εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Είναι κληρονομική η διατροφική συμπεριφορά στους χοίρους;

0 comments
Είναι κληρονομική η διατροφική συμπεριφορά στους χοίρους;

 

 

Η συμπεριφορά σίτισης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ζωοτροφών. Σύμφωνα με ερευνητικές μελέτες, υπάρχει μια ισχυρή γενετική και φαινοτυπική συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς διατροφής και των χαρακτηριστικών απόδοσης των ζωοτροφών στους χοίρους.

 

 

 

Η καλύτερη κατανόηση της γενετικής της συμπεριφοράς σίτισης επιτρέπει στους παραγωγούς να επιλέγουν άτομα με βάση τα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ζωοτροφών και την κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων.

Το χοιρινό αντιπροσωπεύει περίπου το 37% του κρέατος που καταναλώνει ο παγκόσμιος πληθυσμός. Η αυξανόμενη ζήτηση για χοιρινό έχει παρακινήσει τους παραγωγούς χοίρων να βελτιώσουν σημαντικά την εκτροφή χοίρων. Ωστόσο, το κόστος των ζωοτροφών αποτελεί σχεδόν το 70-80% του συνολικού κόστους παραγωγής στη βιομηχανία χοίρων. Η αύξηση της αποδοτικότητας των ζωοτροφών είναι ένας βασικός παράγοντας για τη μείωση της κατανάλωσης ζωοτροφών, του κόστους των ζωοτροφών, της χρήσης ενέργειας, της παραγωγής κοπριάς και της συνολικής ποσότητας πιθανών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.