εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Απαιτούνται συντομότερα, πιο δροσερά ταξίδια για την προστασία των ζώων στις μεταφορές

0 comments
Απαιτούνται συντομότερα, πιο δροσερά ταξίδια για την προστασία των ζώων στις μεταφορές

 

 

Τα ζώα στις μεταφορές απαιτούν περισσότερο χώρο, χαμηλότερες θερμοκρασίες και μικρότερα ταξίδια για να διασφαλιστεί επαρκής προστασία, σύμφωνα με μια νέα σειρά γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία θα τροφοδοτήσει τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων.

 

 

 

Οι πέντε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (7 Σεπτεμβρίου), διερευνούν την προστασία των ζώων στις μεταφορές, από μικρά μηρυκαστικά, όπως πρόβατα και κατσίκες, έως μεγαλύτερα ζώα όπως ιπποειδή και βοοειδή.

Προσδιορίζουν τις διάφορες συνέπειες για την καλή διαβίωση που μπορεί να βιώσουν τα ζώα κατά τη διάρκεια διαφορετικών σταδίων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού του άγχους, της παρατεταμένης πείνας και της δίψας, των προβλημάτων ανάπαυσης και του περιορισμού της κίνησης.

Στις γνωμοδοτήσεις διαπιστώνεται ότι, συνολικά, η παροχή περισσότερου χώρου, η μείωση των μέγιστων θερμοκρασιών και η διατήρηση του χρόνου ταξιδιού στο ελάχιστο είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων ζώων κατά τη μεταφορά.

Επιπλέον, η έννοια της «καταλληλότητας για μεταφορά» στερείται κατάλληλου ορισμού, σύμφωνα με τη συμβουλή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές και κατώτατα όρια που να βασίζονται σε μέτρα με βάση τα ζώα.

Διαπιστώνεται επίσης ότι, για τα ζώα που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών και των κουνελιών, η διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να θεωρείται ως ολόκληρος ο χρόνος που τα ζώα διατηρούνται σε αυτά.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά καλύτερη προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε συστάσεις για αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους κανόνες προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά ζωντανών ζώων. Ορισμένοι, ωστόσο, ζητούν αυστηρό περιορισμό στη διάρκεια των ταξιδιών.

Ο Guilhem de Seze, επικεφαλής του τμήματος παραγωγής αξιολόγησης κινδύνου της EFSA, τόνισε σε μια δήλωση ότι οι καλές πρακτικές καλής μεταχείρισης των ζώων «όχι μόνο μειώνουν την περιττή ταλαιπωρία, αλλά βοηθούν επίσης να γίνουν τα ζώα πιο υγιή».

«Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας λαμβάνοντας υπόψη τους στενούς δεσμούς μεταξύ της καλής διαβίωσης των ζώων, της υγείας των ζώων και των τροφιμογενών ασθενειών, σύμφωνα με την αρχή της One Health στην οποία έχει δεσμευτεί η EFSA», είπε.

Η αρχή One Health στοχεύει στη δημιουργία μιας συλλογικής, οριζόντιας προσέγγισης που αναγνωρίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και του κοινού τους περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων για την υγεία και την ευημερία.

 

Επικεφαλής του WOAH (World Organization on Animal Health): Η προστασία του περιβάλλοντος είναι κλειδί για τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων.

Η κρίση της COVID-19 έχει υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων και των ζώων χωρίς ευρύτερη συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής υγείας, δήλωσε στο EURACTIV η Monique Eloit, Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τέθηκε σε ισχύ το 2005.

Τα ευρήματα της EFSA θα συμβάλουν στη συνεχή αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εμβληματικής πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα, τη στρατηγική «Farm to Fork».

Με αυτόν τον τρόπο, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ στοχεύει να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, να διευκολύνει την επιβολή και, τελικά, να εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Εν τω μεταξύ, μετά από μια σειρά πρόσφατων περιστατικών υψηλού προφίλ που ακινητοποιήθηκαν ζώα στη θάλασσα, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προετοιμάζει επίσης, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τριτοβάθμια νομοθεσία για τη βελτίωση των επίσημων ελέγχων στα πλοία που μεταφέρουν ζώα, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 2022.