εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ευρωπαϊκή Γεωργία και Ψηφιακή Εποχή

0 comments

 

 

Ο γεωργικός τομέας κάνει γοργά βήματα προς την ψηφιακή εποχή, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική κρίση.
 
 
 
Ο αυξανόμενος πληθυσμός του πλανήτη έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τα γεωργικά προϊόντα. Όμως, την ίδια στιγμή, οι δυνατότητες προμήθειας τροφίμων συρρικνώνεται λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας γης και της κλιματικής αλλαγής.
 
Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μια «αγροτεχνολογική επανάσταση» και η «γεωργία ακριβείας» αναδύεται ως μια λύση με γνώμονα την καινοτομία.
 
Η γεωργία ακριβείας βασίζεται στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εισροών σε έναν αγρό ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού θέσης, όπως το GPS, της τηλεπισκόπησης και του Διαδικτύου, για τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, εντομοκτόνων και υδάτων, ή για τη διατροφή των ζώων.
 
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών βοηθά τους αγρότες να διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις τους με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την «παραμικρή λεπτομέρεια» της καθημερινής γεωργίας.
 
Οι αγρότες που χρησιμοποιούν τη γεωργία ακριβείας είναι σε θέση να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των χημικών εισροών (λιπάσματα ή φυτοφάρμακα), συμβάλλοντας στην προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων, και παράλληλα στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής. Η ποιότητα των προϊόντων βελτιώνεται και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σημαντικά.
 
Με τη χρήση αισθητήρων, οι αγρότες είναι σε θέση να εντοπίσουν συγκεκριμένους τομείς στον αγρό τους, που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη μεταχείριση και να εστιάσουν την εφαρμογή των χημικών ουσιών σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία μόνο, μειώνοντας την ποσότητα της χημικής ουσίας και διαφυλάσσοντας το περιβάλλον.
 
Στον τομέα της κτηνοτροφίας, οι κτηνοτρόφοι  θα είναι σε θέση να εντοπίσουν συγκεκριμένα ζώα με ιδιαίτερες ανάγκες στη διατροφή τους, ή ακόμη και στην εμφάνιση διαταραχών και ασθενειών. 
 
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πρακτικές στις οποίες διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, όπως η άρδευση, λιπάσματα, εντομοκτόνα, και ζιζανιοκτόνα, ζωοτροφές, ασθένειες ζώων εφαρμόζονται ομοιόμορφα, αγνοώντας κάθε μεταβλητότητα.
 
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε έκθεσή του, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούλιο) επιβεβαίωσε ότι η γεωργία ακριβείας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2014-2020, υπάρχουν οικονομικά κίνητρα και συστήματα στήριξης στον Πυλώνα 2 για την προώθηση της ικανότητας των αγροτών να επενδύσουν σε τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, όπως, για παράδειγμα, στους λιπασματοδιανομείς.
 
Η Επιτροπή προωθεί τη γεωργία ακριβείας ως επί το πλείστον μέσω ορίζοντα του προγράμματος Horizon 2020 για την έρευνα, με προϋπολογισμό 78 δις ευρώ.
 
Κόστος τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας 
 
Οι τεχνολογίες της γεωργίας ακριβείας είναι ακριβές και απρόσιτες για τους περισσότερους αγρότες, ιδιαίτερα για τους μικρούς.
 
Έτσι είναι χρέος και ευθύνη της ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και να διευκολύνει την ταχύτερη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσληψή της στην ευρωπαϊκή γεωργία. Και βέβαια, να στηρίξει οικονομικά, μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων την πρόσβαση των αγροτών στα συστήματα αυτά.