εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αποτύπωμα Άνθρακα στο Χοιρινό Κρέας

0 comments

 

 
Οι Αμερικανοί χοιροτρόφοι με αφορμή τον εορτασμό σε όλον τον κόσμο της Ημέρας της Γης στις 22 Απριλίου, ανακοίνωσαν τη μείωση κατά 35% του αποτυπώματος του άνθρακα από την παραγωγή χοιρινού κρέατος.
 
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, οι αμερικανοί χοιροτρόφοι μετά από διαχειριστικές παρεμβάσεις στην εκτροφή των χοίρων, βελτίωσαν κατά 35% τις εκπομπές αερίων του άνθρακα. Ο τίτλος της έρευνας είναι: «Μια 50 χρόνων προσπάθεια για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στις χοιροτροφικές μονάδες: 1959-2009». Τα  ευρήματα της έρευνας, εκτός από τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, δείχνουν μείωση της χρήσης νερού κατά 41% και μείωση κατά 78% της απαιτούμενης γης.  
 
Πώς έγινε αυτό;
 
Διάφορες πρακτικές μέσα στη μονάδα βοήθησαν στη βελτίωση όλων των δεικτών που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα παράδειγμα είναι η βελτίωση της μετατρεψιμότητας της τροφής κατά 33%, που σημαίνει, ότι τα ζώα καταναλώνουν λιγότερη τροφή για κάθε κιλό παραγόμενου χοιρινού κρέατος. Αυτός είναι ένας παράγοντας που μειώνει και την απαιτούμενη καλλιεργήσιμη γη για την παραγωγή των ζωοτροφών και την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων από τα ζώα. 
 
Η Εθνική Ένωση Χοιροτρόφων καθόρισε 4 πυλώνες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη: το αποτύπωμα του άνθρακα, το αποτύπωμα του νερού, το αποτύπωμα του αέρα και το αποτύπωμα της γης. 
 
Οι χοιροτρόφοι τώρα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα υπολογισμού του αποτυπώματος του άνθρακα σε ζωντανούς χοίρους (Live Swine Carbon Footprint Calculator), ώστε να υπολογίζουν την επίπτωση και τη βελτίωση στις μονάδες τους. 
Καθώς θα ολοκληρώνονται οι εφαρμογές και στους άλλους 3 πυλώνες, θα μπορούν οι χοιροτρόφοι να συνδέονται με την εφαρμογή και έτσι θα έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση των αποδόσεων στη μονάδα τους και τη μείωση του κόστους παραγωγής του χοιρινού κρέατος με κέρδος και για τις μονάδες τους και για το περιβάλλον.