εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Η επισιτιστική ασφάλεια στην κορυφή των αγροδιατροφικών προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας

0 comments
Η επισιτιστική ασφάλεια στην κορυφή των αγροδιατροφικών προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας

 

 

Η επισιτιστική ασφάλεια θα είναι η βασική δύναμη διαμόρφωσης των αγροδιατροφικών προτεραιοτήτων της τσεχικής Προεδρίας για το 2ο εξάμηνο του 2022 και θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ κατά τους επόμενους έξι μήνες.

 

 

 

ΚΑΠ

Η Τσεχική Προεδρία θα επιβλέπει έναν αριθμό βασικών φακέλων γεωργικών προϊόντων διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) των κρατών μελών.

Μέσω αυτών των σχεδίων, τα πρώτα προσχέδια τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους, τα κράτη μέλη θα περιγράψουν πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τους εννέα στόχους της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ σε όλη την ΕΕ – αλλά αυτό αποτελεί πρόκληση. Πρέπει να εξισορροπήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας μαζί με τις νέες προκλήσεις, είτε πρόκειται για Farm to Fork, Fit for 55 είτε για τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της Τσεχίας.

Αποψίλωση δασών και φυτοφάρμακα

 

Άλλα βασικά ζητήματα αγροδιατροφής στο μενού θα είναι οι συζητήσεις για τη διασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση των δασών.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε πρόσφατα μια κοινή διαπραγματευτική θέση σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής και οι διάλογοι πρόκειται να ξεκινήσουν υπό την εποπτεία της Τσεχίας.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές της ΕΕ δεν συμβάλλουν στην παγκόσμια αποψίλωση των δασών, ενώ η Προεδρία θα προσπαθήσει επίσης να ενισχύσει τη συμβολή της ΕΕ στην προστασία των δασών και επίσης στη βιώσιμη δασοκομία.

Εν τω μεταξύ, μετά την πρόσφατη παρουσίαση του πολυαναμενόμενου κανονισμού για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων από την Επιτροπή, τα φυτοφάρμακα θα βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα της τσεχικής Προεδρίας.

Οι συζητήσεις για το θέμα ξεκίνησαν ήδη στις 18 Ιουλίου, με σταθερή εστίαση στην «αποτελεσματική χρήση φυτοφαρμάκων και την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής».

 

Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια

 

Τέλος, τα ψάρια θα βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα της Τσεχίας, κυρίως επειδή η αειφόρος υδατοκαλλιέργεια είναι αγαπητή στην καρδιά της κλειστής χώρας.

Σύμφωνα με μια επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ναυτιλίας και Αλιείας, η τσεχική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 20.000 τόνους ψαριών γλυκού νερού ετησίως, που αντιπροσωπεύει αξία 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χώρα επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και των μονάδων υδατοκαλλιέργειας μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και της εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον και αποδοτικών μεθόδων γεωργίας.

Επιπλέον, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Προεδρία θα προσπαθήσει να επιτύχει πολιτικές συμφωνίες για τη Βαλτική Θάλασσα και για ποσοστώσεις για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και τη Μεσόγειο.