εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Δροσισμός των Χοίρων

0 comments
Δροσισμός των Χοίρων

 

Οι σταβλικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των συμβατικών μέσων για την αντιμετώπιση του θερμικού στρες στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που για γεωγραφικούς λόγους είναι πιο θερμές.

 

 

Γεννάται το ερώτημα, πόσο αποτελεσματικές είναι οι μέχρι τώρα γνωστές τεχνικές δροσισμού των χοίρων; Οι παραδοσιακές μορφές δροσισμού, όπως οι ανεμιστήρες, συγκρίνονται με άλλες πιο καινοτόμες λύσεις, όπως ο δροσισμός του δαπέδου, σε μια μελέτη του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Βραζιλίας, στην οποία επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Οι χοίροι είναι ομοιόθερμα ζώα, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία στο κέντρο του σώματός  τους εντός στενών ορίων παρά τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η ικανότητα οφείλεται σε θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της απώλειας θερμότητας. Όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, οι χοίροι διατηρούν τη θερμοκρασία στο κέντρο του σώματος αυξάνοντας τη διάχυση θερμότητας στο περιβάλλον και μειώνοντας το μεταβολισμό.

Σε θερμές χώρες ή περιοχές οι λύσεις που δίνονται για την αντιμετώπιση του θερμικού στρες στους χοίρους περιλαμβάνουν φυσικό και τεχνητό αερισμό και δροσισμό.