εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Διαχείριση της Κλιματικής Αλλαγής μετά το 2015

0 comments

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Μαρτίου ένα συμβουλευτικό έγγραφο  σχετικά με το σχεδιασμό μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.
 
 
Ουσιαστικά πρόκειται για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης στην οποία η Commission καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις απόψεις τους για τη νέα συμφωνία, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015 και θα εφαρμοστεί από το 2020.

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι αυτή η διαβούλευση ενδιαφέρει τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, από τη μια πλευρά επειδή συμμετέχουν στην κλιματική αλλαγή μέσω των υλικών που χρησιμοποιούν (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κτηνιατρικά φάρμακα κ.λ.π.) και των δραστηριτήτων τους (εκτροφή μεγάλων ζώων), αφετέρου υφίστανται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με επιπτώσεις στην ποιότητα της παραγωγής τους.

Η ευρωπαία Επίτροπος Κόνι Χέντεγκαρντ, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Στην Κοπεγχάγη, οι παγκόσμιοι ηγέτες καθόρισαν ως στόχο να συγκρατήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C, για να αποφευχθούν οι πλέον σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για κάτι θετικό. Καθώς όμως ο κόσμος απομακρύνεται κάθε μέρα από αυτόν τον στόχο, είναι σαφές ότι δεν αρκεί. Χρειάζεται να καταβάλουμε όλοι περισσότερες προσπάθειες. Αν θέλουμε να επιτύχουμε, έχει ζωτική σημασία να υπάρξει μια διεθνής φιλόδοξη συμφωνία, βάσει της οποίας όλες οι μεγάλες οικονομίες θα αναλάβουν τη δέσμευση να δράσουν, σε συνάρτηση με τις σημερινές και μελλοντικές τους ικανότητες. Το παρόν έγγραφο αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή απόψεων που θα βοηθήσουν την ΕΕ να διαμορφώσει τη θέση της με σκοπό να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία το 2015».

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει στο διαδίκτυο μέχρι τις 26 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, στις 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών.

Το κεντρικό σημείο των συζητήσεων και συγχρόνως ο στόχος είναι η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C. Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, τα μέρη δρομολόγησαν διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία για το κλίμα στα τέλη του 2011 στο Durban. Η δημόσια διαβούλευση συμπίπτει με την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων που αναμένεται για το τρέχον έτος.

Η συμφωνία του 2015 θα συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο συνολικό καθεστώς τις πολλαπλές δεσμευτικές και μη διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ενώ η ΕΕ, ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η Αυστραλία δέχθηκαν να αναλάβουν νομικά δεσμευτική υποχρέωση για μια δεύτερη περίοδο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, εξήντα περίπου άλλες χώρες ανά τον κόσμο ανέλαβαν διαφορετικές μη δεσμευτικές υποχρεώσεις μείωσης ή περιορισμού της αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Παράλληλα με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του 2015, δρομολογήθηκαν άλλες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Durban, προκειμένου να βρεθούν τρόποι να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας το 2020. Με τον τρόπο αυτόν αναγνωρίζεται ότι υφίσταται πράγματι σημαντικό χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών έως το 2020 που έχουν αναληφθεί από τις χώρες και της μείωσης που θα ήταν αναγκαία για να τηρήσει η ανθρωπότητα τον στόχο της συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C. 

Ενώ εστιάζεται στη συμφωνία του 2015, η συμβουλευτική ανακοίνωση δείχνει σαφώς ότι η παγκόσμια δράση που θα αναληφθεί πριν από το 2020 θα είναι καθοριστική για να προσανατολιστούν οι πολιτικές προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τις απαντήσεις που θα λάβει, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ σχετικά με τη συμφωνία του 2015.