εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Προστασία των Ζώων κατά τη Μεταφορά

0 comments
Προστασία των Ζώων κατά τη Μεταφορά

 

Μετά από δεκαοκτώ μήνες εργασίας, στις 2 Δεκεμβρίου, η Εξεταστική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων κατά τη Μεταφορά (ANIT) ψήφισε μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών στο τελικό σχέδιο έκθεσης και τις συστάσεις της. Παρά ορισμένες θετικές εκκλήσεις για βελτίωση, το κείμενο της τελικής έκθεσης, όπως εγκρίθηκε, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων, ζητώντας μικρές βελτιώσεις αντί να υποστηρίζει μια συστημική αλλαγή.

 

 

 

Πράγματι, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την κακή εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού για τις μεταφορές, το κείμενο στερείται σαφούς γλώσσας σχετικά με την ανάγκη καθορισμού μέγιστου χρόνου ταξιδιού 8 ωρών, αγνοώντας τελείως τις εκκλήσεις των πολιτών της ΕΕ.

Η επιτροπή αναγνώρισε την έλλειψη περιεκτικών διατάξεων για τα είδη και ζήτησε να βελτιωθεί η μεταφορά των απογαλακτισμένων ζώων καθώς και να εισαχθούν ad-hoc διατάξεις που να εγγυώνται την ευημερία όλων των ζώων που μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών , πουλερικών, αλόγων, καθώς και γατών και σκύλων.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Επιτροπή διοργάνωσε αρκετές ακροάσεις και εργαστήρια με εμπειρογνώμονες, ωστόσο οι πληροφορίες που ανακτήθηκαν φαίνεται να επηρέασαν μόνο εν μέρει τα τελικά κείμενα. Ο Κανονισμός Μεταφορών θα αναθεωρηθεί σύντομα και για την τελική ψηφοφορία τον Ιανουάριο. Οργανώσεις για την προστασία των ζώων καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει το επίπεδο της έκθεσης ANIT και να αντικατοπτρίσει τις απόψεις των πολιτών απαγορεύοντας οποιαδήποτε μεταφορά μεγάλων αποστάσεων, βελτιστοποιώντας, αντικαθιστώντας και μειώνοντας την εντός ΕΕ μεταφορά και στροφή προς το κρέας, τα σφάγια και τα γενετικά υλικά για εξαγωγή.

Παρά την καλή διατύπωση σχετικά με το εμπόριο κρέατος και σφαγίων, η επιτροπή δεν απηύθυνε καμία έκκληση για την απαγόρευση των εξαγωγών ζώντων ζώων. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό, δεδομένων των στοιχείων που η ίδια επιτροπή συγκέντρωσε μέσα από διεξοδικές ακροάσεις, επιτόπιες αποστολές και εργαστήρια με ειδικούς στον τομέα.

Με αυτήν την έρευνα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν την ευκαιρία να θέσουν τη βάση για έναν αναθεωρημένο κανονισμό για τις μεταφορές που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ζώων και συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης Ευρώπης, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ, From the Farm to Fork.

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εάν απλά μειωθούν οι αποστάσεις στις μεταφορές, αντί να απαγορευθούν και εάν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε τη μεταφορά νεαρών και εγκύων ζώων άνω του 40% του σταδίου της εγκυμοσύνης. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για βασικές αλλαγές για τη βελτίωση των χειρότερων στοιχείων κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, που αναμένεται τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο, ως έχει τώρα, αυτή η έκθεση αποτελεί απόδειξη πολιτικού διχασμού στην επιτροπή ANIT και σοβαρή αποτυχία αντιμετώπισης τη σκληρότητα και τις τραγωδίες που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες.

Για να διασφαλιστεί ότι η υγεία και η καλή διαβίωση των ανθρώπων και των ζώων θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στον αναθεωρημένο Κανονισμό Μεταφορών, η ΜΚΟ Eurogroup for Animals προτρέπει:

 Αντικατάσταση της μεταφοράς χερσαίων εκτρεφόμενων ζώων με εξαγωγή κρέατος, σφαγίων και γενετικού υλικού σε χώρες εκτός ΕΕ.

  • Εισαγάγετε μέγιστους χρόνους ταξιδιού ανά είδος και κατηγορία με μέγιστο χρόνο ταξιδιού 8 ώρες για ενήλικα βοοειδή, χοίρους και πρόβατα και 4 ώρες για πουλερικά και κουνέλια.
  • Απαγόρευση μεταφοράς απογαλακτισμένων και εγκύων ζώων (για τα οποία έχει ήδη συμπληρωθεί το 40% του σταδίου της εγκυμοσύνης).
  • Εισαγωγή ειδικών ανά είδος απαιτήσεων για τις εμπορικές μετακινήσεις ψαριών και ασπόνδυλων, πειραματόζωων, ιπποειδών, γατών και σκύλων.
  • Εισαγωγή σαφών ορισμών και ειδικών ανά είδος κανόνων για τη μετακίνηση ζώων εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων και κεντρικών συστημάτων για την έγκριση σκαφών εκτροφής ζώων που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ζώων εντός της ΕΕ.

Σημείωση Σύνταξης: Η 1η προτροπή για τις χώρες εισαγωγής, όπως η Ελλάδα, σημαίνει καθόλου προστιθέμενη αξία στη χώρα εισαγωγής, ενώ η εκτροφή και κυρίως η διατροφή θα είναι επιλογή της χώρας εξαγωγής του κρέατος με ό, τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Βεβαίως, η καλύτερη λύση είναι η προσπάθεια σχετικής αυτάρκειας στη χώρα μας, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ας μένει και κάτι στην Ελλάδα.