εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αγορά Αγελαδινού Γάλακτος

0 comments

 

 
Μείωση της τιμής του αγελαδινού γάλακτος καταγράφεται στη διεθνή αγορά, λόγω της αυξημένης παγκόσμιας παραγωγής, ενώ την τάση αυτή θα ακολουθήσουν οι τιμές και στην Ελλάδα.
 
 
 
Συγκεκριμένα, τις τελευταίες εβδοµάδες, οι τιµές του αγελαδινού γάλακτος στη διεθνή αγορά κινούνται μειούμενες. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο όπου οι τιµές παρέµειναν σε σταθερά υψηλά επίπεδα, η αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής βελτίωσε την επάρκεια στη διεθνή αγορά, µε αποτέλεσµα η µέση τιµή του αγελαδινού γάλακτος να υποχωρήσει στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2013, στην τελευταία δηµοπρασία της Νεοζηλανδέζικης συνεταιριστικής Φοντέρα.

Σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο της Τράπεζας της Νέας Ζηλανδία Ντούγκ Στιλ, οι τιµές γάλακτος έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 20% τους τελευταίους δύο µήνες, ωστόσο παραµένουν αυξηµένες κατά 58% κατά τη διάρκεια των τελευταίων δυο ετών. Η διόρθωση στην παγκόσµια αγορά γάλακτος αποδίδεται στην αύξηση της προσφοράς και όχι σε µεταβολές στη ζήτηση, η οποία παραµένει αυξηµένη», προσθέτει. 

Ο ήπιος χειµώνας αποτέλεσε σύµµαχο των κτηνοτρόφων στην Ευρώπη, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιείται ένα πολύ καλό ξεκίνηµα της γαλακτοκοµικής περιόδου. Παράλληλα, η αναµενόµενη κατάργηση των ποσοστώσεων και οι υψηλές τιµές της διεθνούς αγοράς ενθάρρυναν τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγικότητα των µονάδων τους. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή της Ε.Ε. ενισχύθηκε κατά 4,7% τον τελευταίο ένα χρόνο µέχρι και τον Ιανουάριο του 2014, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Κοµισιόν, ενώ σύµφωνα µε τις προβλέψεις της επενδυτικής Rabobank, η παραγωγή της θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 4% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2014. 

Οι τιµές παραγωγού για το αγελαδινό γάλα ενισχύθηκαν έως και 25,6% (∆ανία) την περίοδο Φεβρουαρίου 2013-Φεβρουαρίου 2014, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Κοµισιόν. Η µέση άνοδος στις χώρες της Ε.Ε. διαµορφώθηκε στο 17,6%, ενώ στην Ελλάδα η άνοδος σηµαντικά χαµηλότερη στο 2%. Η διόρθωση που καταγράφεται όµως στις δηµοπρασίες τη Φοντέρα και στη χρηµατιστηριακή αγορά των ΗΠΑ το τελευταίο δίµηνο, έχει µεταφερθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόσφατα η δανική συνεταιριστική Friesland Campina προχώρησε σε µείωση στις τιµές παραγωγού κατά 1,25 λεπτά το κιλό και πλέον αγοράζει το αγελαδινό στα 41,25 ευρώ.