εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Επιπτώσεις της Απόφασης για το Γάλα

0 comments

 

 
Λίγες μόνο ημέρες μετά την ψήφιση της Απόφασης για το γάλα, τρεις μεγάλες βιομηχανίες του χώρου προχώρησαν σε μειώσεις στις τιμές παραγωγού.
 
 
 
Επιβεβαιώνονται, έτσι, οι χειρότερες ανησυχίες των παραγωγών για τις επιπτώσεις που θα είχε αυτή η απόφαση στους αγελαδοτρόφους. 

Συγκεκριµένα, ο Όλυµπος ανακοίνωσε ότι «κουρεύονται» κατά δύο λεπτά οι τιµές παραγωγού για το µήνα Απρίλιο, ενώ, από διευθυντικά στελέχη της εταιρείας διαρρέεται ότι στόχος σε βάθος χρόνο είναι τα 41-42 λεπτά το κιλό κατά µέσο όρο.
Μειώσεις «1+1» λεπτά το κιλό, δηλαδή 1 λεπτό για τις παραδόσεις Μαρτίου και 1 λεπτό για τις παραδόσεις Απριλίου ανακοίνωσε και η Vivartia (∆ΕΛΤΑ), ενώ και η ΜΕΒΓΑΛ προχώρησε στο «ψαλίδισµα» κατά 1 λεπτό το κιλό στις τιµές παραγωγού επικαλούµενη τα (γνωστά) προβλήµατα ρευστότητας.
 
Την ίδια ώρα, άρχισαν να γίνονται εκβιαστικά τηλεφωνήµατα από τα σούπερ µάρκετ µε αποδέκτες τις σηµαντικότερες συνεταιριστικές γαλακτοβιοµηχανίες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι λιανέµποροι ζήτησαν µε επιτακτικό τρόπο από αυτές να προχωρήσουν σε µειώσεις τιµών προειδοποιώντας ότι «αν δεν το κάνετε, µπορούµε να φέρουµε πλέον γάλα και από τη Ρουµανία ή τη Βουλγαρία», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά σε τουλάχιστον µία περίπτωση.
 
Το έναυσµα για όλα τα παραπάνω είναι, φυσικά, η νέα διάταξη για το γάλα η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό και επιβεβαιώνει την εκτίµηση ότι δεν είναι παρά η αρχική πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης µε νέο περιτύλιγµα. Το κλειδί βρίσκεται στη διατύπωση η οποία αποσυνδέει πλήρως τη διάρκεια συντήρησης του γάλακτος από την ηµεροµηνία παστερίωσης, σε αντίθεση µε ό, τι προέβλεπε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 113/1999 για το «φρέσκο γάλα των πέντε ηµερών» που καταργήθηκε. 
 
Συγκεκριµένα, για το παστεριωµένο γάλα η νέα διάταξη αναφέρει ότι «η συντήρησή του διαρκεί µέχρι και επτά ηµέρες, καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρµόδιων αρχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Στη συσκευασία του πρέπει να αναγράφονται «σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις ‘παστεριωµένο’ και ‘γάλα’, η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του».
 
Αντίθετα το καταργηθέν Π.∆. 113/1999 όριζε για το φρέσκο γάλα ότι «η διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας παστερίωσης».
 
Η ειρωνεία είναι ότι την ώρα που στην ελληνική αγορά στήνεται επιµελώς σκηνικό µειώσεων, στην ευρωπαϊκή αγορά οι τιµές παραγωγού συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία κλείνοντας σηµαντικά την ψαλίδα ή, σε ορισµένες χώρες, ξεπερνώντας και τις ελληνικές.
 
Ενδεικτικά, στην Ολλανδία οι κτηνοτρόφοι πουλάνε πλέον µε 43 λεπτά το κιλό (µέση τιµή), στη Γερµανία µε 44 λεπτά ενώ στην Ιταλία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του τοπικού παρατηρητηρίου τιµών, η τιµή τις τελευταίες εβδοµάδες κινείται µεταξύ 47 και 48 λεπτών το κιλό.
 
Στην ελληνική αγορά το τελευταίο τρίµηνο η µέση τιµή είναι στα επίπεδα των 45,16 λεπτών. Σύµφωνα, όµως, µε τις εκτιµήσεις έµπειρων παρατηρητών της αγοράς, η πρόθεση των βιοµηχανιών είναι η τιµή αυτή να πέσει βαθµηδόν στα 43 λεπτά το κιλό.  Στόχος που, αν επιτευχθεί, θα οδηγήσει στο οξύµωρο οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι µε υψηλότερα κόστη παραγωγής να έχουν χαµηλότερες τιµές από τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό όπου τα παραγωγικά κόστη είναι σαφώς χαµηλότερα.
 
Να σηµειωθεί εδώ ότι η επιµήκυνση ακόµα και για δύο ηµέρες της διάρκειας ζωής του -πρώην «φρέσκου» και νυν σκέτο «παστεριωµένου»- γάλακτος αποτελούσε διαχρονικά διακαή πόθο αλυσίδων σούπερ µάρκετ,  εισαγωγέων, ξένων αλλά και ορισµένων µεγάλων εγχώριων γαλακτοβιοµηχανιών. Όλοι αυτοί –και ιδίως όσοι έχουν µονάδες στις γειτονικές χώρες- προσβλέπουν στη δυνατότητα να φέρνουν φθηνότερη πρώτη ύλη για τα προϊόντα «χαµηλής παστερίωσης» που διαθέτουν στην ελληνική αγορά.
 
Ταυτόχρονα ενισχύουν τη διαπραγµατευτική θέση τους απέναντι στους αγελαδοτρόφους τους οποίους ήδη πιέζουν για χαµηλότερες τιµές παραγωγού.
 
Τι προβλέπει  η νέα διάταξη  που ψηφίστηκε
 
Α. Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά), ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας µεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία υπεροξειδάσης, αµέσως δε µετά την παστερίωση ψύχεται το συντοµότερο δυνατό σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C, στην οποία θερµοκρασία και συντηρείται, η συντήρηση του διαρκεί µέχρι 7 ηµέρες,καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρµόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
 
Το παστεριωµένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άµελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δυο ηµέρες από την ηµεροµηνία παστερίωσης, µπορεί, πέραν των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γάλα ηµέρας».
 
Β. Ως «γάλα υψηλής θερµικής επεξεργασίας» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία στους +85 βαθµός έως + 127 βαθµούς C σε τέτοιες συνθήκες θερµοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιµασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αµέσως δε µετά τη θερµική του επεξεργασία ψύχεται, το συντοµότερο δυνατό, σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερµικής επεξεργασίας γίνεται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρµόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.
 
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερµικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής θερµικής επεξεργασίας», η ηµεροµηνία επεξεργασίας, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να α αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του προΪόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
 
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σηµείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωµένο». Το γάλα υψηλής θερµικής επεξεργασίας τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σηµείο από το παστεριωµένο γάλα σε όλα τα σηµεία διάθεσης.
 
Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούµενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συµµορφώνονται µε τις απαιτούµενες ενδείξεις εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.