εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Χρήση των Αντιβιοτικών στην Κτηνοτροφία

0 comments

 

Στην ψηφοφορία τους επί της επικαιροποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την απαγόρευση της παροχής συλλογικών και προληπτικών αντιβιοτικών αγωγών στα ζώα.
 
 
 
Η χρήση των υφιστάμενων αντιμικροβιακών φαρμάκων πρέπει να περιοριστεί ενώ χρειάζεται να αναπτυχθούν νέα φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των μικροβίων στα σημερινά αντιβιοτικά, γι’ αυτό και οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της έρευνας για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
 
Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 επί μίας έκθεσης του εισηγητή Claudiu Ciprian Tanasescu (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), για την τροποποίηση ενός άλλου νόμου που αποσκοπεί στη βελτίωση της αδειοδότησης των κτηνιατρικών φαρμάκων που πρόκειται να αποσυνδεθούν από τα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους.
 
«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο κόσμος μπορεί να βυθιστεί σε μία μετά-αντιβιοτική εποχή όπου η ανθεκτικότητα των μικροβίων θα προκαλεί ετησίως περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να αναλάβουμε ισχυρή δράση και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του», δήλωσε η εισηγήτρια Françoise Grossetête (ΕΛΚ, Γαλλία).
 
Τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύουν για τη βελτίωση της απόδοσης ή να αντισταθμίζουν την μη επαρκή και φτωχή κτηνοτροφία, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζητούν τον περιορισμό της προφυλακτικής χρήσης αντιμικροβιακών (φάρμακα που δίνονται δηλαδή προληπτικά, εν απουσία κλινικών συμπτωμάτων κάποιας λοίμωξης) σε μεμονωμένα ζώα και μόνο όταν αυτό δικαιολογείται πλήρως από τον κτηνίατρο.
 
Για να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή, ο αναθεωρημένος νόμος θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίζει τα αντιμικροβιακά που θα πρέπει να προορίζονται μόνο για τη θεραπεία ανθρώπων.
 
Για την ενίσχυση της έρευνας σε νέα αντιμικροβιακά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την παροχή κινήτρων, όπως μεγαλύτερες περίοδοι προστασίας για την τεχνική τεκμηρίωση των νέων φαρμάκων, εμπορική προστασία των καινοτόμων δραστικών ουσιών, και προστασία των σημαντικών επενδύσεων σε δεδομένα που δημιουργούνται για τη βελτίωση ενός υπάρχοντος αντιμικροβιακού προϊόντος ή για την παραμονή του στην αγορά.