εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ελληνοποιήσεις Κρέατος και Σύστημα «΄Αρτεμις»

0 comments
 
 
 
 
Είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί το σύστημα «Άρτεμις» στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ώστε οι έλεγχοι που θα γίνονται να μπορούν να αξιοποιηθούν και να είναι αποτελεσματικοί με στόχο την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.
 
 
 
Αυτό επισημαίνουν αφενός ο Ανδρέας Γεωργούδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, π. πρόεδρου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) – εντεταλμένου συμβούλου Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ), αφετέρου ο Ελ. Γίτσας, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).
 
Παραθέτουμε σχετικό άρθρο του Ανδρέα Γεωργούδη και συνέντευξη του Ελ. Γίτσα, που δημοσιεύθηκε στον Αγροτύπο: 
 
Ανδρέας Γεωργούδης 
 
Η ολοκλήρωση και η αποτελεσματική λειτουργία του «Άρτεμις», ως του συστήματος ελέγχων και ιχνηλασιμότητας του κρέατος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων, με στόχους την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά, την προώθηση της ανάπτυξης και τη δίκαιη αντικειμενική φορολόγηση.
 
Το σύστημα «Άρτεμις», που εφαρμόζει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ – Δήμητρα), έχει δημιουργηθεί βασικά για την πάταξη των ελληνοποιήσεων με την παρακολούθηση των σφαγών στη χώρα, δηλαδή της προέλευσης των ζώων και της διάθεσης των σφαγίων στους εμπόρους.
 
Σήμερα, το σύστημα ναι μεν λειτουργεί, αλλά για να αποδώσει πλήρως χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και προσεκτική εξέταση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Είναι απαραίτητες όμως και συμπληρωματικές παρεμβάσεις τόσο στο σύστημα «Άρτεμις» όσο και στην αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, ώστε να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου της διακίνησης του κρέατος. Στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης πρόληψη και ανακάλυψη των παράνομων ελληνοποιήσεων που μπορεί να γίνονται είτε με την ανταλλαγή με ελληνικά των ξενικών ενωτίων των εισαγόμενων ζώων, είτε με τη μετονομασία εισαγόμενων σφαζόμενων ζώων σε ελληνικά, είτε με την προώθηση στη λιανική αγορά εισαγόμενου κρέατος ως ελληνικού.
 
Τα σημεία στα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις είναι η βελτίωση της πληρότητας και αποτελεσματικότητας του κτηνιατρικού μητρώου και η δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με προσωπικό κλειδάριθμο ή, εναλλακτικά, με τη δημιουργία ηλεκτρονικού ατομικού μητρώου στις μονάδες, συμβατού με το κτηνιατρικό μητρώο.
 
Στόχος είναι η πλήρης και συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, ώστε να είναι το αξιόπιστο σημείο αναφοράς και σύγκρισης για το τι είναι ελληνικό και τι βαφτίζεται ελληνικό από τον παραγωγό, στο σφαγείο, στον έμπορο και στον κρεοπώλη. Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες είναι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής άδειας διακίνησης και η οριστικοποίηση της σφαγής αυθημερόν, με ταυτόχρονη ενημέρωση του κτηνιατρικού μητρώου.
 
Επίσης, πρέπει να ολοκληρωθεί, με γρήγορο ρυθμό, η παρακολούθηση της πορείας του κρέατος και μετά τα σφαγεία, ώστε να συμπεριληφθούν στο σύστημα υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι-διακινητές κρέατος και τα κρεοπωλεία.
 
Οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς στο ολοκληρωμένο σύστημα θα γίνονται για λόγους πλήρους εποπτείας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, όπου θα είναι τοποθετημένα όλα τα σημεία διακίνησης του κρέατος, ενώ η ενημέρωση και η εκπαίδευση θα γίνεται με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ).
 
Ελευθέριος Γίτσας
 
Το ισοζύγιο κρέατος βοηθάει στην αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων;
Όπως λειτουργεί αυτή την στιγμή ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και το σύστημα «Άρτεμις» δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους. Το σύστημα «Άρτεμις» ο ΣΕΚ το έδωσε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα αλλά ποτέ δεν λειτούργησε ολοκληρωμένο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ισοζύγιο κρέατος. 

