άγρια θηλαστικά σε όλον τον κόσμο , που μπορούν να μεταδώσουν την ασθένεια και να προκαλέσουν το θάνατο σε ανθρώπους,  ο σκύλος παραμένει η βασική πηγή της μετάδοσης του ιού της λύσσας στην πλειονότητα των ανθρώπων και των περιοχών του πλανήτη και ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως.

Η FVE θεωρεί, ότι η λύσσα στους σκύλους μπορεί να ελεγχθεί και να περιοριστεί μέσω της συνεργασίας αυτών που εμπλέκονται στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων, αυτών που νομοθετούν και ηγούνται των  θεσμών που εκπονούν τα προγράμματα ελέγχου της  νόσου και βέβαια με τη στήριξη των κυβερνήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

  • Κακομεταχείριση των ζώων: Ρόλος και υπευθυνότητα των κτηνιάτρων

Μετά από σχετικές έρευνες, διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της κακομεταχείρισης των παιδιών, των ενηλίκων και των ζώων μέσα στο ίδιο σπίτι. Χρειάζεται μια καλύτερη κατανόηση αυτής της σύνδεσης, ώστε να προστατευθούν τα θύματα, είτε αναφερόμαστε στους ανθρώπους είτε στα ζώα και να προωθήσουμε την ευζωία και των δύο.

Αυτά εμπεριέχονται στην πολιτική «ενιαία υγεία/ενιαία ευζωία. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν κάποια προγράμματα, σχετικά με την αντιμετώπιση της κακομεταχείρισης μέσα στην ίδια οικογένεια ανθρώπων και ζώων.

  • Οι θετικές συνέπειες του εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς στον άνθρωπο και στα ίδια τα ζώα

Ο εμβολιασμός παίζει έναν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην εγκατάσταση ανοσίας και στην πρόληψη και θα συνεχίσει να αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην προώθηση της υγείας των ζώων και τη μείωση του κινδύνου έκθεσης του ανθρώπου σε ζωοανθρωπονόσους.

Ιστορικά, οι πρακτικές εγκατάστασης ανοσίας   και τα πρωτόκολλα εμβολιασμού έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων πολλών ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ο συντονισμός των εμβολιακών προγραμμάτων μεταξύ των διαφόρων χωρών έπαιξε σημαντικό ρόλο και οδήγησε στην εκρίζωση της ασθένειας, με το συντονισμό και την καθοδήγηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων-Επιζωοτιών.

  • Η χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων που δεν έχουν εγκριθεί από τις επίσημες αρχές

Η απουσία κτηνιατρικών σκευασμάτων εγκεκριμένων σε μια χώρα μπορεί να οδηγήσει στη χρησιμοποίηση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα στη χώρα αυτή ή και σε καμμιά χώρα.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη ρύθμισης του ζητήματος αυτού αναγνωρίζει την έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων για διάφορα είδη ζώων ή για κάποιες χώρες. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα της χρήσης άλλων προϊόντων, όπως είναι οι λεγόμενοι «αντικαταστάτες» – cascades.

  • Ο σημαντικός ρόλος των κτηνιάτρων στην προστασία της υγείας των ζώων και των ανθρώπων και στην προστασία του περιβάλλοντος – ένας ρόλος, παγκόσμιο δημόσιο αγαθό

Το ευρύ κοινό στις ΗΠΑ και στην ΕΕ έχει μια μεγάλη εκτίμηση για το σημαντικό ρόλο των κτηνιάτρων αναφορικά με τη διατήρηση της υγείας των ζώων, τόσο των ζώων συντροφιάς, όσο και των παραγωγικών ζώων, που παρέχουν τα διάφορα ζωοκομικά προϊόντα, καθώς και στη διατήρηση της δημόσιας υγείας ως προς τα μεταδιδόμενα νοσήματα από τα ζώα και τα προϊόντα τους στον άνθρωπο.

Με δεδομένη την έκταση και το βάθος του ζητήματος αυτού, η FVE θεωρεί, ότι το κτηνιατρικό επάγγελμα είναι ο αναγκαίος σύνδεσμος στην αντίληψη Ενιαία Υγεία. Επίσης, οι κτηνίατροι επεμβαίνουν στην αλληλεπίδραση της σχέσης μεταξύ ζώων-ανθρώπου-περιβάλλοντος.

Το κτηνιατρικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται ως ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, σύμφωνα με το ορισμό που δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων-Επιζωοτιών.  Ακριβώς λόγω αυτού, η FVE θα προωθήσει όλους τους ρόλους, που οι κτηνίατροι έχουν και επιτελούν, μέσω δημοσίων εκστρατειών σε διεθνές και εθνικά επίπεδα.

Πηγή: www.fve.org – Μετάφραση: Καίτη Μυλωνά