εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Στήριξη των Αγροτών και Αύξηση Διαθεσιμότητας Ζωοτροφών

0 comments
Στήριξη των Αγροτών και Αύξηση Διαθεσιμότητας Ζωοτροφών

 

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν στα τέλη Αυγούστου σε μια σειρά μέτρων στήριξης που πρότεινε η Επιτροπή για να μειώσουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα ζωοτροφών για ζώα.

 

Οι ενέργειες στις οποίες συμφώνησαν σήμερα τα κράτη μέλη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής περιλαμβάνουν τη δυνατότητα υψηλότερων προκαταβολών και αρκετές εξαιρετικές παρεκκλίσεις σχετικά με τους κανόνες οικολογικής ρύπανσης για να βοηθηθούν οι γεωργοί να παράσχουν επαρκείς ζωοτροφές για τα ζώα τους.

Οι πληγέντες αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό από τις πληρωμές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη βελτίωση της ταμειακής τους ροής.

Αυτό περιλαμβάνει:

  • Λήψη μέχρι το 70% των άμεσων πληρωμών τους από τα μέσα Οκτωβρίου.
  • Λήψη του 85% των πληρωμών αγροτικής ανάπτυξης μόλις εγκριθεί επισήμως η δέσμη μέτρων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παρεκκλίσεις από ορισμένους κανόνες οικολογικής ρύθμισης θα επιτρέψουν επίσης την αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα:

  • Εξέταση της αγρανάπαυσης ως χωριστή καλλιέργεια ή ως περιοχή οικολογικής εστίασης, ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί για βόσκηση ή έχει συγκομισθεί.
  • Να καλλιεργούν τις «καλλιέργειες αμπέλου» ως «καθαρές καλλιέργειες» (και όχι ως μείγμα καλλιεργειών όπως προβλέπεται σήμερα) εάν προορίζονται για βοσκή ή για παραγωγή ζωοτροφών
  • Συντόμευση της ελάχιστης περίοδος των 8 εβδομάδων για τις «καλλιέργειες αλίευσης» που επιτρέπουν στους αρόσιμους αγρότες να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες εγκαίρως μετά τις «καλλιέργειες αλίευσης».

    Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε σχετικά: «Από την αρχή των ακραίων κλιματικών γεγονότων, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα κράτη μέλη καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έχουμε αντιδράσει γρήγορα όταν είναι απαραίτητο. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ανακουφίσουν οικονομικά τους ευρωπαίους αγρότες και να τα προστατεύσουν από την έλλειψη ζωοτροφών για το ζωικό τους κεφάλαιο».

Μετά την απόφαση, αυτή η δέσμη μέτρων πρέπει να εγκριθεί επίσημα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να έρχεται σε επαφή με όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τον αντίκτυπο της ξηρασίας.