εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων

0 comments
Αφρικανική Πανώλης των  Χοίρων

 

Την τελευταία ετήσια επικαιροποιημένη έκθεσή της σχετικά με την παρουσία της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ – ASF) στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε η EFSA στις 31 Ιανουαρίου, ενώ στην Ελλάδα διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα.

 

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από Νοέμβριο 2018 έως Οκτώβριο. Το 2019, η περιοχή της Ε.Ε. που επλήγη από την ΑΠΧ επεκτάθηκε βαθμιαία και κινείται κυρίως προς νοτιοδυτική κατεύθυνση.

Η έκθεση δείχνει ότι όλες οι φάσεις της επιδημίας είναι πλέον παρούσες στην Ε.Ε., δηλαδή:

  • Περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα είτε μεμονωμένα είτε με γεωγραφική επέκταση από τις πληγείσες περιοχές.
  • Πληγείσες περιοχές που επεκτείνονται.
  • Περιοχές στις οποίες έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό η ΑΠΧ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου η ΑΠΧ φαίνεται να εξασθενεί.
  • Μη-πληγείσες περιοχές.

Η κατάσταση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, και οι αιτίες γι’ αυτό είναι ποικίλες: η δομή της εγχώριας παραγωγής χοίρων (ιδίως η αναλογία των οικιακών εκμεταλλεύσεων), οι γεωγραφικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού αγριόχοιρων.

Οι οικιακές εκμεταλλεύσεις (μη εμπορικού χαρακτήρα) συνιστούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για ένα πρόγραμμα εξάλειψης της ΑΠΧ, καθώς παρουσιάζουν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις χοίρων και ανθρώπων, κακή βιοασφάλεια και ελλιπή ταυτοποίηση εκμεταλλεύσεων.

Η έκθεση επίσης:

-Περιγράφει τις εποχικές διακυμάνσεις στον εντοπισμό δειγμάτων θετικών ως προς την ΑΠΧ μετά την πρώτη ανίχνευση της νόσου στην Ε.Ε.
-Εξετάζει τα μέτρα που εφαρμόζουν τα πληγέντα κράτη μέλη για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ΑΠΧ σε αγριόχοιρους
-Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν τα τεχνητά ή τα φυσικά σύνορα όσον αφορά τον έλεγχο της εξάπλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό των μέτρων ελέγχου που εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο
-Με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα, αξιολογεί τα μέτρα διαχείρισης των πληθυσμών αγριόχοιρων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ε.Ε.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.5996

 

Στην Ελλάδα

Κρούσμα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε περιοχή της Π.Ε. Σερρών και συγκεκριμένα σε μικρή οικόσιτη χοιροτροφική εκμετάλλευση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, επιβεβαίωσε το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, της οποίας το εργαστήριο είναι Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη διάγνωση της ΑΠΧ.
Η κινητοποίηση των κτηνιατρικών αρχών ήταν άμεση. Έτσι, ιστοί του νεκρού χοίρου απεστάλησαν στο εργαστήριο της Διεύθυνσης και αφού εξετάστηκαν με σύγχρονες μοριακές διαγνωστικές μεθόδους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Επιζωοτιών και επιβεβαιώθηκε η συγκεκριμένη νόσος των ζώων, η οποία δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία.
Άμεσα εφαρμόζονται τα εξής:

  • Η απαγόρευση εξόδου από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ζώντων χοίρων.
  • Η απαγόρευση διακίνησης κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
  • Η απαγόρευση εξόδου από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, χωρίς την άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, σφάγιων χοίρου, κρέατος, προϊόντων χοίρου, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χοίρου, ζωοτροφών, εργαλείων, άλλων αντικειμένων και απορριμμάτων, που είναι δυνατό να μεταδώσουν την ΑΠΧ.

Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών υπεύθυνες ορίστηκαν οι οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές και Δημοτικές Αρχές.

Επίσης σε διαρκή συνεδρίαση βρίσκονται τα μέλη τόσο του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της ασθένειας όσο και του αντίστοιχου Τοπικού.

Στις Σέρρες μεταβαίνει κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Στρατάκο ο οποίος θα συνοδεύεται από τον κτηνίατρο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, Γιώργο Κόμητα και Καθηγητές των Κτηνιατρικών Σχολών του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.