εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Τα Οφέλη της Ποικιλίας των Καλλιεργειών

0 comments
Τα Οφέλη της Ποικιλίας των Καλλιεργειών

 

Η ποικιλία των καλλιεργειών έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και τις αποδόσεις των ζώων στις αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενώ έχει πολλαπλά οφέλη και για το έδαφος, αφού αυξάνεται η οργανική του ύλη.

 

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ένας αγελαδοτρόφος στην Ολλανδία, όταν πειραματίστηκε για 2 χρόνια στα δικά του χωράφια και στα δικά του ζώα. Οι βοσκότοποί του δεν είναι μονοκαλλιέργειες και ο ίδιος περιμένει ποιοτικές ζωοτροφές για τις αγελάδες του. Η ποικιλία των ειδών που καλλιεργεί αυξάνει την οργανική ύλη του εδάφους και έτσι τα λιβάδια του πάντα θα είναι ζωντανά και θα προσφέρουν αυξημένη βοσκήσιμη ύλη και υγεία στα ζώα. Η ανταλλαγή απόψεων με άλλους αγρότες είναι πολύτιμη και συμβάλλει στις καλές αποδόσεις της μονάδας του.

Βεβαίως εφαρμόζει αμειψισπορά σε όλα τα χωράφια. Χρησιμοποιεί ποικιλίες φωτών με βαθύ ριζικό σύστημα, ώστε να συγκρατείται το νερό και να μη στεγνώνει το έδαφος. Δεν έχει χρησιμοποιήσει αντιβιοτικά για πάνω από 7 χρόνια, ενώ κάθε χρόνο χρησιμοποιεί όλο και λιγότερα λιπάσματα. Χρησιμοποιεί τσόφλια αυγών, θαλασσινό αλάτι για να αυξήσει την περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο.