εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές

0 comments

 

 
Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας». 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωργούς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων ή αναβάθμιση της υφιστάμενης επιχείρησης με επιδότηση 50% ενώ αφορά συγκεκριμένες περιοχές σε όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.
 
Το πρόγραμμα αφορά τα μέτρα «διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»  και «δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό μέχρι 300.000 ευρώ και το τρίτο μέτρο «ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» με προϋπολογισμό μέχρι 600.000 εξαιρουμένων όμως των τουριστικών καταλυμάτων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 24 Απριλίου να υποβάλουν τους φακέλους τους ενώ οι εταιρείες τοπικής ανάπτυξης Λέσβου, Λήμνου Χίου και το κέντρο απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης Σάμου παρέχουν βοήθεια για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τους φακέλους υποψηφιότητάς τους.