εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στην εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών: κοινωνικοοικονομικές πτυχές

0 comments
Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στην εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών: κοινωνικοοικονομικές πτυχές

 

 Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ – Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040.

 

 

Η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στην εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Η έκθεση στοχεύει να αξιολογήσει πόσο συμβάλλει η ΚΓΠ στην ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές μειώνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές και μεταξύ αγροτικών και γύρω περιοχών.

Τα μέλη θα έχουν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας που πρόκειται να συντάξει η Επιτροπή AGRI σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Αυτή η έκθεση πρόκειται να σκιαγραφήσει τη θέση του ΕΚ έναντι της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με αυτό το θέμα που εγκρίθηκε πέρυσι. Η εισηγήτρια AGRI, Isabel Carvalhais, S&D, ετοίμασε ένα έγγραφο εργασίας ως βάση για τη συζήτηση.