εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κάντε το αγρόκτημά σας φρούριο βιοασφάλειας

0 comments
Κάντε το αγρόκτημά σας φρούριο βιοασφάλειας

 

 

Από το άτομο που κάνει την καθαριότητα μέχρι τον ιδιοκτήτη της αγροτικής επιχείρησης, όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα σύστημα παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας της λειτουργίας της μονάδας και της υγιεινής των τροφίμων που παράγονται.

 

 

Ουσιαστικά μια κτηνοτροφική μονάδα πρέπει να μοιάζει με φρούριο. Ένα φρούριο έχει περιορισμένα σημεία εισόδου, τα οποία βοηθούν στον έλεγχο του ποιος ή τι μπαίνει και βγαίνει. Ο περιορισμός των σημείων εισόδου είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα για να βεβαιωθείτε ότι μια επιχείρηση εφαρμόζει καλή βιοασφάλεια.

Ακολουθεί η τοποθέτηση φραγμών για να κρατηθούν έξω οι «κακοί», δηλαδή μια σειρά από παθογόνα. Εάν τα βακτήρια, οι ιοί ή τα παράσιτα είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα εμπόδια μιας φάρμας, η ικανότητα διαχείρισής τους διακυβεύεται, ιδιαίτερα για ιούς όπως π.χ. η αφρικανική πανώλη των χοίρων ή νέα στελέχη του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου των χοίρων (PRRS), για ένα χοιροστάσιο.

Δεν μπορούμε να χτίσουμε πέτρινους τοίχους γύρω από τις φάρμες μας, όπως μπορούμε να χτίσουμε ένα φρούριο. Αλλά μπορούμε να περιορίσουμε τις περιοχές εισόδου και να καθορίσουμε συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους μας, όπως ακριβώς όταν ένα φρούριο αναπτύσσει στρατιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε με τη βιοασφάλεια.

Αναπτύσσουμε τα εργαλεία μας για την απολύμανση και τα εγκαθιστούμε στα περιορισμένα σημεία εισόδου με συγκεκριμένες αναθέσεις για τον τρόπο χρήσης τους, με βάση τον παράγοντα κινδύνου που έρχεται στο αγρόκτημα.

 

Ο πλεονασμός δεν είναι κακό

Είναι σημαντικό τα προγράμματα βιοασφάλειας να είναι παραπάνω από όσα χρειάζονται, πράγμα που σημαίνει ότι οι πρακτικές πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται για να διασφαλιστεί η κάλυψη.

Η είσοδος είτε ανθρώπων, είτε φορτηγών με ζωοτροφές ή άλλων εισροών είναι πολύ σημαντική , γιατί είναι υψηλού κινδύνου.

Οι παραγωγοί μπορούν επίσης να χειριστούν το pH. Οι ιοί είναι συνήθως ευαίσθητοι σε πολύ χαμηλό ή υψηλό pH. «Μπορούμε να καταλήξουμε σε προγράμματα ειδικά για παθογόνα για να αλλάξουμε το pH σε ένα περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να απολυμαίνουμε». 

Το υπεριώδες φως (UV) παίζει επίσης ρόλο βιοασφάλειας, αλλά ο Johnson προειδοποίησε ότι οι θάλαμοι UV έχουν περιορισμούς. Η απόσταση από την πηγή υπεριώδους φωτός και η θερμοκρασία εντός του θαλάμου υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απολυμαντική αποτελεσματικότητα του φωτός UV.

«Η συνέπεια είναι η πιο σημαντική συμβουλή που θα έδινα στους παραγωγούς», είπε ο Τζόνσον. «Καθένας από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου θα έχει το δικό του σχέδιο και το επενδυτικό επίπεδο πρέπει να είναι συνεπές».

 

Τι είναι η βιοασφάλεια

Η βιοασφάλεια είναι μια σειρά σταδίων που πρέπει να ακολουθηθούν, ενώ δεν είναι ένα πρόγραμμα που ταιριάζει σε όλους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι, οι προμήθειες και τα μέσα μεταφοράς θα εισέλθουν σε μια μονάδα παραγωγής με διαφορετικούς τρόπους.

Κάθε παράγοντας κινδύνου είναι μοναδικός.

 

Η κουλτούρα του ελέγχου

Κάθε φορά που γίνεται έλεγχος ή έρευνα βιοασφάλειας, τα αποτελέσματα πρέπει να καταγράφονται, ώστε να μπορούν να διορθωθούν.

 

Μακροπρόθεσμη διαδικασία

Η βιοασφάλεια πολύ συχνά μοιάζει με μακροπρόθεσμη διαδικασία και είναι έτσι. Είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και είναι μια μάχη που δεν τελειώνει, γιατί ο «εχθρός» θα συνεχίσει να έρχεται εναντίον μας από διαφορετικά μέτωπα. Αλλά με τον καιρό, οι επενδύσεις μας στη βιοασφάλεια θα πρέπει να αποφέρουν καλές αποδόσεις. Έχουμε όλα τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρειαζόμαστε για να αποτρέψουμε τη μετάδοση ασθενειών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά από αγρόκτημα σε αγρόκτημα. Μπορούμε απολύτως να αποτρέψουμε την ασθένεια και όπου υπάρχει ασθένεια, ξέρουμε απολύτως πώς να την εξαλείψουμε.

Αυτό μπορεί να γίνει και οι παραγωγοί έχουν τις δυνατότητες να επιτύχουν στις προσπάθειές τους για τη βιοασφάλεια.