εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων

0 comments

 

 
Οι Copa – Cogeca ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των άδικων και καταχρηστικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.
 
 
Το αίτημα έγινε σε απάντηση προς την «Πράσινη Βίβλο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», κατά την διάρκεια συνάντησης των προέδρων των δύο οργανώσεων στις 18 Απριλίου με τον Επίτροπο Michel Barnier, ζητώντας να λάβει σαφή βήματα προς τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος της Copa, κ. Gerd Sonnleitner, τόνισε: «Εν όψει της επερχόμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της περικοπής των γεωργικών δαπανών, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξασφαλιστεί ότι η αγορά θα λειτουργεί καλά για τους γεωργούς και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ο αντίκτυπος των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών είναι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βρεθούν σαφείς, αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις για τον περιορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και για την προώθηση μιας καλύτερης της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Η σχετική Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δίνει τη δυνατότητα να τονιστούν περαιτέρω οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι αθέμιτες πρακτικές στον τομέα και είναι ένα βήμα για την σχετική νομοθεσία. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Υπάρχει σαφής ανάγκη να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή νομική προσέγγιση για τον περιορισμό τους».
 
Με την σειρά του ο πρόεδρος της Cogeca, κ. Christian Pees δήλωσε: «Η ανάγκη να υπάρξει πολιτική της ΕΕ η οποία συμβάλλει σε μια δίκαιη, ισορροπημένη και διαφανή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία στην αλυσίδα του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής και, τελικά, θα επιτρέψει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ήδη σε ορισμένες νομοθεσίες των κρατών μελών έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν σχετικές ρυθμίσεις καθώς η αυτορρύθμιση δεν λειτουργεί όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με την τεράστια δύναμη μιας χούφτας σούπερ μάρκετ. Οι Copa-Cogeca ανέθεσαν επίσης μια έρευνα αξιολόγησης του οικονομικού αντίκτυπου, με παραδείγματα κακών και  αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τα οποία  θα ενσωματώνονται απευθείας στην εκτίμηση των επιπτώσεων και τις πιθανές επιλογές πολιτικής εντός του τρέχοντος έτους».

Επίση, ο Peter Kendall, πρόεδρος της σχετικής Ομάδας Εργασίας, κατέληξε λέγοντας «Εμείς, ως Copa-Cogeca έχουμε θέση για τις ανισότητες της εξουσίας στην αλυσίδα εφοδιασμού από το 2007. Είμαστε υπέρ ενός συνδυασμού επιλογών εθελοντικών κωδίκων και νομοθεσίας που θα τους διέπει. Όταν οι ανισορροπίες της εξουσίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων χρησιμοποιούνται άδικα, έχουμε σαφώς ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο από τη νομοθεσία. Δεν σημαίνει μια νομοθεσία πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις. Νομοθετική εποπτεία δεν σημαίνει μπέρδεμα σχετικά με τις επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά διασφάλιση ότι οι προσφορές των επιχειρήσεων στο σύστημα των τροφίμων θα διενεργηθούν δίκαια. Μια δίκαιη και ισότιμη εφοδιαστική αλυσίδας στον κλάδο των τροφίμων είναι καλή για τους αγρότες, για τους μεταποιητές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Και πάνω απ’ όλα, για τους καταναλωτές. Η βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής στην ΕΕ είναι ένας μεγάλος παίκτης και θα μπορούσε να είναι η κινητήρια δύναμη για την πράσινη οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον. Αλλά μόνο αν έχουμε δικαιοσύνη και διαφάνεια. Καλούμε τον Επίτροπο Barnier και τους συναδέλφους του να επιμείνουν σε αυτό το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από ολόκληρη την ΕΕ και να αναπτύξουν γρήγορα προτάσεις σχετικά με μια νομοθετική προσέγγιση που θα τις περιορίσει».