εγγραφείτε: Άρθρα

leader

“Έξυπνη γεωργία” για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

0 comments

 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χτίσει «γέφυρες» μεταξύ της γεωργίας και του τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της γεωργίας.
 
 
 
Η αύξηση της ζήτησης για τα γεωργικά προϊόντα – και η ρύπανση που συνδέεται με αυτά – ασκεί πιέσεις στους φορείς χάραξης πολιτικής να βρουν «καινοτόμους» τρόπους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του γεωργικού τομέα.
 
Η Επιτροπή πιστεύει τώρα ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας θα μπορούσαν να βοηθήσει τους γεωργούς να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, 10% εκ των οποίων προέρχονται από τη γεωργία της ΕΕ. Ωστόσο, η είσοδος των αγροτών στην ψηφιακή εποχή δεν θα είναι ένας εύκολος στόχος για την Κομισιόν.
 
Η ΕΕ έχει ήδη λάβει ορισμένα μέτρα για να ενσωματώσει τις ανησυχίες της κλιματικής αλλαγής στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014-2020). Για παράδειγμα, η οικονομική ενίσχυση προς τους γεωργούς παρέχεται τώρα γενικά από άμεσες ενισχύσεις που είναι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή. Μέτρα «πολλαπλής συμμόρφωσης» συνδέουν τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών με την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει, επίσης, να διατηρούν γεωργική γη σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση.
 
Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, η ΕΕ επενδύει επίσης στην έξυπνη γεωργία, με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος του Horizon 2020 για την έρευνα.
 
Με το Horizon 2020, οι προσπάθειές για την έρευνα και την καινοτομία στα τρόφιμα, τη γεωργία, τη δασοκομία και το θαλάσσιο περιβάλλον έχουν διπλασιαστεί, φθάνοντας στα 3,6 δις € για την περίοδο 2014 – 2020. Η έξυπνη γεωργία είναι ένα από τα βασικά θέματα για περίπου 3.000 έργα καινοτομίας που αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό αγροτικής ανάπτυξης.
 
Περίπου 64 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στην γεωργία ακριβείας και σε ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα της γεωργίας στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το Horizon 2020 2016-2017, ενώ 30 εκατομμύρια € θα επενδυθούν για την υλοποίηση του «Internet of Things» για την «Έξυπνη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων».
 
Ο Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε η Κομισιόν προσπαθεί να φέρει σε επαφή ανθρώπους από τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής και τις εταιρείες πληροφορικής. Αυτό θα παραβίαζε τα «τελευταία σύνορα», καθώς καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για κάθε άλλο τομέα της οικονομίας, εκτός από τη γεωργία.
 
Η έξυπνη και ψηφιακή γεωργία είναι ελπιδοφόρες για έναν πιο βιώσιμο, παραγωγικό, και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα της ΕΕ», είπε ο Επίτροπος. «Έχουμε δει λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα των πόρων, την υγεία των ζώων, το αποτύπωμα άνθρακα, και τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό εννοούμε με τον όρο γεωργία ακριβείας -. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να μπορέσουν οι αγρότες να κάνουν τη δουλειά τους πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά».
 
Τα drone στη γεωργία
 
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχουν αναδειχθεί ως μία από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες, επιτρέποντας, για παράδειγμα, τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων με ένα πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο τρόπο. Αλλά λίγοι Ευρωπαίοι αγρότες σήμερα επωφελούνται από αυτό, εν μέρει λόγω της έλλειψης γνώσης του τομέα.
 
Η χρήση των drone, ή της τεχνολογίας ακριβείας στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι περιορισμένη. Ακόμα, η τεχνολογία ακριβείας στον τομέα της γεωργίας αυξάνεται, Τα drone που χαρτογραφούν, για παράδειγμα, μπορούν να εντοπίσουν τις χαμηλές επιδόσεις του εδάφους και των καλλιεργειών.
 
Η αξιοποίηση των drones για να παρακολουθούν τους αγρούς, διερευνώντας την υγρασία και την έλλειψη θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες έχει τεράστιες δυνατότητες για τους αγρότες, ενώ ο εξαιρετικά προηγμένος εξοπλισμός τους απεικονίζει την  ελάχιστη λεπτομέρεια, που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να ανιχνεύσει. Αυτό επιτρέπει στους αγρότες να χορηγήσουν θεραπεία πριν επηρεαστούν σημαντικά οι καλλιέργειες.
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα drone αξιοποιούνται για την παρακολούθηση των κοπαδιών, καθώς έχουν την λειτουργικότητα για την ανίχνευση ασυνήθιστων θερμοκρασιών σώματος και άλλων συνθηκών.