εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Παραγωγή και Τιμές του Αγελαδινού Γάλακτος

0 comments

 

 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ, για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος το 2013, το μέγεθος της κρίσης και των επιπτώσεων στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος και την κτηνοτροφία είναι άκρως ανησυχητικά.
 
 
 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν μεγαλύτερη αξία καθώς περιλαμβάνουν τις παραδόσεις για ολόκληρο το δωδεκάμηνο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος μειώθηκε κατά 35 χιλιάδες τόνους το 2013 σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω της εξόδου πολλών κτηνοτρόφων, αλλά και της αδυναμίας τους να ταΐσουν σωστά τα ζώα τους.
 
                                                  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΜΗΝΑΣ                                     2012                                  2013
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                              54.821                                 51.489
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                           51.946                                 48.099
ΜΑΡΤΙΟΣ                                   57.167                                 54.006
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                                  56.789                                 52.503
ΜΑΙΟΣ                                      58.803                                 53.168
IOYNIOΣ                                   54.379                                  59.008
ΙΟΥΛΙΟΣ                                   53.593                                  50.371
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                              52.509                                  49.284
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ                           49.996                                  47.257
OKTΩΒΡΙΟΣ                              49.792                                  48.629
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                              47.979                                  48.157
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                            49.734                                   50.286
ΣΥΝΟΛΟ                                 637.508                              602.258
 
Οι τιμές
 
Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι τιμές παραγωγού εμφάνισαν μια κάποια σταθερότητα, κυμαινόμενες στα 44 – 45 λεπτά του ευρώ το κιλό.
 

                                                         ΤΙΜΗ ΣΕ €
ΜΗΝΑΣ                                        2012                          2013
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                                0,4723                         0,4516
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                             0,4730                         0,4467
ΜΑΡΤΙΟΣ                                     0,4641                         0,4439
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                                    0,4544                         0,4410
ΜΑΙΟΣ                                        0,4514                         0,4408
IOYNIOΣ                                     0,4453                          0,4424
ΙΟΥΛΙΟΣ                                     0,4453                          0,4435
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                                0,4463                          0,4460
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ                             0,4497                          0,4483
OKTΩΒΡΙΟΣ                                0,4513                          0,4511
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                                0,4537                           0,4518
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                              0,4535                           0,4521
ΣΥΝΟΛΟ                                     0,4551                           0,4465