εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Το Μέλλον της Γεωργίας στην ΕΕ

0 comments
Το Μέλλον της Γεωργίας στην ΕΕ

 

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό όραμα για το μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων, σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Farm Europe.

 

Αυτό είναι το συμπέρασμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της διεξαγωγής του Παγκόσμιου Διατροφικού Φόρουμ (GFF), στις 6 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Είχαν προηξηθεί συζητήσεις και συσκέψεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών τον Οκτώβριο του 2017. Χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση, ώστε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του GFF. Στην έκθεση του Παγκόσμιου Διατροφικού Φόρουμ τονίζονται πέντε βασικές δράσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη μελλοντική ΚΑΠ, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικονομικές και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των συστημάτων αγροδιατροφής της ΕΕ.

Οι 5 δράσεις είναι:

  • Ένα εξαετές πρόγραμμα δράσης για τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, με επίκεντρο τη γεωργία ακρίβειας και την ψηφιακή επανάσταση.
  • Ένα συνεκτικό σύνολο συμπληρωματικών εργαλείων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, με μια εργαλειοθήκη για τη διαχείριση κινδύνων που θα συνδυάζεται με ένα ανανεωμένο αποθεματικό για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
  • Τη διασφάλιση της εδαφικής ισορροπίας εντός της ΕΕ μέσω ολοκληρωμένων τομεακών στρατηγικών που θα υποστηρίζονται από επενδυτικά κεφάλαια.
  • Τη διαμόρφωση πνεύματος συνεργασίας εντός της αγροδιατροφικής αλυσίδας, μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
  • Τη συνολικά δίκαιη, απλή και άμεση σχέση μεταξύ της ΚΑΠ και των αγροτών, μέσω ενός σαφούς ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις συμμετεχόντων στο Φόρουμ, η ΚΑΠ πρέπει να δίνει απαντήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμοστικότητα των διαφόρων κλάδων του αγροτικού τομέα. Η ΚΑΠ δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς μια περιβαλλοντική πολιτική, γιατί χωρίς την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και των περιοχών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί. Η ΚΑΠ πρέπει να ανανεώσει την υποστήριξή της στις επενδύσεις, την επιστημονική πρόοδο, την έρευνα, την καινοτομία και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το Φόρουμ ήταν μια ευκαιρία  να τεθούν τα ζητήματα που της Γεωργίας, που έχουν σχέση με τίς οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η επόμενη διασκεψη του Παγκόσμιου Διατροφικού Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 2018.