εγγραφείτε: Άρθρα

leader

2ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

0 comments

 

 
Στις 17 Ιουνίου 2013, στην Θεσσαλονίκη, στο Κολέγιο Περρωτής, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο «Ελληνική Γεωργία: Προβολή βιώσιμων ευκαιριών στην πράξη» .
 
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τη στροφή πολλών Ελλήνων προς τον πρωτογενή τομέα λόγω της οικονομικής κρίσης, φιλοδοξεί με αυτή την εκδήλωση να σταθεί δίπλα στο σύγχρονο αγρότη-επιχειρηματία.

Η πρωτοβουλία αυτή προήλθε από την πεποίθηση ότι η γεωργική παραγωγή και η επεξεργασία είναι μερικοί από τους ακρογωνιαίους λίθους της ελληνικής οικονομίας, η οποία πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.

Η βέλτιστη αξιοποίηση της ελληνικής γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής παραμένει ο στόχος μας.  Ως εκ τούτου αυτό το συνέδριο έχει ως στόχο (με αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα) να αντιμετωπίσει θέματα όπως η επιλογή των καλλιεργειών, η γη και η αγροτική διαχείριση καθώς επίσης και τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τη διάθεση σχετικών υποπροϊόντων.