εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Νέα ΚΑΠ: Ποιότητα και Τιμές στα Τρόφιμα

0 comments
 


Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές σημαντική για το μέλλον τους, ενώ θεωρεί πολύ σημαντικό, επίσης  το ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, αλλά θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση «λογικών τιμών» στα τρόφιμα.
 
 
 
Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ θεωρούν τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές «σημαντική» για το μέλλον τους (94%), μια αύξηση κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα το Νοέμβριο του 2013, ενώ σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωβαρομέτρου παρατηρείται αυξανόμενη συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων όσον αφορά στη συνεισφορά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ στις κορυφαίες προτεραιότητες της Κομισιόν.
 
Έρευνα για την ποιότητα των τροφίμων

Στο ερώτημα ποιες θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι οι δύο κύριες ευθύνες των αγροτών στην κοινωνία μας, το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο «εφοδιασμός του πληθυσμού με μια ποικιλία προϊόντων ποιότητας» θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Ανταγωνιστικότητα vs. ποιότητα
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ομοσπονδία των Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM EU) θεωρεί, ότι η Κομισιόν θα πρέπει να επανεξεταστεί τη λογική της νέας ΚΑΠ. Σε δήλωσή τους αναφέρουν: «Η δυσανάλογη έμφαση της ΚΑΠ σχετικά με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών και την προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων προσανατολισμένων στις εξαγωγές πρέπει να αλλάξει για να σταματήσει η υπονόμευση των ζωής του αγρότη, του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων των πολιτών για υψηλής ποιότητας, υγιεινά, ασφαλή και προσιτά τρόφιμα».
 
Για τους βιοκαλλιεργητές, οι προσδοκίες των πολιτών για την ΚΑΠ θα πρέπει να επιτευχθούν καλύτερα «με περισσότερες επενδύσεις σε αγρο-οικολογικά συστήματα παραγωγής ικανά να παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, πράσινη ανάπτυξη και απασχόληση, ευημερία των ζώων και ένα υγιές περιβάλλον».
 
Η συμβατική γεωργία
Οι συμβατικοί αγρότες, ωστόσο, δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη. Έχοντας υποστεί σοβαρό πλήγμα από την μειωμένη κινεζική ζήτηση σε συνδυασμό με το ρωσικό εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ, οι συμβατικοί αγρότες υποστηρίζουν την πολιτική ενίσχυσης των εξαγωγών της νέας ΚΑΠ.
 
Σύμφωνα με έκθεση της DBV για την περίοδο 2014-2015,  το εισόδημα της μέσης αγροτικής εκμετάλλευσης ήταν μειωμένο κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
 
Η ευημερία των ζώων
Δεύτερη προτεραιότητα για τους πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με την έρευνα, θα πρέπει να είναι να «εξασφαλιστεί η καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων (35%)».
 
Η έρευνα τονίζει ότι σε κάθε χώρα της ΕΕ με την εξαίρεση δύο (Ιταλία 78% και στη Ρουμανία 74%), πάνω από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες πιστεύουν ότι είναι «δικαιολογημένο» οι αγρότες να πρέπει να έχουν μειώσεις στις επιδοτήσεις τους εάν δεν σέβονται τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.
 
Έρευνα για τις τιμές στα τρόφιμα

Ελλάδα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 94% των Ελλήνων θεωρεί ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι «πολύ σημαντικές» και «αρκετά σημαντικές» για το μέλλον μας, ενώ αναφορικά με τον ρόλο των αγροτών το 53% θεωρεί πως πρέπει να είναι ο εφοδιασμός του πληθυσμού με ποικιλία «ποιοτικών προϊόντων» και 36% η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.
 
Σχετικά με τους κύριους στόχους της ΚΑΠ, οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση «λογικών τιμών» στα τρόφιμα για τους καταναλωτές (74%), ενώ δεύτερος στόχος θα πρέπει να είναι τα αγροτικά προϊόντα να είναι «καλής ποιότητας, υγιεινά και ασφαλή» (69%).
 
Στο ερώτημα εάν έχουν ακούσει ποτέ για τη στήριξη της ΕΕ στους αγρότες μέσω της ΚΑΠ, 10% θετικά και ότι γνωρίζει και τις λεπτομέρειες, ενώ 59% επίσης έδωσε θετική απάντηση διευκρινίζοντας, όμως, ότι δεν γνωρίζει «πραγματικά τις λεπτομέρειες».
 
Ακόμη, 62% των Ελλήνων πιστεύει ότι η ΚΑΠ ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες. Τέλος, 87% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπεινα συνεχιστεί η «πράσινη» πολιτική της ΚΑΠ.
 
Οι απαντήσεις των άλλων Ευρωπαίων
Πάνω από 80 % των ερωτηθέντων θεωρούν τον ρόλο της ΚΑΠ «πολύ ή αρκετά σημαντικό» για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και για την ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στην διατροφική αλυσίδα. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου (66%) και στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ (65%).
 
Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Χαιρετίζω την αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, και εκτιμώ το γεγονός ότι το 70 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ εκπληρώνει το ρόλο της όσον αφορά τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού τροφίμων. Χαιρετίζω επίσης τις ενδείξεις ότι οι πολίτες της ΕΕ κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας για τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ».
 
Πηγή: EurActiv.gr