εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κτηνοτροφία και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

0 comments
Κτηνοτροφία και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου για τη Γεωργία και την Εμπορική Πολιτική, η κτηνοτροφία βιομηχανικής κλίμακας είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

 

Η έρευνα αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε μερικές από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους τομείς κρέατος και γάλακτος. Συγκεκριμένα, οι 5 μεγαλύτερες κρεοπαραγωγικές και γαλακτοπαραγωγικές μονάδες στον κόσμο, οι JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America and Fonterra, ευθύνονται για την εκπομπή περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου από την ExxonMobil, ή τη Shell, ή τη BP, ενώ 12 μονάδες ευθύνονται για την εκπομπή περισσότερων αερίων του θερμοκηπίου από την Γερμανία ή τον Καναδά ή την Αυστραλία.

Όμως, οι λύσεις για τα προβλήματα αυτά στην κτηνοτροφία βρίσκονται έξω από τον κλάδο, πέρα από τα συστήματα εκτροφής. Βρίσκεται στις πολιτικές των ισχυρότερων κρατών και στην κατεύθυνση της διατροφικής πολιτικής. Η αλλαγή της πολιτικής θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση συστημάτων αγροτικής πολιτικής που θα τρέφει τους κατοίκους του πλανήτη και συγχρόνως θα μειώνει τις  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.