εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Προβλέψεις για τις Ζωικές Πρωτεΐνες το 2020

0 comments
Προβλέψεις για τις Ζωικές Πρωτεΐνες το 2020

 

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις επερχόμενες προκλήσεις, όπως η μείωση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και η μικροβιοαντοχή, οι επείγουσες απειλές από τις ασθένειες των ζώων, η ανάγκη για βιωσιμότητα και η υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη.

 

 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να εξεταστούν οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2020 ως προς αυτά τα ζητήματα που αφορούν άμεσα στην προοπτική των ζωικών πρωτεϊνών.

Ποιο ρόλο θα παίξουν οι εναλλακτικές πρωτεΐνες στο μέλλον;

Οι καταναλωτές προσπαθούν να αγοράζουν προϊόντα φυτικής προέλευσης προκειμένου να μη δαπανούν πολλά χρήματα. Έτσι στρέφονται σε μια νέα γενιά εναλλακτικών πρωτεϊνούχων προϊόντων προς το παρόν. Αναλυτές των καταναλωτικών τάσεων θεωρούν, ότι η γεύση των νέων προϊόντων θα καθοριστεί από το εάν οι καταναλωτές θα τα αγοράσουν ξανά.

Μεγάλες εταιρείες στη βιομηχανία του κρέατος (κτηνοτροφικές και μεταποιητικές) προβλέπουν αύξηση της κατανάλωσης των εναλλακτικών του κρέατος τροφίμων τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν, ότι η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων είναι ήδη μια τάση ή γίνεται μια μόδα. Ήδη, πολλές εταιρείες έχουν προσθέσει στους κωδικούς τους την παρασκευή τέτοιων προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής νωπού κρέατος είναι μόλις 1,3%, ενώ των προϊόντων με εναλλακτικές πρωτεΐνες είναι 10,3%.

Κάποιοι επιχειρηματίες του κλάδου του κρέατος είναι αισιόδοξοι και επιμένουν «παραδοσιακά» να επενδύουν στην παραγωγή κρέατος και να στηρίζουν έτσι τους κτηνοτρόφους και όχι εναλλακτικών προϊόντων, θεωρώντας ότι οι νέες γενιές καταναλωτών και το ενδιαφέρον τους για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση θα παίξει ρόλο και θα διαμορφώσει τις συνθήκες παραγωγής και κατανάλωσης.

Ήδη στον κλάδο της παραγωγής αυγών, οι καταναλωτές είναι αυτοί που πίεσαν και επέτυχαν νομικές διευθετήσεις για την κατάργηση των κλωβοστοιχιών σε πολλά κράτη, ώστε οι κότες να έχουν διαθέσιμο χώρο για να κινούνται. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει, ότι οι άνθρωποι αυτοί που πίεσαν για την ευζωία των πουλιών θα μετατρέπονταν σε καταναλωτές πρωτεϊνών εναλλακτικών του κρέατος.

Επιπλέον οι περιβαλλοντιστές είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για τις εκπομπές αερίων από τα βοοειδή και τη συμμετοχή τους στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου και όχι οι vegan. Η ζήτηση καθορίζεται από τους ανθρώπους που επιζητούν υγιεινότερα τρόφιμα, που η παραγωγή τους δεν βλάπτει το περιβάλλον.