εγγραφείτε: Άρθρα

leader

ΕΕ: Επενδυτικά Προγράμματα για τους Νέους Αγρότες

0 comments

 

Πάνω από 180.000 νέοι Ευρωπαίοι αγρότες θα ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, χάρη στις ενισχύσεις που προβλέπονται για την περίοδο 2014-2020 από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
 
 
 
Αυτές είναι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση όχι μόνο τα προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά και εκείνα που αναμένουν έγκριση. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα σήμαινε μια αύξηση 16.000 επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις 144.000 που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου 2007-2013 σε όλη την ΕΕ.
 
Η καταπολέμηση της γήρανσης του κλάδου


Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2014-2020 ενισχύει τη δημόσια στήριξη των νέων αγροτών. Αυτό έχει καταστεί αναγκαίο, επειδή η ευρωπαϊκή γεωργική βιομηχανία γηράσκει γρήγορα, και έχει γίνει λιγότερο καινοτόμα.
 
Οι δυσκολίες που συνδέονται με την αναζωογόνηση της γήρανσης του κλάδου είναι ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας. Στην τελευταία γεωργική απογραφή, που δημοσιεύτηκε από το USDA (Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ), το 2012, διαπιστώθηκε ότι η μέση ηλικία των αγροτών αυξάνεται, συνεχίζοντας μια τάση που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Αντίθετα, ο αριθμός των ατόμων κάτω των 35 ετών συρρικνώθηκε από 28% στο 13%.

Στην ΕΕ, το πρόβλημα είναι επίσης ιδιαίτερα εμφανής. Τα στοιχεία της Eurostat από το 2010 δίνουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Μόνο το 7,5% των γεωργών της ΕΕ είναι κάτω των 35 ετών, σχεδόν το ένα τρίτο (29,6%) είναι άνω των 65 ετών, σχεδόν σε σύνταξη, και η πλειοψηφία (53,2%) είναι άνω των 55. Αναφορικά με την Ελλάδα, μόλις το 5.2% των διαχειριστών καλλιέργειας ήταν νέοι κάτω των 35 ετών, από 35 έως 64 το 63,5% και 31,3% από 65 ετών και πάνω.

Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση


Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που εγκρίθηκε το 2014 προβλέπει αύξηση των πόρων για την προώθηση της γεωργίας μεταξύ των νεότερων γενεών και, σε μια ρήξη με το παρελθόν, παρέχει επίσης τη δυνατότητα να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες των νέων γεωργών με κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα, μέσω άμεσων πληρωμών.