εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Δράσεις για την Καλή Διαβίωση των Ζώων

0 comments
Δράσεις για την Καλή Διαβίωση των Ζώων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το θετικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων που έχουν οι ευρωπαϊκές δράσεις, παρά τις ανησυχίες που εκφράζει σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσίευσαν νέα έκθεση, αναφορικά με την εφαρμογή της δεύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά μεταξύ των φιλόδοξων στόχων που έχουν θέσει οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και της επιτόπιας εφαρμογής αυτών.

Αναφορικά με το σημείο εφαρμογής, η Επιτροπή δήλωσε ότι ο καθορισμός δεικτών, όπως πρότειναν οι ελεγκτές, θα βοηθούσε στην ενίσχυση και επιτάχυνση της διαδικασίας συμμόρφωσης σε ορισμένους κρίσιμους τομείς.

Πράγματι, τα αποτελέσματα της στρατηγικής δίνουν την ευκαιρία να εξεταστεί ο καθορισμός σαφέστερων και ακριβέστερων δεικτών στόχων για τη μέτρηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, παραδέχεται η Επιτροπή.

«Θα εργαστούμε στο εξής  για την αντιμετώπιση αυτών των συστάσεων και θα τις συμπεριλάβουμε στις μελλοντικές δραστηριότητές μας», ανέφερε πηγή της Επιτροπής.

Μεταξύ των παρατηρήσεών τους, οι ελεγκτές επεσήμαναν ότι η Κομισιόν δεν ανανέωσε τη στρατηγική 2012-2015. Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι διευκολύνει το διάλογο των ενδιαφερομένων μέσω της πλατφόρμας EU Animal Welfare που ξεκίνησε το 2017 και δημιούργησε το πρώτο κέντρο αναφοράς της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων και την παροχή τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη.