εγγραφείτε: Άρθρα

leader

ΕΕ: Εξέλιξη Αριθμού Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

0 comments
 
Έρευνα της Eurostat διαπίστωσε ότι την περίοδο 2003-2013 περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξαφανίστηκαν από την ΕΕ, ενώ η συνολική έκταση που χρησιμοποιήθηκε για γεωργικούς λόγους παρέμεινε η ίδια.
 
 
 
«Αυτό σημαίνει αύξηση του συγκεντρωτισμού της γεωργίας, με τη μέση έκταση ανά εκμετάλλευση να αυξάνεται κατά 38%, από 11,7 εκτάρια το 2003 σε 16,1 εκτάρια το 2013,» εξήγησε η Eurostat.
 
Η Γαλλία και η Ισπανία διαχειρίζονται περίπου το 30% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ και τα μεγαλύτερα αγροκτήματα καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Η Κύπρος γνώρισε τη μεγαλύτερη μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (30,1%) ενώ το ποσοστό για την Ελλάδα ήταν 13,9%.
 
Η πτωτική τάση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ήταν προφανής για πολλά χρόνια, κατά μέσο όρο -3% στην ΕΕ των 15 κρατών μελών, και είναι κάπως υψηλότερη σε πολλές από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που συνδέονται με την διαδικασία αναδιάρθρωσης.
 
Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώνεται επειδή κατά μέσο όρο οι εκμεταλλεύσεις μεγαλώνουν. Έτσι, εάν ένας γεωργός σταματήσει τη γεωργία, κυρίως λόγω γήρατος, το αγρόκτημά του είναι πιθανό να συγχωνευθεί με ένα άλλο ή η γη να μοιραστεί μεταξύ πολλών υφιστάμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων», σύμφωνα με τη Eurostat. Το γεγονός αυτό μείωσε το συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων και βελτίωσε τη συνολική ανταγωνιστικότητα.
 
Υπάρχουν πολλές πτυχές της νέας ΚΑΠ που θα βοηθήσουν την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση να παράγει περισσότερο χρησιμοποιώντας λιγότερο.