εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στην Υγεία των Ζώων

0 comments

 

 
 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει οδηγήσει στην αύξηση νέων και στην επανεμφάνιση ασθενειών που πλήττουν σοβαρά τα ζώα, προειδοποιεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία για την υγεία των ζώων.
 
 
 
Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη έχει αυξήσει τις νέες ασθένειες και βοήθησε στην επανεμφάνιση άλλων, σύμφωνα με την IFAH Europe, η οποία εκπροσωπεί τους κατασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων, εμβολίων και άλλων προϊόντων για την υγεία των ζώων στην Ευρώπη.
 
«Το θέμα είναι ότι οι ασθένειες ταξιδεύουν μέσω φορέων κίνησης όπως τα τσιμπούρια, τα κουνούπια, οι μύγες και άλλα εξωτερικά παράσιτα, βακτήρια και ιοί. Λόγω του θερμότερου κλίματος, οι φορείς των ασθενειών αυτών ταξιδεύουν βορειότερα και αποτελούν διογκούμενο κίνδυνο για την υγεία των ζώων στην ΕΕ. Συχνά, οι ασθένειες αυτές απαιτούν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ χωρών, όπως ήταν η περίπτωση με το ξέσπασμα του Schmallenberg.
 
Ο ιός Schmallenberg (SBV) – θεωρείται ότι προήλθε από την Αφρική- είναι μια νέα ασθένεια που εμφανίστηκε στην Ευρώπη το 2011 και επηρέασε σοβαρά τα μηρυκαστικά (βοοειδή, πρόβατα, αίγες). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής γάλακτος και τη δυσμορφία των νεογέννητων.
 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), τον Απρίλιο του 2012, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων αγελών SBV στην Ευρώπη ήταν 3.444.
 
 Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί ο καταρροϊκός πυρετός. Μεταδίδεται από ένα πολύ μικρό κουνούπι και προσβάλλει τα μηρυκαστικά, κυρίως τα πρόβατα. Η Βόρεια Ευρώπη βίωσε τον καταρροϊκό πυρετό το 2006, ο οποίος επεκτάθηκε και είχε ως αποτέλεσμα οι χώρες που δεν μεταδόθηκε ο ιός να επιβάλουν εμπορικούς περιορισμούς στις πληγείσες χώρες.
 
Καινοτομία και νέες τεχνολογίες
 
Σύμφωνα με την IFAH Ευρώπης, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πολιτικές με γνώμονα την καινοτομία, καθώς και την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.
 
Γίνεται σαφές, ότι απαιτείται ένα πιο εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις της υγείας των ζώων. Απαιτείται μια κανονιστική διαδικασία η οποία να μειώνει το διοικητικό φόρτο για να επιτρέπεται στις εταιρείες να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και τεχνολογία και την καινοτομία. Απαιτείται γρήγορη δράση από τις κυβερνήσεις, ώστε να δημιουργήσουν τράπεζες εμβολίων και να επιταχύνουν τη διαθεσιμότητα των σύγχρονων τεχνολογιών για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών, σύμφωνα με την  IFAH Ευρώπης.
 
Θέση της  Κομισιόν 
 
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εντρίκο Μπρίβιο δήλωσε ότι οι μεταδιδόμενες από φορείς ασθένειες των ζώων συνιστούν μια ιδιαίτερη ανησυχία. Σημείωσε, όμως, ότι δεν είναι σαφές εάν και πώς η κλιματική αλλαγή στην πραγματικότητα επηρεάζει τη δυναμική των εντόμων φορέων ασθενειών, για παράδειγμα, με την εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού. Παρ ‘όλα αυτά, κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, όπως είναι η περίπτωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, η Επιτροπή υποστηρίζει τις πολιτικές εμβολιασμού, τόνισε.
 
Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ανάπτυξη κάθε νέου σύγχρονου εργαλείου ελέγχου των νόσων, όπως τα εμβόλια για ορισμένες ασθένειες, και πρόσθεσε:
«Η Επιτροπή, οι κτηνιατρικές αρχές των κρατών μελών, ο φαρμακευτικός κλάδος της υγείας των ζώων, και η κτηνοτροφική βιομηχανία βρίσκονται σε συνεχή διάλογο για την ταυτοποίηση παραγόντων μιας νόσου για τους οποίους ένα εμβόλιο (ή οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο εργαλείο ελέγχου των ασθενειών όπως η βελτιωμένη διάγνωση) αξίζει ιδιαίτερης προσοχής».
 
Πηγή: EurActiv, Σαράντης Μιχαλόπουλος