εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

0 comments

 

 
Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτικά Είδη και η Επιχειρηματική Ανάπτυξή τους σε Ελλάδα και Εξωτερικό». 
 
Η ημερίδα οργανώνεται στις 19, 21 και 31 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας του στο τομέα της δια βίου μάθησης. Στόχος της ημερίδας είναι η ολοκληρωμένη εισαγωγική προσέγγιση του πεδίου των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών, ώστε οι συμμετέχοντες να πληροφορηθούν τη γενική εικόνα που υφίσταται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα που αφορούν την παρούσα κατάσταση καθώς και τις τάσεις και προοπτικές τόσο στον πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή παραγωγικό τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ως προς την αποτελεσματική οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση μιας επιχείρησης με αντικείμενο τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτικά είδη και των προϊόντων αυτής-branding- με στόχο τις εξαγωγές. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση μετά την παρακολούθηση,  να μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα κι αποτελεσματικά αυτά που θα διδαχθούν μέσα από μια σειρά πρακτικών ασκήσεων με τη μορφή Workshop-Εργαστηρίου. 

Ημερομηνίες Υλοποίησης: 1ο τμήμα_19 και 21-03-2013, 17:00-21:00μμ, (2*4ώρες) και 2ο τμήμα_ Κυριακή 31-03-2013, 9:00-17:00μμ, (8 ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε ανθρώπους που σκέπτονται ή/και διερευνούν την πιθανότητα επένδυσης τόσο στην καλλιέργεια όσο και στη μεταποίηση των Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτικών ειδών. Μπορούν να το παρακολουθήσουν παραγωγοί/φυτωριούχοι, ιδιώτες κάτοχοι γης, επενδυτές που θεωρούν το πεδίο των Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών μία καλή επιχειρηματική ευκαιρία, στελέχη κυβερνητικών ή/και μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν σχέση με το τομέα των καινοτόμων καλλιεργειών.
 
Θεματικές Ενότητες:
 
1. Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
2. Η αγορά των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτικών ειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
3. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη με επενδυτικό ενδιαφέρον
4. Πολλαπλασιασμός αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
5. Συστήματα παραγωγικής διαδικασίας και καλλιεργητικές τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον
6. Χρήσεις και ιδιότητες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
7. Μεταποίηση πρωτογενούς προϊόντος Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών- Μέθοδοι παραγωγής Αιθέριων Ελαίων
8. Προοπτικές στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
9. Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δράσης: entrepreneurship και start-ups
10. Διαχείριση Έργων: σχεδιασμός και διαχείριση φυσικού αντικειμένου, χρονοπρογραμματισμός, προϋπολογισμός, ποιότητα, επικοινωνία, ανθρώπινοι πόροι
11. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εξαγωγικής Επιχείρησης
12. Η έννοια του εξαγωγικού marketing-Τάσεις και εργαλεία στο on-line marketing: gamification, data visualization κ.ά.
13. Branding προϊόντων
 
Κόστος Συμμετοχής: 100 ευρώ 
(Άνεργοι, φοιτητές & ομάδες ατόμων -20%)
Δυνατότητα Πληρωμής και μέσω Πιστωτικής Κάρτας

Περισσότερες πληροφορίες:
KEK ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ: Εγνατίας 154, Εντός ΔΕΘ, Ημιόροφος Περ. 16, 2310-250356, mpapadaki@kekssd.gr, κ.Μαρία Παπαδάκη)
ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ: Συγγρού 10, Κέντρο, Τηλ.: 2310-501960 studies@infotech.edu.gr, κ.Δημητριάδου Δέσποινα).