εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Η ευημερία των ζώων στην εμπορική πολιτική μετά την πανδημία του Covid-19

0 comments
Η ευημερία των ζώων στην εμπορική πολιτική μετά την πανδημία του Covid-19

 

Τον Ιούλιο του 2021, σε ειδικό τεύχος του Global Trade and Customs Journal για το βιώσιμο εμπόριο, το Eurogroup for Animals αντέδρασε στη δημοσίευση της Επισκόπησης της Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ και στην παράλειψη της καλής μεταχείρισης των ζώων στο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες πρέπει να βελτιώσουν την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των εμπορικών πολιτικών στην καλή διαβίωση των ζώων προκειμένου να προωθηθούν ανθεκτικές και βιώσιμες οικονομίες.

 

 

Η κρίση της COVID-19 έχει φέρει οδυνηρά στο επίκεντρο τον αρνητικό αντίκτυπο των οικονομικών και εμπορικών πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στα κέρδη πάνω από όλα. Λίγο μετά τη δημοσίευση των νέων στρατηγικών της για την πολιτική τροφίμων και τη βιοποικιλότητα εν μέσω της πανδημίας, η ΕΕ ξεκίνησε επίσης μια αναθεώρηση της εμπορικής της πολιτικής.

Η νέα εμπορική στρατηγική που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 έχει περιγραφεί από τις αρχές της ΕΕ ως η πιο πράσινη από ποτέ. Το κείμενο υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει «να υποστηρίξει απερίφραστα την Πράσινη Συμφωνία σε όλες τις διαστάσεις της». Ωστόσο, το έγγραφο δεν προσφέρει νέες προτάσεις για να καταστεί πιο βιώσιμη η εμπορική πολιτική. Επίσης, παραλείπει να ασχοληθεί με την καλή διαβίωση των ζώων και πώς ο αντίκτυπος της εμπορικής πολιτικής στα ζώα έχει τροφοδοτήσει αρκετές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, όπως η αύξηση της μικροβιακής αντοχής, η εξάπλωση των ζωονόσων ή οι κρίσεις βιοποικιλότητας και κλίματος. 

Το Opinion Piece (δημοσιογραφικό ηλεκτρονικό περιοδικό) περιγράφει την κατάσταση για την καλή διαβίωση των ζώων στην εμπορική πολιτική της ΕΕ και εξετάζει εργαλεία για τη βελτίωση της κατάστασης. Για την καλύτερη αντιμετώπιση της καλής μεταχείρισης των ζώων στην εμπορική πολιτική, η ΕΕ θα μπορούσε να ακολουθήσει δύο στρατηγικές.

Πρώτον, θα μπορούσε να βασίζεται όλο και περισσότερο σε εργαλεία πρόσβασης στην αγορά, είτε εφαρμόζοντας περισσότερα πρότυπα στα σύνορα είτε χρησιμοποιώντας φιλελευθεροποίηση υπό όρους στις εμπορικές συμφωνίες της.

Δεύτερον, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) θα πρέπει να προωθήσει την ανάγκη να επιτρέπεται να διαφοροποιούνται, και επομένως να γίνονται διακρίσεις, των προϊόντων που βασίζονται σε μεθόδους παραγωγής που είναι αόρατες στα τελικά προϊόντα, όπως τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.

Εάν η ΕΕ θέλει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες γενεσιουργές αιτίες των δαπανηρών κρίσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, θα πρέπει να εξετάσει πώς θα διασφαλίσει ότι η εμπορική της πολιτική δεν θα υπερασπίζεται τα μη βιώσιμα συστήματα παραγωγής. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θα απαιτηθεί η υιοθέτηση μέτρων πιο τολμηρών από αυτά που αναφέρονται στη νέα εμπορική στρατηγική της ΕΕ. Η αναθεώρηση των προτύπων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων θα είναι μια δοκιμαστική περίπτωση για όλους όσοι επιθυμούν να δουν να εφαρμόζονται περισσότερα πρότυπα στις εισαγωγές και, ελπίζουμε, ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις απαραίτητες συζητήσεις στον ΠΟΕ σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής. Είναι καιρός να μετατραπεί η εμπορική πολιτική σε πραγματικό παράγοντα αειφορίας.