εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Νέοι και Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Γεωργική Παραγωγή

0 comments
Νέοι και Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Γεωργική Παραγωγή

 

Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ σήμερα αντιμετωπίζει το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού. Το 2016, μόνο 11% εκ των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν νέοι αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τη Eurostat.

 

 

Σύμφωνα με έρευνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόλο που η βοήθεια της ΕΕ είναι διαθέσιμη στους νέους γεωργούς για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, το πρόβλημα της έλλειψης νέων γεωργών φαίνεται ότι παραμένει.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020 προβλέπει εννέα στόχους, ένας από τους οποίους είναι η ανανέωση των γενεών. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά το μελλοντικό του επίπεδο παραμένει αβέβαιο, διότι τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται ακόμη τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα της ΕΕ «είτε το θέλουν είτε όχι», λένε οι νέοι αγρότες. Για να γίνει αυτό, λένε, πρέπει πρώτα να υποστηριχθεί ένας ισχυρός προϋπολογισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020.

Η έλλειψη κατάλληλων υποδομών στην  ύπαιθρο, καθώς και η ανεπαρκής υποστήριξη νέων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εμποδίζουν τους νέους από το να επενδύσουν στη γεωργία και τους αναγκάζουν να μετακομίσουν στις πόλεις. Η χαμηλή κερδοφορία και η κακή ποιότητα των υποδομών καθιστούν τη γεωργία στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ μη ελκυστική για τους νέους, η συμβολή των οποίων καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ προκειμένου ο γεωργικός τομέας να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ο ρόλος των γυναικών στη γεωργία της ΕΕ.

Τα στοιχεία της Eurostat από το 2013 δείχνουν ότι κατά μέσο όρο περίπου 30% των εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από γυναίκες. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι αξιοσημείωτες, κυμαινόμενες από λίγο πάνω από 5% στην Ολλανδία σε περίπου 47% στη Λιθουανία.

Τον Φεβρουάριο του 2017, η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν έκθεση στην οποία ζητούσε ενισχυμένο ρόλο των γυναικών στη γεωργία της ΕΕ.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πιστεύουν ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών καθώς και στην αποφυγή περαιτέρω αστικοποίησης.

«Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει τον πολυλειτουργικό ρόλο μιας γυναίκας αγρότισσας – ως μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη, εκπαιδευτικό, διευθύντρια οικογενειακού αγροκτήματος, φύλακα πολιτισμού, κληρονομιάς και παράδοσης», δήλωσε η ευρωβουλευτής Marjiana Petir από τη Κροατία στη EURACTIV.com .

Παρομοίως, μια παγκόσμια μελέτη που πραγματοποίησε η Corteva Agriscience διαπίστωσε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον γεωργικό τομέα εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες. «Η ενδυνάμωση των γυναικών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων», αναφέρεται στην έκθεση.

Η υπερβολική γραφειοκρατία, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης στη γη και την κατάλληλη αγροτική υποδομή, εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την προσέλκυση νέων ανδρών και γυναικών στον τομέα της γεωργίας.

Πηγή: euroactive.com, 20.02.2020