εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αγορά Ζωοτροφών στην ΕΕ

0 comments
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Copa Cogeca, η φετινή παραγωγή σιτηρών και ελαιούχων σπόρων στην Ε.Ε. των 28 αναμένεται ευνοϊκή, με αποτέλεσμα και οι προοπτικές για τις ζωοτροφές να είναι καλές.
 
 
 
Οι Copa και Cogeca δημοσιοποίησαν τις νέες τους εκτιμήσεις για την παραγωγή σιτηρών στην Ε.Ε.-28, κατά το τρέχον έτος εμπορίας 2014/15. Τα αποτελέσματα για την τρέχουσα χρονιά εμφανίζονται θετικά, αν και όπως τονίζουν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις η καλλιεργητική περίοδος είναι σε πρώιμο στάδιο.
 
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκε από πολλά κράτη κατά την διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας εργασίας για τα δημητριακά, λόγω του ήπιου χειμώνα οι χειμερινές σπορές βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εν τω μεταξύ σε υψηλά επίπεδα κοντά στους 21 εκατ. τόνους κινούνται οι εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων, για την παραγωγή ελαιοκράμβης το 2014. Πρόκειται για μια αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο.
 
Ειδικότερα όσον αφορά τα σιτηρά, οι Copa – Cogeca αναφέρουν ότι η παραγωγή μαλακού σίτου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,7 % σε 136.199.000 τόνους το τρέχον έτος, ενώ η παραγωγή κριθής θα μειωθεί ελαφρά κατά 0,4 %.
 
Όσον αφορά την ελαιοκράμβη και τους ελαιούχους σπόρους, οι οργανώσεις εκτιμούν ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί θα έχουν μια καλή συγκομιδή και θα υπάρχουν αρκετές ποσότητες για ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους στην Ε.Ε. που μπορεί να εξισορροπήσει πιθανή μείωση στην παραγωγή στο Νότιο και Βόρειο ημισφαίριο.
 
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στις 28 Μαρτίου, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της σχετικής ομάδας εργασίας των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca.

Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Copa-Cogeca για τους ελαιούχους σπόρους, Ζ. Τουμπερί, χαιρέτησε τη θετική πρόβλεψη καθώς αναμένεται μια αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων ελαιούχων σπόρων της τάξης του 2,2% σε σχέση με πέρσι. Επίσης, ανακοίνωσε τη θέσπιση ενός εργαλείου παρακολούθησης της παραγωγής ψυχανθών στην Ε.Ε. των 28, που αναμένεται να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εξάρτησης της Ε.Ε. στις εισαγωγές ζωοτροφών.
 
Κατά τη εν λόγω συνάντηση, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν θετική κατάσταση των καλλιεργειών, λόγω του ήπιου χειμώνα του τρέχοντος έτους και των καλών χειμερινών σπορών. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για οριστικές εκτιμήσεις στην καλλιεργητική περίοδο, οι καλλιέργειες φαίνονται σε πολύ καλή κατάσταση και οι Copa-Cogeca αναμένουν καλή παραγωγή για τη συγκομιδή του 2014.
 
Συγκεκριμένα, στην ΕΕ των 28 κρατών μελών η παραγωγή κραμβέλαιου προβλέπεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κοντά στα 21 εκατομμύρια τόνους, με αύξηση 1,7% σε σχέση με πέρυσι.