εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Φορολογία Αγροτικών Ακινήτων.

0 comments

 

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς και τα πολιτικά κόμματα απέστειλαν στις 30/10/2013 οι οργανώσεις των πτηνοτρόφων σχετικά με τη φορολογία αγροτικών ακινήτων.
 
 
 
Δημοσιεύουμε το  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
 
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το Νομοσχέδιο για τη φορολογία αγροτικών ακινήτων που περιλαμβάνει  επαχθείς, απαράδεκτες όρους και μεγάλες επιβαρύνσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις συνολικά.
 
Για τον κλάδο όμως της πτηνοτροφίας προκαλείται ιδιαίτερα άδικη και υπέρμετρη φορολόγηση που θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικό αφανισμό τις εκμεταλλεύσεις, κυρίως στις σημερινές συνθήκες κρίσης και υπέρογκων δαπανών όλων των εισροών.     
Αιτία είναι οι ιδιομορφίες της παραγωγικής διαδικασίας της πτηνοτροφίας που είναι οι εξής:
 
Για τα κοτέτσια και τους βοηθητικούς χώρους που είναι οι αποθήκες για τη διατήρηση των ζωοτροφών, των μηχανημάτων, των εργαλείων, και των άλλων αναλωσίμων, για τη διοικητική μέριμνα των εκμεταλλεύσεων και τις άλλες απαραίτητες λειτουργίες απαιτούνται μεγάλοι χώροι και αντίστοιχα μεγάλα γήπεδα για την τήρηση των μικρών υποχρεωτικών συντελεστών κάλυψης των οικοπέδων, αλλά και για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων σε ελεύθερους χώρους. Ακόμα μεγαλύτερους και δαπανηρότερους χώρους απαιτούν τα κοινοτικά νέα πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, τους ορθούς κανόνες διαβίωσης και υγιεινής των πτηνών, προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση του παραγωγικού ως άνω παγίου κεφαλαίου θα επιβαρύνει ουσιαστικά τις ήδη μεγάλες δαπάνες παγίων που συνεχώς διογκώνονται και το κόστος παραγωγής  αντίστοιχα. 
 
Η επιβάρυνση του κόστους παγίων θα αθροισθεί στο κόστος αναλώσιμων κυρίων των ζωοτροφών και της ενέργειας που είναι ήδη απαγορευτικό όπως σας έχουμε εκθέσει σε προηγούμενες επιστολές μας, με συνέπεια να διαβρωθεί η ανταγωνιστικότητα της πτηνοτροφίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά και ο κλάδος να συρρικνωθεί περισσότερο με χρεωκοπία και διακοπή της λειτουργίας εκμεταλλεύσεων. 
 
Σας υπενθυμίζουμε την εκρηκτική αύξηση τα τελευταία χρόνια της τιμής των ζωοτροφών, της ενέργειας, των κτηνιατρικών φαρμάκων, τα εξοντωτικά επιτόκια, την πενιχρή χρηματοδότηση, την μηδαμινή ρευστότητα, τις καθυστερήσεις, μέχρι και παύσεις πληρωμών των πελατών και των προμηθευτών των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας του κλάδου μας, που αθροιστικά δρομολογούν μαζική πτώχευση  και διακοπή της λειτουργίας των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.  
  
Επίσης οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του κλάδου δεν έχουν ακόμα ρυθμισθεί αποτελεσματικά, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η ρύθμιση των δανείων της γρίπης των πτηνών του 2006 όπως επανειλημμένα σας έχουμε επισημάνει με διαβήματά μας. 
 
Οι νέες επιβαρύνσεις του ΦΑΠ στα αγροτικά ακίνητα θα αθροιστούν στο υπέρογκο και μη ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής και θα αποτελέσει τη χαριστική βολή για τη διάλυση της ελληνικής πτηνοτροφίας, με κλείσιμο μονάδων και αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεων. 
 
Επίσης προκύπτει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας σε βάρος του κλάδου διότι οι ανταγωνίστριες χώρες παραγωγής πτηνοτροφικών προϊόντων στην ΕΕ και στη διεθνή αγορά δεν εφαρμόζουν ανάλογους όρους φορολογίας των αγροτικών παραγωγικών ακινήτων. Η εμφανής συνέπεια θα είναι η αύξηση των εισαγωγών και η μείωση των εξαγωγών με ορατό το ενδεχόμενο υποβάθμισης του βαθμού αυτάρκειας της χώρας σε πτηνοτροφικά προϊόντα.
 
Με τέτοια νομοσχέδια κινείται η υποψία ότι μεθοδεύεται βάσει σχεδίου η ολοκλήρωση της υφαρπαγής που ήδη δρομολογείται πολλών πτηνοτροφικών παραγωγικών μονάδων και κεφαλαίου από ξένα συμφέροντα, καθώς και η μεταφορά της προστιθέμενης αξίας από το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό σε ξένους επενδυτικούς οίκους.
  
Ας γνωρίζουν καλά οι Κυβερνήσεις και όσοι μέσω αυτών υλοποιούν αυτούς τους  σχεδιασμούς, ότι θα βρουν σύντομα απέναντί τους σύσσωμο τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος μέχρι τώρα έχει υποστεί συνολική ετήσια αφαίμαξη παραπάνω από 2 δις, όπως τεκμηριώνεται από τις εργασίες επαγγελματικών φορέων. 
 
Για τους πιο πάνω λόγους ζητούμε την απαλλαγή των πτηνοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τη φορολόγηση ακινήτων όλων των κατηγοριών που αφορά, τα κτίσματα, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια.   

Για την «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ»                Για την Π.Ε.Ο.Π.Π.
Με εντολή του Δ.Σ.   Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                             Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος                           Απόστολος Ζιώγας