Τι θα έπρεπε να διορθωθεί στο ελεγκτικό σύστημα;
 
Ένας σωστός ελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να ξεκινά από την παραγωγική βάση. Το πρώτο έγγραφο που θα πρέπει να καταγράφεται στο ελεγκτικό σύστημα και δεν γίνεται μέχρι σήμερα είναι η «άδεια διακίνησης» ζώων που την βγάζει ο ίδιος ο κτηνοτρόφος. Αφορά τον αριθμό των ζώων που μεταφέρει ο κτηνοτρόφος στο σφαγείο. Αυτή την στιγμή είναι χειρόγραφο και θα πρέπει να συμπληρώνεται με ηλεκτρονική μορφή. Στα χειρόγραφα έγραφα μπορεί να έχουμε πλαστογραφήσεις αλλά και καταστροφές. Σε ηλεκτρονική μορφή θα μπορεί να το συμπληρώνει ο ίδιος ο κτηνοτρόφος ή ακόμη και ο κτηνίατρος στο κτηνιατρείο του. Με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τα στοιχεία. Επίσης έτσι θα μπορεί να γίνεται έλεγχος και στα παραστατικά του σφαγείου για να δούμε αν έχουμε τον ίδιο αριθμό σφαγμένων ζώων. Ένα ακόμη που θα πρέπει να αλλάξει είναι ότι μέχρι σήμερα η καταγραφή γίνεται μέχρι τον πρώτο αγοραστή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως ένας έμπορας αγοράζει το κρέας από το σφαγείο και το μεταπουλά σε άλλον έμπορα. Το σύστημα «Άρτεμις» θα πρέπει να καταγράφει τα στοιχεία που διακινεί όλη η αλυσίδα του εμπορίου  μέχρι και τον τελευταίο λιανοπωλητή. Τότε θα μπορούμε να έχουμε σωστή καταγραφή στοιχείων και να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους. Σήμερα άλλα στατιστικά στοιχεία έχει η ΕΛΣΤΑΤ άλλα ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και άλλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έχουμε μια εικόνα τώρα για το πώς θα κυμανθούν οι τιμές παραγωγού στα αρνιά φέτος το Πάσχα;
 
Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια εικόνα για το ύψος των τιμών παραγωγού στα αμνοερίφια που θα σφαχτούν για τις εορτές του Πάσχα. Το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να έχουμε μειωμένη παραγωγή. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να τα εκθρέψουν. Με αυτές τις χαμηλές τιμές που πωλούνται τα αρνιά το Πάσχα τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε γέννες ο κτηνοτρόφος στην εκτροφή τους. Πέρσι η μεγαλύτερη τιμή που πληρώθηκαν στον κτηνοτρόφο τα αρνιά ήταν στα 5,40 ευρώ το κιλό. Επίσης η ελληνική αγορά ενδιαφέρεται μόνο για μικρού βάρους ζώα λόγω οικονομικής κρίσης.

Υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγωγές κρέατος αιγοπροβάτων;
 
Σαν Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος κάνουμε προσπάθειες να κάνουμε εξαγωγές. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγωγές προς Ιταλία και Ισπανία. Η ΕΔΟΚ σχεδιάζει να «τρέξει» κάποια προγράμματα προώθησης προς τις αγορές της Άπω και Μέσης Ανατολής, καθώς και στην Αμερικάνικη ήπειρο. Θα πρέπει όμως οι κτηνοτρόφοι να παράγουν κρέας που να στηρίζεται στην καλή ποιότητα και διαφορετικότητα. Επίσης μόνο στην Ελλάδα τα πρόβατα και τα αρνιά εμπορεύονται ολόκληρα. Στον υπόλοιπο κόσμο εμπορεύονται τεμαχισμένα. Για να μας δεχτούν στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει να τεμαχίζουμε το ζώο, ώστε κάθε κομμάτι να έχει διαφορετική αξία και χρήση. Επίσης θα πρέπει οι εξαγωγείς να προβάλλουν στο εξωτερικό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος. Είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό αρνάκι του γάλακτος μπορεί να πωληθεί σαν Delicatessen προϊόν σε πολλές χώρες του εξωτερικού.