εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ευζωία των Ωοτόκων Ορνίθων

0 comments

 

Η Ελλάδα παραπέμπεται μαζί με την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/74 σχετικά με την ευζωία των ωοτόκων ορνίθων.  
 
 
H Ελλάδα απειλείται με πρόστιμο για καθυστέρηση της πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ μετά από την απόφαση της ΕΕ στις 25 Απριλίου για παραπομπή της Ελλάδας και της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 260 της Συνθήκης. Η Οδηγία αφορά τους ορθούς κανόνες διαβίωσης των ωοτόκων ορνίθων με την αντικατάσταση των συμβατικών κλωβοστοιχιών από τους εμπλουτισμένους κλωβούς που διασφαλίζουν μεγαλύτερο χώρο ανά όρνιθα στους πτηνοθαλάμους. 

Με τη διαδικασία του άρθρου 260 η ΕΕ μπορεί να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα κράτος – μέλος εάν δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με νομοθεσία του κοινοτικού κεκτημένου μετά από επανειλημμένες ειδοποιήσεις και συστάσεις, όπως συνέβη για την Ελλάδα και την Ιταλία μέσα στο 2012.   
 
Εάν μετά την πρώτη παραπομπή το κράτος – μέλος εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται ακολουθεί δεύτερη παραπομπή, όπου το Δικαστήριο μπορεί με ασφαλιστικά μέτρα να επιβάλλει πρόστιμο που είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της παράβασης, τις δυσμενείς επιπτώσεις σε συμφέροντα τρίτων και της δυνατότητας πληρωμής από το κράτος – μέλος ανάλογα με το ύψος του προστίμου.

Η σοβαρότητα της παράβασης για την Ελλάδα και Ιταλία στοιχειοθετείται από την  παραβίαση της σύμβασης της ΕΕ για της ορθή διαβίωση των ζώων, καθώς και από τις συνέπειες σε βάρος τρίτων από στρεβλώσεις στην αγορά των αυγών. Πώς, όμως, επιδρά αρνητικά στην κοινοτική αγορά η μη συμμόρφωση μιας χώρας με την Οδηγία; Θα είναι πιο κατανοητό εάν σκιαγραφήσουμε τις επιδράσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας στο ισοζύγιο της αγοράς των αυγών και στην εξέλιξη η των τιμών στη κοινοτική αγορά. 

Η αύξηση της επιφάνειας και του όγκου ανά όρνιθα στα πτηνοτροφεία μείωσε τον αριθμό των ωοτόκων ορνίθων και της παραγωγής και αύξησε σημαντικά τις τιμές, από 113,2/100kg το 2008 σε 162,4/100 kg το 2012. Την ίδια περίοδο ακολούθησε η πτώση της ζήτησης από 13,1 σε 12,2 χγρ/κεφαλή το χρόνο, η μείωση της παραγωγής από 8,1 στους 7,3 εκατ. τόνους,  η αύξηση των εισαγωγών κατά 80% και η μείωση των εισαγωγών κατά30%, ενώ ο βαθμός αυτάρκειας της ΕΕ στον τομέα των αυγών μειώθηκα κατά 1%. 
 
Έτσι, μία χώρα που δεν εφαρμόζει την Οδηγία επωφελείται από την αύξηση των τιμών σε βάρος των άλλων χωρών που έχουν καταβάλει το κόστος της μετατροπής των κλωβοστοιχιών, αυξάνει την προσφορά στη κοινοτική αγορά και σε συνδυασμό με την άνοδο των εισαγωγών μπορεί να προκύψει υπερπροσφορά με κίνδυνο υποτροπής ενός νέου πτωτικού κύκλου των τιμών.   

Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς το ενδεχόμενο ύψος του προστίμου και πως θα αξιολογήσει το Δικαστήριο την περίπτωση της χώρας, αφού επιβαρυντικό στοιχείο είναι η σοβαρότητα της παράβασης, ενώ το ελαφρυντικό είναι η δυσκολία πληρωμής μεγάλου προστίμου λόγω της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι δύο χώρες ποντάρουν στη χρονοβόρα διαδικασία της δικαστικής οδού.

Σε νομοσχέδιο περιλαμβάνεται πρόστιμο στους κτηνοτρόφους για αμέλεια προστασίας των ζώων στις εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο  μεταξύ 500 – 10.000€ σε εφαρμογή του κανονισμού 1169/2011 που αφορά τους διοικητικούς ελέγχους στην αγροτική παραγωγή.

Έτσι, οι πτηνοτρόφοι αυγοπαραγωγής απειλούνται σε σοβαρές συνέπειες, στο βαθμό που το κράτος θα προσπαθήσει να μεταφέρει το ενδεχόμενο πρόστιμο του Δικαστηρίου στους παραγωγούς. Ο κίνδυνος είναι ορατός διότι στην περίπτωση που μία χώρα καταβάλλει πρόστιμο από τον κρατικό προϋπολογισμό για παραβάσεις στην αγροτική παραγωγή θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός.    

Σπύρος Σώκος, Γεωπόνος, DEA Αγροτική Ανάπτυξη