εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Προστασία της Ζωικής Παραγωγής

0 comments

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε τρεις αποφάσεις με σκοπό την προστασία της υγιεινής και της ευζωίας των ζώων και τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.
 
 
 
Οι δύο αποφάσεις αφορούν στην εφαρμογή εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγχρηματοδοτούμενων κατά 50%, προγραμμάτων επιτήρησης και έλεγχου ορισμένων νοσημάτων των μικρών μηρυκαστικών και βοοειδών, ενώ η τρίτη απόφαση ορίζει τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Οι 3 αποφάσεις είναι οι εξής:

1. Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των μεταδοτικών, σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για τη χρονική περίοδο 2013-2014.
2.  Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών για τη χρονική περίοδο 2013-2014.
3. Ορισμό των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σύμφωνα με την Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
 
Με αφορμή την υπογραφή των αποφάσεων o κ. Χαρακόπουλος δήλωσε τα εξής:
 
Βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι η υγιής παραγωγική βάση. Προστατεύουμε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και στηρίζουμε τους Έλληνες κτηνοτρόφους που μοχθούν να παράγουν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές. Μέλημά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ευζωίας των ζώων. Με αυτό το γνώμονα ενεργούμε πάντα στον ευαίσθητο τομέα της διατροφικής ασφάλειας.