εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Πρόληψη της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

0 comments
Πρόληψη της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Σε επιστημονική γνωμοδότηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, οι εμπειρογνώμονες της ΕΑΑΤ (EFSA) διερευνούν την πυκνότητα του πληθυσμού των αγριόχοιρων στην Ευρώπη και αξιολογούν τα μέτρα για τη μείωση της και διατηρούν τους μολυσμένους αγριόχοιρους μακριά από τα μη μολυσμένα, ενώ παράλληλα προσδιορίζουν τρόπους για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.

 

Η EFSA εντόπισε στρατηγικές για τη διαχείριση του αγριόχοιρου σε διάφορα στάδια μιας επιδημίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF): τι πρέπει να γίνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Οι αγριόχοιροι είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της νόσου.

Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα όπως η αποφυγή του έντονου κυνηγιού και η μη εκτροφή άγριων αγριόχοιρων για τη μείωση των κινδύνων εκδήλωσης εστιών. Όταν εκδηλώνεται επιδημία, θα πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες που ενδέχεται να αυξήσουν την κίνηση αγριόχοιρου (π.χ. εντατικά κυνήγια οδήγησης).

Οι ειδικοί δεν θα μπορούσαν να καθορίσουν ένα όριο για την πυκνότητα αγριόχοιρου κάτω από το οποίο ο ιός δεν θα συγκρατηθεί-η ΑΠΧ έχει εξαπλωθεί σε περιοχές όπου η παρουσία αγριόχοιρου είναι χαμηλή.

Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει τη σημασία του τακτικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αύξηση της ετοιμότητας.

Ο Christian Gortazar, πρόεδρος της ομάδας εργασίας της EFSA για την ASF, δήλωσε: «Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης στην κοινωνία και η παροχή κινήτρων στους ανθρώπους που αναφέρουν τα σφάγια αγριόχοιρων είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της νόσου«.

Παθητική παρακολούθηση -αναφορά νεκρών αγριόχοιρων- παραμένει ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την ανίχνευση νέων περιπτώσεων ΑΠΧ σε πρώιμο στάδιο σε περιοχές που δεν είχαν προηγουμένως απαλλαγεί από ασθένειες.

Ζητήστε συγκρίσιμα δεδομένα

Στη γνωμοδότηση τονίζεται η ανάγκη εναρμόνισης του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τους αγριόχοιρους σε ολόκληρη την ΕΕ για να καταστούν τα δεδομένα πιο συγκρίσιμα.
Για να συμπληρωθούν αυτά τα κενά, η EFSA χρηματοδοτεί ένα έργο –ENETWILD– με στόχο τη συλλογή και την εναρμόνιση των δεδομένων σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή και την αφθονία του αγριόχοιρου σε ολόκληρη την Ευρώπη.