εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Μεταφορά Ζώντων Ζώων

0 comments

 

 
Στις 18 Απριλίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά.
 
 
Η απόφαση περιλαμβάνει την απαίτηση για την εναρμόνιση των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται ετησίως από τα κράτη μέλη σχετικά με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. 

Οι πληροφορίες έχουν σχέση με το πού οι διεξήχθησαν οι έλεγχοι, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και τις δράσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη για να διορθώσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη προς την Κομισιόν.

Η απόφαση συμπεριλήφθηκε σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καλή μεταχείριση των ζώων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λήψη αυτών των πληροφοριών με ομοιόμορφο τρόπο, θα παρέχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης στην ΕΕ και θα προσφέρει μια καλύτερη βάση για ανάλυση και σχεδιασμό συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ.

Το νέο σύστημα αναφοράς της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, που είναι ένα θέμα προτεραιότητας, όπως τονίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων την περίοδο2012-2015. 

Αποτελεί επίσης μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών που προωθούνται από την Επιτροπή με σκοπό να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά τους.

Ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στο ίδιο θέμα διοργανώνεται από κοινού με την ιρλανδική προεδρία και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής Ένωσης Ζώων και Εμπορίας Κρέατος (UECBV). Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στο Δουβλίνο.